proces chirurgiczny - stopa cukrzycowa.odt

(46 KB) Pobierz

 

1.                 Dane personalne:

Nazwisko i imię (inicjały) – S. T.

Wiek – 71 lata

 

2.                 Data przyjęcia do szpitala

…...................................

 

 1. Rozpoznanie:

Rozpoznanie główne: Przewlekłe niedokrwienie obu kończyn dolnych na tle angiopatii cukrzycowej i zmian miażdżycowych. Martwica stopy prawej.

Choroby współistniejące: Cukrzyca insulinozależna. Choroba niedokrwienna serca.

4.                 Wywiad

  1. środowiskowo-rodzinny: Chora mieszka z mężem, w mieście, w bloku wielorodzinnym, w mieszkaniu M4. Państwo S. mają dwie córki. Obydwie założyły własna rodziny. Jedna mieszka 20 km od ich miejsca zamieszkania, druga w tej samej miejscowości. Córki utrzymują bardzo częsty kontakt z rodzicami. Obje z mężem przebywają na emeryturze. Ich sytuacja materialna oraz warunki mieszkaniowe są dobre. Pacjentka może liczyć na opiekę i pomoc  najbliższej rodziny.
  2. chorobowy (leczenie przed hospitalizacją) – chora od 20 lat leczy się na cukrzycę, od 8 lat przyjmuje insulinę 2 razy dziennie. W ciągu ostatnich kilku lat była kilkukrotnie hospitalizowana w o/kardiologiczny, o/wewnętrzny, o/chirurgiczny z powodu choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy i przepukliny brzusznej (z powodu której była operowana).

 

Pacjentka w dniu ….. została przyjęta w o/chirurgiczny z pełnym niedokrwieniem prawej kończyny dolnej na tle angiopatii cukrzycowej i zmian miażdżycowych. Stwierdzono niedokrwienie i zmiany martwicze – zdecydowano o  amputacji na poziomie uda.

Pobrano na badania krew, mocz, wykonano EKG, RTG klatki piersiowej, USG Doppler tętnic kończyn dolnych – stwierdzono po stronie prawej w tętnicach udowych wielopoziomowe zmiany miażdżycowe narastające w kierunku obwodowym, krytyczne zwężenie tętnicy udowej powierzchownej. Nie stwierdzono przepływu w tętnicy piszczelowej tylnej

 

3.                 parametry życiowe w dniu przyjęcia

ciśnienie tętnicze: 150/85 mmHg

tętno: 90 ud/min

temperatura: 38,5 °C

oddech: 22/min

 

5.                 Wstępna obserwacja chorego z rozpoznaniem problemów opiekuńczych.

Ocena układów:

  1. układ oddechowy – pacjentka oddycha torem piersiowym, oddech płytki, przyspieszony, RTG klatki piersiowej bez zmian.
  2. układ krążenia – ciśnienie tętnicze podwyższone, tętno przyspieszone, dobrze wyczuwalne, obrzęk kończyny dolnej prawej (okolica podudzia i stopy), obrzęk kończyny dolnej lewej (w okolicy kostki).
  3. układ pokarmowy – pacjentka ma znaczną otyłość (BMI 32), odżywia się drogą doustną, dieta cukrzycowa, stan jamy ustnej bez zmian chorobowych, pacjentka ma problemy z wypróżnianiem – zaparcia.
  4. układ moczowo-płciowy – nie ma kłopotów z oddawaniem moczu, czasami zdarza się nietrzymanie moczu. Ilość wydalanego moczu prawidłowa, barwa słomkowa.
  5. układ kostno-stawowo-mięśniowy – sposób poruszania ograniczony z powodu otyłości i obrzęków na kończynach dolnych oraz bólu. Pacjentka osłabiona, dynamika kostno stawowa nieco zwolniona.
  6. Skóra – różowa, czysta, stan higieniczny prawidłowy, tkanka podskórna nadmiernie rozwinięta, obrzęki na kończynach dolnych.
  7. układ nerwowy – chora z zachowanym kontaktem słowno-logicznym. Nastrój obniżony z powodu miejsca w którym się znajduje i bólu kończyny dolnej prawej. Reakcja na bodźce zawnętrzne prawidłowa.
  8. Zmysły: wzrok – pacjentka na zaburzone widzenie z powodu cukrzycy; słuch – prawidłowy; smak – prawidłowy; węch – prawidłowy.

 

Pacjentka obecnie jest w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym.

  1.  

6.                 Realizacja problemów opiekuńczych

 

Rozpoznanie problemów opiekuńczych

Cel działania

Zaplanowane działania

Realizacja planu opieki pielęgniarskiej

Ocena podjętych działań

1.   Wysoka temperatura ciała

                      Obniżenie temperatury ciała

                      Podanie środków farmakologicznych zgodnie z kartą zleceń lekarskich, wykonanie zimnego okładu

                      Podałam środki farmakologiczne zgodnie z kartą zleceń lekarskich

                      wykonałam zimny okład na czoło, klatkę piersiową

                      Temperatura obniżyłą się do 37 °C

2.   Wymioty

                      Złagodzenie dolegliwości

                      Zabezpieczenie przed zachłyśnięciem

                      zapewnienie bezpieczeństwa i higieny

                      podanie środków farmakologicznych na zlecenie lekarza

                      obserwacja treści wymiocin

                      Ułożyłam chorą w pozycji płaskiej na boku z głową nieco uniesioną

                      podałam miskę nerkowatą i ligninę

                      byłam obecna cały czas przy chorej

                      podałam środki farmakologiczne we wlewie dożylnym zgodnie z kartą zleceń lekarskich

                      obserwowałam i zapisywałam ilość, kolor i konsystencję wymiocin

                      wietrzyłam pomieszczenie

                      Wymioty stąpiły

3.   Spadek poziomu cukru we krwi - hipoglikemia

                      Wyrównanie poziomu cukru

                      Częsta kontrola poziomu cukru glukometrem – co 1h

                      zapisywanie wyników w karcie obserwacyjnej

                      podanie 5% glukozy we wlewie dożylnym na zlecenie lekarza

                      Kontrolowałam poziom glukozy za pomocą glukometru

                      zapisywałam wyniki w karcie obserwacyjnej

                      podłączyłam kroplowy wlew dożylny z 5% glukozy zgodnie z kartą zleceń lekarskich

                      Poziom cukru we krwi wyrównał się

4.   Obniżenie nastroju

                      Poprawa nastroju psychicznego pacjentki

                      Nawiązanie kontaktu słownego z pacjentką

                      wsparcie psychiczne przez obecność przy chorej i rozmowę

                      posługiwanie się gestem: dotyk, trzymanie za rękę

                      umożliwienie kontaktu z rodziną

                      Nawiązałam z pacjentką kontakt słowny

                      udzieliłam wsparcia przez rozmowę

                      byłam przy chorej obecna kiedy mnie potrzebowała

                      trzymałam chorą za rękę podczas rozmowy, siedząc przy łóżku

                      umożliwiłam chorej kontakt z mężem i córkami

                      samopoczucie pacjentki poprawiło się po kontakcie z rodziną

5.   Ból rany pooperacyjnej - kikuta

                      Zmniejszenie dolegliwości bólowych

                      Podanie leków p/bólowych według zleceń lekarskich

                      ułożenie kikuta w pozycji zmniejszającej napięcie rany pooperacyjnej

                      Podałam środki p/bólowe w iniekcji domięśniowej zgodnie z kartą zleceń lekarskich

                      ułożyłam kikut w pozycji nieco uniesionej ku górze

                      Ból kikuta zmniejszył się

6.   Ryzyko zakażenia rany pooperacyjnej

                      Zmniejszenie ryzyka zakażenia rany, wczesne ich wykrycie

                      Zapewnienie higieny osobistej, pościelowej i otoczenia

                      stosowanie zasad aseptyki podczas zmiany opatrunku

 

                      Pomogłam przy wykonywaniu czynności higienicznych

                      zmieniłam bieliznę pościelową

                      wietrzyłam salę chorej kilka razy w ciągu dyżuru

                      przestrzegałam zasad aseptyki podczas zmiany opatrunku

                      Rana czysta, bez obrzęku i zaczerwienienia brzegów

7.   Obrzęk kończyny dolnej lewej w okolicy kostki

                      Zlikwidowanie obrzęku

                      Wykonywanie pomiaru obrzęku (centymetrem) stale na tej samej wysokości

                      wykonanie masażu obrzękniętej kończyny

                      układanie obrzękniętej kończyny w odpowiedniej pozycji

                      odpowiednia pielęgnacja skóry

                      podanie leków moczopędnych zgodnie z kartą zleceń lekarskich

                      Wykonałam pomiar obrzęku i udokumentowałam w karcie obserwacji

                      wykonałam masaż obrzękniętej kończyny

                      pielęgnowałam skórę podczas toalety (starannie osuszałam skórę, nawilżałam kremem)

                      podałam leki moczopędne zgodnie z kartą zleceń lekarskich

        ...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin