ARKUSZ OBSERWACJI - 4 latki.doc

(69 KB) Pobierz
ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA 4- LETNIEGO

ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA 4- LETNIEGO

 

Nazwisko i imię…………………………………………………………………………………

 

+ tak, - nie, +/- czasami

 

Sfera

Rodzaj umiejętności

 

obserwacja

uwagi

I

II

 

 

Samoobsługa

Samodzielnie korzysta z toalety

 

 

 

Samodzielnie spożywa posiłki

 

 

 

Sprząta po sobie zabawki

 

 

 

Ubiera i zakłada większość ubranek

 

 

 

 

Emocjonalno-

społeczno

Respektuje umowy i polecenia- posłuszny

 

 

 

Popada w konflikty z innymi dz.

 

 

 

Przejawia agresję słowną i czynną

 

 

 

Współdziała w zabawie swobodnej

 

 

 

Trzyma się na uboczu grupy

 

 

 

Niezaradny domaga się ciągłej opieki

 

 

 

Jest śmiałe i bezpośrednie

 

 

 

Szanuje wytwory pracy innych

 

 

 

Jest lubiany przez grupę

 

 

 

Potrafi dłużej skupić uwagę

 

 

 

Potrafi pogodzić się z porażką

 

 

 

Chętnie podejmuje nowe zadania

 

 

 

Często prosi o pomoc- brak wiary w siebie

 

 

 

Jest pogodny i radosny

 

 

 

Zakłóca przebieg zajęć- przeszkadza

 

 

 

Chce rządzić i przewodzić grupie

 

 

 

 

 

Ruchowo-motoryczna

i koordynacja

Chętnie uczestniczy w zaj. ruchowych

 

 

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin