005. Bogurodzica (nuty).pdf

(24 KB) Pobierz
Nuty103-20080512.pdf
BOGURODZICA
z XIII w.
Powoli, uroczyœcie
&4 4
œ œ œ œ
œ œ ˙
œ œ œ œ
˙
œ œ
œ œ œ œ
Bo gu ro dzi
-
-
-
-
ca
Dzie wi
-
-
ca,
Bo giem
-
sła wie
-
-
6 ˙ œ œ
œ œ œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ
œ œ ˙
œ œ œ œ
na
Ma
-
-
ry
-
ja!
U Twe
-
go
Sy
-
na,
Gos po dzi
- -
-
12 œ ˙ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ ˙ œ
œ œ œ œ
œ ˙ œ
-
na,
Mat
-
ko
zwo
-
-
le
-
na,
Ma
-
-
-
ry
-
ja!
Zy
-
18 œ œ œ œ
Œ œ œ œ
Œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
syczy
nam,
spuœ ci nam,
-
Ky ri e
-
-
e
-
-
-
lei
-
son.
23 Œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ ˙ œ
œ œ œ œ
œ ˙ œ
œ œ œ œ
Twe
-
go
dzie la Krzci
-
-
cie la,
-
Bo
-
¿y
-
cze,
u
-
słysz
gło
-
29 œ ˙
œ
œ œ œ œ
œ ˙ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
-
sy,
na
-
pełñ my œli czło
-
-
wie cze.
-
Słysz
mo dli twê,
-
-
j¹¿ no si
-
-
39052993.001.png
2
BOGURODZICA
34 ˙
œ œ
œ œ œ œ
œ Œ œ œ
œ œ œ œ
œ Œ œ œ
my,
a daæ
-
ra
-
czy,
je
-
go¿
pro si
-
-
my,
a na
39 œ œ Œ œ
œ œ œ œ
œ œ ˙
œ œ œ œ
Œ œ œ œ
œwie cie
-
zbo¿
-
ny
po
-
byt,
po ¿y wo cie
-
-
raj ski
-
44 œ œ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
œ œ œ œ
˙
Ó
prze
-
byt.
Ky ri
-
-
e
e
-
-
-
lei
-
son.
39052993.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin