007. Chorał (nuty).pdf

(23 KB) Pobierz
Nuty103-20080512.pdf
CHORAŁ
sł.: Kornel Ujejski
Powoli, majestatycznie
muz.: Józef Nikorowicz
&4 4
D m
C
D m
A
B
F
G m
A
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
b œ œ œ
œ
Œ
Z dy mem po ¿a rów,
-
- -
z ku rzem krwi brat niej,
-
-
do Cie bie, Pa nie
-
-
bi je ten głos.
-
5
D m
C
D m
A
B
F
G m
A
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
b
œ
œ œ œ
Œ
Skar ga to strasz na,
-
-
jêk to os tat ni,
- -
od ta kich mo dłów
-
-
bie le je włos!
- -
9
A 7
D m
A 7
D m
C 7
F
G m
A
œ œ œ
# œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ Œ
My ju¿ bez skar gi
-
nie zna my œpie wu,
-
-
wie niec cier nio wy
-
- -
wrósł w na sz¹ skroñ!
-
13
D m
C
D m
A
B
F
G m
A
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
b œ œ œ
œ
Œ
Wiecz nie jak pom nik
-
-
Two je go gnie wu
- -
-
ster czy ku To bie
-
-
bła gal na dłoñ!
- -
39052979.001.png 39052979.002.png 39052979.003.png 39052979.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin