008. Ciężkie czasy legionera (nuty).pdf

(16 KB) Pobierz
Nuty103-20080512.pdf
CIʯKIE CZASY LEGIONERA
¯ywo
&4 2
D m
D m
A
A
œ œ œ
œ
œ œ œ œ
#
œ
œ
œ
Œ
Ciê¿
-
kie
cza
-
sy
le
-
gio
-
ne
-
ra,
raz,
dwa,
trzy.
5 œ œ œ œ
A
D m
D m
œ œ œ œ
œ
œ
œ Œ
Los
go
gnê
-
bi
jak
cho
-
le
-
ra,
raz,
dwa,
trzy.
9 œ œ œ
D m
G m
œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ
Ro
-
biæ
du
-
¿o,
a
jeϾ
ma
-
ło,
Ma
-
sze
-
ro
-
waæ
12 œ
D m
A
D m
b œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
jak
przy
-
sta
-
ło,
raz,
dwa,
raz,
dwa,
trzy!
A
D m
G m
39052969.001.png 39052969.002.png 39052969.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin