Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.pdf

(648 KB) Pobierz
374033188 UNPDF
Wczesne
wspomaganie
Wsparcie
psychologiczno-pedagogiczne
Fundacja
Instytut Rozwoju Regionalnego
374033188.007.png 374033188.008.png 374033188.009.png 374033188.010.png 374033188.001.png 374033188.002.png 374033188.003.png
WCZESNE WSPOMAGANIE
Im wcześniej zareagujesz, tym większe macie szanse
Jeśli niepokoją Cię postępy rozwoju Twojego dziecka – zareaguj
Dowiedz się więcej
Z cyklu publikacji ukazały się:
WCZESNE WSPOMAGANIE opieka medyczna
WCZESNE WSPOMAGANIE wsparcie psychologiczno – pedagogiczne
WCZESNE WSPOMAGANIE system edukacji
WCZESNE WSPOMAGANIE organizacja wsparcia i świadczenia socjalne
WCZESNE WSPOMAGANIE placówki wsparcia
www.wczesnewspomaganie-irr.pl
Infolinia: 0 801 980 110
szansą zrównoważonego rozwoju dziecka niepełnosprawnego
374033188.004.png
Wczesne
wspomaganie
Wsparcie
psychologiczno-pedagogiczne
Fundacja
Instytut Rozwoju Regionalnego
Kraków 2009
374033188.005.png
Wydawca
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
31-261 Kraków, ul. Wybickiego 3A
tel. 012 629 85 14, faks 012 629 85 15
e-mail: biuro@firr.org.pl
http://www.firr.org.pl
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 0000170802
Nr konta 77 2130 0004 2001 0255 9953 0005
Autor
Małgorzata Dąbrowska
Redaktor
Anna Maria Waszkielewicz
Koordynator
Anna Żebrak
Zdjęcia
shutterstock.com
Opracowanie graficzne i skład
Studio Graficzne 4DTP
Druk
Drukmar
ISBN
978-83-61170-52-5
Nakład
500 egzemplarzy
Nakład dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
© Kraków 2009
Wydanie I bezpłatne.
Materiał został opracowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach
kampanii informacyjnej: wczesne wspomaganie szansą zrównoważonego rozwoju
dziecka niepełnosprawnego dofinansowanej ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
374033188.006.png
Spis treści
Rodzina w obliczu niepełnosprawności dziecka.................................................................. 4
Znaczenie wczesnego wspomagania rozwoju ..................................................................... 5
W czym może pomóc psycholog i pedagog ........................................................................ 5
Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka ................................................................... 8
Koordynowanie oddziaływań terapeutycznych ........................................................ 9
Psychologiczna i pedagogiczna terapia wspomagająca rozwój ......................... 10
Rozwijanie szerszych kontaktów społecznych rodziny.......................................... 14
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej ............................................................... 16
Interwencja kryzysowa.................................................................................................... 16
Wspieranie rozwoju dziecka w jego naturalnym środowisku .............................. 17
Indywidualna i grupowa terapia dzieci ..................................................................... 19
Psychologiczna edukacja rodziców ............................................................................. 20
Terapia rodzinna................................................................................................................ 22
Organizowanie grup wsparcia....................................................................................... 23
Podsumowanie ............................................................................................................................ 24
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego |
Zgłoś jeśli naruszono regulamin