Instrukcja - czytaj to !.txt

(0 KB) Pobierz
--------------------------------------------------------------------------------------------
Instrukcja
--------------------------------------------------------------------------------------------

1. Zainstaluj Windows Vista nie u�ywaj�c �adnego seriala.

2. Odpal plik Setup.exe w trybie administratora (prawym myszki na pliku i wybierz uruchom jako administrator).

3. Pod��aj za wskaz�wkami naciskaj�c "Next".

4. Teraz zacznie si� instalacja a nast�pnie pojawi si� czarne okno: 
NIE ZAMYKAJ GO DO CZASU POJAWIENIA SI� KOMUNIKATU �E SYSTEM ZOSTA� AKTYWOWANY.

5. Masz zarejestrowany system. Mi�ej zabawy !!! ;)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin