Błyskawiczna formuła umawiania się z najładniejszymi dziewczynami i wzbudzania ich szaleńczego zainteresowania Tobą.pdf

(157 KB) Pobierz
Conversations with Spiritual Master
„Błyskawiczna formuła umawiania się z
najładniejszymi dziewczynami i wzbudzania
ich szaleńczego zainteresowania Tobą w 3
krokach.”
¤ 1. Jak swobodnie podchodzić i nawiązać rozmowę z KAśDĄ dziewczyną,
która Ci się podoba, bez lęku i nieśmiałości?
¤ 2. Jak najszybciej zdobyć adres email i telefon atrakcyjnej dziewczyny?
¤ 3. Jak swobodnie rozmawiać z najpiękniejszymi dziewczynami i budzić w
nich przyciąganie ku Tobie?
423568162.015.png
Część 1: Jak swobodnie podchodzić i nawiązać rozmowę z
KAśDĄ dziewczyną, która Ci się podoba, bez lęku i
nieśmiałości?
Przedmowa
W tej i następnych lekcjach pokaŜę Ci, Ŝe podryw wcale nie jest trudny,
jeśli tylko dokładnie wiesz co zrobić krok po kroku.
Dziś zajmiemy się problemem w jaki sposób nerwy zmniejszają Twoje
szanse u atrakcyjnej dziewczyny. I jak „wyłączyć” tak aby w ogóle nie
przeszkadzały.
Fantastycznie powiększysz swoje szanse na udany podryw jeśli zrobisz
dokładnie to co mówię.
W następnych lekcjach opowiem:
Jak swobodnie podchodzić i
nawiązać rozmowę z KAśDĄ
dziewczyną, która Ci się podoba?
Jak zainteresować ją rozmową?
Podam przykłady sytuacji, miejsc i
najlepszych tematów.
Jak szybko, bo w ciągu kilku minut,
uzyskać od niej kontakt: numer
telefonu, email, GG.
Jak budować Twoją atrakcyjność
jako męŜczyzny – nie jako
przyjaciela (bardzo, bardzo waŜne).
A teraz przejdźmy do rzeczy:
Nerwy od razu zniszczą Twoje szanse na podryw
Podejście do kogoś nieznajomego i rozpoczęcie z nim rozmowy jest dla
wielu problemem, dlatego musisz dokładnie wiedzieć co masz powiedzieć.
Jeśli nie masz doświadczenia w podchodzeniu i rozmowach z
nieznajomymi, atrakcyjnymi dziewczynami to pojawia się:
lęk,
drŜenie głosu,
423568162.016.png 423568162.017.png 423568162.018.png 423568162.001.png 423568162.002.png 423568162.003.png 423568162.004.png 423568162.005.png 423568162.006.png 423568162.007.png 423568162.008.png
„gula” w gardle,
drŜenie rąk,
zamęt w myślach.
Wtedy wyglądasz i zachowujesz się niemęsko a to odstrasza dziewczyny.
Albo patrzą na kogoś takiego z góry i uwaŜają, Ŝe jest Ŝałosny.
To niweczy Twoje szanse na udany podryw, moŜesz dodać kolejny punkt
do listy zmarnowanych szans albo przykrych doświadczeń.
Dlatego na początek musze Ci opowiedzieć jak w najkrótszym czasie
nauczysz się panować nad sobą, tak, Ŝebyś mógł podejść na ulicy i
zacząć rozmowę z najbardziej atrakcyjna modelką, która znasz z okładki.
I znaleźć w tym nie lęk ale przyjemność!
Bierzmy się do roboty!
Jak opanujesz nerwy?
Chodzi mi o to, Ŝeby pokazać Ci krok po kroku jak nawiązać rozmowę z
atrakcyjną dziewczyna a następnie zacząć budować jej zainteresowanie
Tobą.
Celem jest zaangaŜowanie nieznajomej dziewczyny w krótka rozmowę i
tak Ŝeby nie miała wraŜenia, Ŝe to jest podryw.
Bo wtedy dziewczyny stają się bardzo ostroŜne.
Ale po kolei.
Zajmiemy się w kolejności:
Rozgrzewką.
Uspokojeniem emocji.
Nie dopuszczaniem do rozwoju emocji.
Podejściem i pierwszą rozmową: Techniką PPD.
Jak się „rozgrzejesz” przed rozmową z dziewczyną?
Najlepiej jest, kiedy przed podejściem do dziewczyny dłuŜej z kimś
porozmawiasz :dla rozgrzewki”.
To daje lekki rozpęd i przeciwdziała sytuacji, kiedy głos „uwięźnie w
gardle”.
MoŜesz rozmawiać z koleŜankami, kolegami a potem – albo od nich
odejść, albo dopiero widząc dziewczynę – podejść do niej.
Łatwiej się rozmawia przechodząc od rozmowy do rozmowy, wykorzystaj
ten fakt dla siebie.
Jak najszybciej uspokoisz emocje?
ZauwaŜ, Ŝe gdy jesteśmy zdenerwowani dzieją się dwie rzeczy:
napinamy się i chowamy głowę w ramiona (ramiona się podnoszą),
skraca nam się oddech i staje się płytki.
Czyli nerwy wywołują u nas te dwie reakcje do nich później dołączają się
drŜenie głosu, spocone ręce i zamęt w myślach.
Aby nie mieć tych „reakcji drugiego rzędu” wystarczy, Ŝebyś kontrolował
dwie rzeczy:
Wyprostowana sylwetkę i opuszczone w dół ramiona.
Głęboki oddech.
Zadanie:
423568162.009.png 423568162.010.png 423568162.011.png 423568162.012.png 423568162.013.png 423568162.014.png
Obserwuj sytuacje stresowe i lękowe. patrz co dzieje się z twoim
oddechem i ramionami.
Gdy zauwaŜysz, Ŝe napinasz się i ramiona się podnoszą – opuść je.
Gdy zauwaŜysz, Ŝe masz płytki oddech – weź kilka głębszych (oczywiście
nie kieliszków, tylko oddechów!)
:))))
Pić czy nie pić przed podejściem – moja opinia.
Alkohol tylko pozornie odstresowuje. Zaciemnia umysł i masz większą
szanse zrobić z siebie idiotę, dlatego jestem przeciwny piciu podczas
podrywu, szczególnie najładniejszych dziewczyn, gdzie trzeba przytomnie
myśleć i reagować.
Jak nie dopuścisz do rozwoju emocji?
Im dłuŜej będziesz się zastanawiał i wahał podejść czy nie tym większe
emocje mogą narosnąć.
Dlatego dobrze radzę – najlepiej jest, gdy widzisz dziewczynę podejdź do
niej od razu, nie czekaj, dosłownie, widzisz, wygląda OK., podchodzisz.
Nie czekaj, nie myśl.
Idąc pilnuj ramion w dole oraz oddychaj głęboko.
Przechodzimy do pierwszej techniki, która ma Cię oswoić z podejściem i
sprawić, Ŝe będzie to tak naturalna czynność jak podejście i rozmowa z
kimś znajomym.
Podejście i pierwsza rozmowa: Technika PPD.
Celem techniki jest oswojenie Cię z podchodzeniem i rozmową z obcymi
osobami.
Po pewnym czasie, jak zdobędziesz doświadczenie, nie będą się
pojawiały Ŝadne emocje.
Technika PPD to:
Podejście.
Pytanie.
Dziękuję.
Podchodzisz, zadajesz pytanie, następuje krótka rozmowa, dziękujesz i
odchodzisz.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin