Stanisław Karszyń - Pułapki i ciekawostki języka niemieckiego.pdf

(606 KB) Pobierz
110896674 UNPDF
110896674.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
" P ułapki i ciekawostki języka niemieckiego
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 20.09.2006
Tytuł:Pułapki i ciekawostki języka niemieckiego (fragment utworu)
Autor: Stanisław Karszyń
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Grabka
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
SPIS TREŚCI
. ....................................................................................8
1.3. „Als” i co dalej? . ............................................................................................9
1.7. Tworzenie strony biernej nie tylko z „werden”. . ........................................13
1.8. Czy „heißen” może znaczyć jeszcze coś innego? . ......................................14
1.9. „Brauchen” nie zawsze wymaga „zu” . ........................................................14
1.10. Dodatkowe „–e” w trybie rozkazującym. . ................................................15
1.11. Tryb rozkazujący – inaczej . .......................................................................16
1.12. „Niemand” nieodmienne...? . ....................................................................16
1.13. Ach, te zdrobnienia! . .................................................................................17
1.15. Zaimki dzierżawcze inaczej . .....................................................................19
1.16. Kiedy używać imion własnych z rodzajnikiem? . .....................................19
1.18. Czy zawsze musi być podmiot? . ...............................................................20
1.20. Czy „müssen” znaczy zawsze „musieć”? . ................................................22
partykułą „zu”? . .................................................................................................26
1.24. „Komm du zu mir!” – Czy nie dziwne? . ..................................................28
1.25. „Ich habe das Brett durchgebohrt” czy „Ich habe das Brett
.....................................................................................................28
1.26. Tworzenie form żeńskich nie takie proste! . ............................................30
1.27. Niezwykła odmiana „Jesus Christus”! . ....................................................31
1.28. „Man” i „frau”. . .........................................................................................32
1.29. „Weil” i szyk prosty? . ...............................................................................32
1.30. „Trüb” czy „trübe”? . .................................................................................33
1.31. Odmiana liczebników głównych . .............................................................34
1.33. Miejsce „bitte” w zdaniu . .........................................................................35
1.35. Zdania przyzwalające inaczej . ..................................................................36
1.36. Interfiks łączący –s- . ................................................................................37
1.38. Dwa razy dopełniacz . ..............................................................................39
1.39. Nie wszędzie przysłówek zaimkowy! . ......................................................39
1.41. „Besser wie heute....”? . .............................................................................40
WSTĘP . ..............................................................................................6
I. GRAMATYKA ..................................................................................7
1.1. Co wybrać „allein” czy „alleine”? . .................................................................7
den
Satz aufschreiben”?
II.PISOWNIA . ..................................................................................42
2.1.Użycie przecinka a also . ..............................................................................42
2.2.Pisownia nazw ulic . ....................................................................................42
2.3. „Mir geht’s gut” czy „Mir gehts gut”? . ......................................................43
2.4. „Ein viertel Kilo” czy może „ein Viertelkilo” ? . ........................................44
2.7. Listy..., ach te listy! . ...................................................................................45
2.8. „Abends” czy „abends”? . ...........................................................................46
2.9. „Ein bisschen” czy może „ein Bisschen”? . ..............................................46
2.10. Czy można pisać przymiotniki dużą literą? . ...........................................47
2.11. Ach ten stopień najwyższy! . .....................................................................48
2.12. „Ein durcheinander” czy „ein Durcheinander”? . ....................................49
2.14. Użycie przecinka pomiędzy przymiotnikami . .........................................50
2.15. „Und” i ten przecinek! . .............................................................................51
2.17. Czy zawsze na końcu zdania rozkazującego postawić należy
wykrzyknik?
III. WYRAZY BLISKOZNACZNE . ....................................................55
3.1. Co wybrać: „abgewöhnen” czy „entwöhnen”? . ..........................................55
3.2. Co wybrać: „montags” czy „am Montag” ? . ..............................................55
3.3. Co wybrać „gesinnt” czy „gesonnen”? . ......................................................56
3.4. Co wybrać: „gespenstig” czy „gespenstisch”? . .........................................56
3.6. „Achten” i „beachten” . ...............................................................................57
3.7. „Altväterisch” i „altväterlich” . ...................................................................58
3.8. Czy forma „andererseits” jest poprawna? . ...............................................58
3.9. „Apartment” czy „Appartement”? . ............................................................58
3.10. „Bayerisch”, „bayrisch” czy „bairisch”? . ..................................................59
3.12. „Begegnen” czy „treffen”? . .......................................................................60
3.16. Jaka jest różnica pomiędzy: „benutzen”, „gebrauchen”
i
......................................................................................................52
2.18. „Amen” piszemy dużą czy małą literą? . ..................................................52
2.19. „Eh” czy „eh‘”? . ........................................................................................53
2.21. „Sobald” czy „so bald”? . ...........................................................................54
2.22. „Soviel” czy „so viel”? . .............................................................................54
2.23. „Der Tip” już nie „der Tip” . .....................................................................54
. .............................................................................................63
3.17. „Zweifeln” czy „bezweifeln”? . ...................................................................64
3.18. „Deinetwegen” - i wszystko przez ciebie! . ..............................................64
3.19. Czy „derer” i „deren” to to samo? . ...........................................................65
3.20. „Deutschsprachig” i „deutschsprachlich” . ..............................................66
3.21. „Dursten” i „dürsten” . ..............................................................................66
3.22 „Erfordern” i „fordern” . ............................................................................67
„verwenden”?
3.23. „Fassbar” i „fasslich” . ..............................................................................68
3.24. „Geistig” i „geistlich” . ..............................................................................68
3.25. „Landmann” czy „Landsmann”? . ............................................................68
3.26. „Langweile” czy „Langeweile”? . ..............................................................69
3.27. „Miene” i „Mine” . ....................................................................................70
3.28. „Numerale” i „Numerus” . .......................................................................70
3.29. „Ostern ist...” czy „Ostern sind ...”? . .....................................................70
3.30. „Personal” i „personell” . ..........................................................................71
3.31. „Rational” i „rationell” . .............................................................................71
3.32. „Regelmäßig” i „regelgemäß” . .................................................................72
3.33. „Schreck” i „Schrecken” . ..........................................................................72
3.34. „Unvergleichbar” i „unvergleichlich” . .....................................................73
3.35. „Wie alt bist du?” – inaczej! . ...................................................................73
3.36. „Email” to nie koniecznie e-mail . ............................................................73
3.37. Ach, te powody! . .......................................................................................74
IV. BIBLIOGRAFIA: . ........................................................................75
Zgłoś jeśli naruszono regulamin