Paweł Wimmer - Angielskie przyimki w przykładach.pdf

(432 KB) Pobierz
110896675 UNPDF
110896675.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 07.04.2006
Tytuł: „Angielskie przyimki w przykładach” (fragment utworu)
Autor: Paweł Wimmer
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Grabka
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Złote Myśli s.c.
ul. Plebiscytowa 1
44-100 Gliwice
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
SPIS TREŚCI
WSTĘP . ..............................................................................................................4
PRZYIMKI JEDNOWYRAZOWE . ........................................................................5
PRZYIMKI WIELOWYRAZOWE
14
JAK SKORZYSTAĆ Z WIEDZY ZAWARTEJ
......14
.......................................................................
W PEŁNEJ WERSJI EBOOKA?
ANGIELSKIE PRZYIMKI W PRZYKŁADACH – darmowy fragment – kliknij po więcej
Paweł Wimmer
str. 4
Wstęp
Angielskie przyimki są zazwyczaj prezentowane w podręcznikach do nauki
angielskiego i w gramatykach w dość ograniczonym wyborze, obejmującym
zwykle kilkadziesiąt najpowszechniej używanych – zazwyczaj 30 do 40
wyrazów. Brakuje objaśnienia znaczeń i przykładów użycia większości
obecnych w języku angielskim przyimków, których jest znacznie więcej.
Praca „Angielskie przyimki w przykładach” ma wypełnić tę lukę – Czytelnik
znajdzie w niej pełną, niezmienną już w zasadzie listę 94 przyimków
jednowyrazowych, oraz 55 przyimków złożonych, obejmującą znaczną część
używanych obecnie wyrazów tej kategorii (lista została zaczerpnięta z pracy
Josefa Essbergera „English Prepositions Listed” oraz z angielskiej
Wikipedii). Każdy przyimek został przedstawiony za pomocą kilku-
kilkunastu przykładów ilustrujących typowe zastosowania – jest ich w
sumie ok. 1000, a zaczerpnięto je w dużej mierze z Internetu.
Kompendium jest przeznaczone do systematycznej nauki. Przynajmniej
kilkudziesięcioma przyimkami trzeba się biegle posługiwać, ale warto znać
znaczenie wszystkich, a już co najmniej znacznej ich większości.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paweł Wimmer
 
ANGIELSKIE PRZYIMKI W PRZYKŁADACH – darmowy fragment – kliknij po więcej
Paweł Wimmer
str. 5
Przyimki jednowyrazowe
ABOARD
NA POKŁAD, NA POKŁADZIE
All aboard !
Wszyscy na pokład!
Captain Johnson and his crew
are glad to welcome you aboard
this Boeing 767.
Kapitan Johnson i jego załoga
z zadowoleniem witają państwa
na pokładzie tego Boeinga 767.
I went aboard the ship.
Wszedłem na pokład statku.
Is there a doctor aboard the
plane?
Czy na pokładzie samolotu jest lekarz?
Welcome aboard our boat.
Witajcie na pokładzie naszego statku.
One experiment was growing
plants aboard the Space Station.
Jednym z eksperymentów była uprawa
roślin na pokładzie stacji kosmicznej.
ABOUT
O, W SPRAWIE; PO, DOOKOŁA,
TU I TAM; OKOŁO
What do you think about them? Co o nich myślisz?
A book about chemistry.
Książka o chemii.
Think about it.
Pomyśl o tym.
What are you talking about ?
O czym mówisz?
What about a cup of tea?
Co powiesz na szklankę herbaty?
She ought to do something about
her make-up.
Ona powinna coś zrobić ze swoim
makijażem.
The word about podcasting
rapidly spread through the
Internet.
Informacje o podcastingu szybko
rozprzestrzeniły się po Internecie.
She often wanders about the
streets.
Ona często błąka się po ulicach.
He scattered papers about the
floor.
Porozrzucał gazety po podłodze.
We'll be ready about noon.
Będziemy gotowi koło południa.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paweł Wimmer
110896675.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin