Anna Horochowik - Angielskie czasy.pdf

(456 KB) Pobierz
110896692 UNPDF
110896692.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 13.07.2007
Tytuł: Angielskie czasy (fragment utworu)
Autor: Anna Horochowik
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska
Skład: Teresa Kopp
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
110896692.002.png
SPIS TREŚCI
OD AUTORKI . ....................................................................................4
CZASY TERAŹNIEJSZE . ...................................................................6
I PRESENT SIMPLE . ..........................................................................................6
II PRESENT CONTINUOUS . ............................................................................14
CZASY PRZESZŁE . ...........................................................................22
III PAST SIMPLE . .............................................................................................22
IV PRESENT PERFECT . ...................................................................................28
V PAST PERFECT . ............................................................................................34
FORMY WYRAŻANIA PRZYSZŁOŚCI . .............................................37
VI FUTURE SIMPLE . ........................................................................................37
VII ZWROT BE GOING TO . .............................................................................41
TEST SPRAWDZAJĄCY ZNAJOMOŚĆ
PODSTAWOWYCH CZASÓW . ..........................................................44
BONUS: POZOSTAŁE CZASY ANGIELSKIE .....................................48
I PAST CONTINUOUS . .....................................................................................48
II PRESENT PERFECT CONTINOUOUS . .......................................................50
III PAST PERFECT CONTINUOUS . .................................................................51
VI FUTURE CONTINUOUS . ............................................................................52
V FUTURE PERFECT . ......................................................................................52
VI FUTURE PERFECT CONTINUOUS . ...........................................................53
LISTA NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH
CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH
W JĘZYKU ANGIELSKIM . ...............................................................54
ANGIELSKIE CZASY - darmowy fragment - kliknij po więcej
Anna Horochowik
● str. 4
Od Autorki
Mam nadzieję, że ta nowatorska książka jest publikacją wyjątkową.
Od samego początku pisałam ją z myślą o osobach chcących nauczyć
się podstawowych czasów, przydatnych w mówieniu i pisaniu po an-
gielsku.
Tak naprawdę – nie ma publikacji, jak ćwiczyć gramatykę w języku
mówionym. Natomiast jest bardzo potrzebne to, aby wyuczone zasa-
dy gramatyczne ćwiczyć w mowie na bieżąco. Zrozumienie czasów
i prawidłowe zastosowanie ich w zdaniach to często prawdziwa zmo-
ra uczniów. Pracuję na kursach i słuchacze często zadają mi pytania
typu:
Po co uczyć się wszystkich czasów angielskich? Przecież Anglicy
używają tylko trzech, czterech, góra pięciu z nich? I przyznam, że
tutaj te osoby mają rację. Nie każdy musi zostać anglistą i znać
wszystkie czasy angielskie.
Ogólnie przyjmuje się, że czasów angielskich jest aż 13. Ale niektórzy
uważają, że jest ich ponad 25. Jednak jeśli poznasz maksimum sie-
dem angielskich czasów, to w zupełności Ci to wystarczy w komuni-
kacji językowej i śmiało będziesz mógł porozumieć się w języku
w stopniu zaawansowanym.
Książka przeznaczona jest dla wszystkich tych, którym nauka czasów
angielskich sprawia trudności. W książce wytłumaczone zostały bar-
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Horochowik
110896692.003.png
ANGIELSKIE CZASY - darmowy fragment - kliknij po więcej
Anna Horochowik
● str. 5
dzo prosto i praktycznie najważniejsze czasy angielskie, przykłady
poprawnego ich użycia, ćwiczenia umożliwiające utrwalenie po-
znanych reguł oraz klucz do ćwiczeń. Zawarte są tutaj również cenne
wskazówki, jak ćwiczyć użycie czasów w mowie.
Wierzę, że ”7 czasów angielskich” będzie pozycją bardzo Ci pomocną
i przyczyni się do osiągnięcia sukcesu językowego. Jeśli przerobisz tę
książkę, angielskie czasy nie powinny sprawiać Ci już żadnego pro-
blemu. I tego Ci z całego serca życzę.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Horochowik
110896692.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin