toy_inventions_tn_30.05.08.pdf

(22 KB) Pobierz
szablon_TN
First published online 30.05.08
Teacher’s Notes
Toy inventions
by Arkadiusz Mędela
Typ zadania maturalnego: rozumienie tekstu czytanego
Elementy językowe: wyszukanie określonych informacji w tekście
Typ zadania: dobieranie
Poziom rozszerzony
Czas: ok. 20-25 minut
Procedura:
1 Uczniowie dobierają w pary słowa bliskoznaczne z kolumn A i B.
Czas przeznaczony na zadanie około 5 minut.
2 Uczniowie wyszukują w tekście informacje stanowiące odpowiedź na pytania 1-6. Należy
zwrócić uwagę na konieczność wykorzystania słów o podobnym znaczeniu podanych w ćwiczeniu
1. Istotne jest również, aby uczniowie ograniczyli się do informacji ściśle podanych w tekście, np.
jakkolwiek tekst podaje informację, iż kostka Rubika jest najlepiej sprzedającą się zabawką,
brak jest informacji na temat jej popularności wśród różnych grup wiekowych. Ważne jest zatem,
aby uczniowie nie 'dopowiadali' sobie informacji (np. korzystając z swojej wiedzy ogólnej), które
w tekście się faktycznie nie pojawiają.
Klucz:
1.
D
2.
B
3.
C
4.
A,B lub B, A
5.
A
Czas przeznaczony na zadanie około 10 minut.
Typ zadania: mówienie (odpowiadanie na pytania związane z tekstem)
3 Uczniowie mogą pracować w parach, małych grupach lub wypowiadać się indywidualnie na
forum klasy.
Czas przeznaczony na zadanie około 5-10 minut.
Extension/Follow up:
Uczniowie mają za zadanie utworzyć krótką wypowiedź pisemną w formie fragmentu rozprawki
(1 akapit), w której przedstawią swoje argumenty do pytania 2 w ćw. 3.zz
© Macmillan Polska 2008 PHOTOCOPIABLE
6.
D
242883180.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin