PZPN - Plan rozwoju klubowej piłki nożnej.pdf

(194 KB) Pobierz
384694387 UNPDF
PLAN ROZWOJU
KLUBOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
W POLSCE
WYDZIAŁ SZKOLENIA PZPN
2007
II . STRATEGIA ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ W POLSCE
384694387.001.png
KLUBY ZAWODOWE I AMATORSKIE
Piłka nożna w Polsce opiera się na dwóch głównych filarach wspieranych przez PZPN
a) piłka nożna zawodowa,
b) piłka nożna amatorska,
- kluby zawodowe- 16 zespołów - O.E. + 18 zespołów II liga.
- kluby amatorskie – około 6000 zespołów.
- reprezentacje narodowe U-15, U-16, U-17, U-18, U-19, U-20, U-21, U-23, ‘’A’’.
- centralne szkolenie - Narodowy Program Nauczania Piłki Nożnej Dzieci i
Młodzieży.
1. KLUBY ZAWODOWE
Od wielu lat ligi zawodowe starały się o niezależność i samodzielność. Na wzór państw, w
których klubowa piłka nożna stoi na najwyższym europejskim poziomie, polskie kluby dążyły
do utworzenia własnej, niezależnej spółki, która zajęłaby się organizacją rozgrywek i ich
promocją pod nazwą ‘’Ekstraklasa’’, oddzielonej od PZPN. Niestety przez wiele lat nie
potrafiono doprowadzić do powstania na tyle mocnej spółki, która byłaby w stanie
udźwignąć tak odpowiedzialne zadanie i samodzielnie poprowadzić rozgrywki Ekstraklasy i
oddzielnie II ligi.
Czekając na odpowiedni moment przekazania rozgrywek lig zawodowych, przygotowanej do
tego spółce, PZPN rozpoczął systematyczny, rozłożony na dłuższy okres, program
wspomagania tych lig, oraz wdrażania systemu licencyjnego.
Celem programu było :
- dostosowywanie infrastruktury stadionowej, (nawierzchni boisk i zaplecza
klubowego), do wymogów licencyjnych – zadanie stałe, realizator Władze
Samorządowe;
- zapewnienie bezpieczeństwa na stadionach oraz zniknięcie z trybun
pirotechniki, transparentów rasistowskich i innych napisów nie związanych z
nazwą i barwami klubowymi – zadanie stałe, realizator spółka będąca
właścicielem zespołu piłki nożnej, organizator zawodów;
- wprowadzenie licencji dla trenerów pracujących w zespołach
zawodowych – zadanie stałe, realizator Wydział Szkolenia PZPN.
Chociaż nie wszystkie obiekty, na których odbywają się rozgrywki polskich lig zawodowych,
spełniają w pełni warunki licencyjne, to przede wszystkim zmiana wizerunku polskiej
Ekstraklasy, jest już widoczna. W takiej sytuacji PZPN zdecydował się na przekazanie
licencji do prowadzenia rozgrywek jednej ligi zawodowej, spółce ‘’Orange Ekstraklasa’’.
Razem z licencją PZPN zabezpieczył też sponsora tytularnego ligi, co zapewniło pomoc
finansową, która pozwoliła na spokojną egzystencję spółce, w pierwszym okresie jej
działalności, oraz sponsora medialnego, który nie tylko pokazuje wszystkie mecze, ale
corocznie zasila spółkę znacznymi kwotami finansowymi.
Licencja została przekazana na 3 lata z nadzieją, że zarządzający spółką ludzie podołają
organizacji i prowadzeniu tego rodzaju rozgrywek, na odpowiednim poziomie. Jakość pracy
lig zawodowych, wpływa na pozytywny lub negatywny wizerunek piłki nożnej w Polsce.
Wszelkie wypaczenia w piłce nożnej klubowej, rzucają negatywne światło na PZPN, który
wciąż utożsamiany jest ze wszystkim co dzieje się w polskim futbolu. Poprawa tego
wizerunku musi być wspólnym, zadaniem spółki odpowiedzialnej za piłkę nożną zawodową,
amatorską oraz PZPN.
O ile spółka ‘’Orange Ekstraklasa’’ zaczęła swoją działalność, to rozgrywki zespołów II
ligowych wciąż odbywają się pod jurysdykcją PZPN i Związek stara się pomóc w
oddzieleniu się tej ligi od niego, w najbliższym czasie.
1.1. LICENCJE
Sukcesywnie wprowadzane przez PZPN klubowe wymogi licencyjne, wpłynęły na
pozytywne zmiany w piłce nożnej zawodowej poprzez:
renowację nawierzchni boisk, na stadionach Ekstraklasy, która doprowadzi do
zdecydowanej poprawy poziomu gry zespołów. Równa trawiasta nawierzchnia boisk
spowodowała, że mecze rozgrywane są w szybszym tempie, niż w poprzednich sezonach i
poprawiło się również rozgrywanie akcji atakiem pozycyjnym, co przez wiele lat było
piętą achillesową polskiego futbolu;
oglądanie meczów przez różne grupy kibiców, w wyznaczonych dla nich, oddzielonych
od siebie sektorach na trybunach (zgodnie z wymogami UEFA), spowodowało, że na
mecze zaczęły przychodzić znowu całe rodziny. Takie obiekty jak w Kielcach,
Bełchatowie czy Poznaniu są najlepszą wizytówką przemian, w polskim futbolu
zawodowym;
zespoły Ekstraklasy od sezonu 2006/07 prowadzone są przez licencjonowanych
szkoleniowców z dyplomem UEFA-PRO, natomiast zespoły II ligi przez
licencjonowanych szkoleniowców z minimum pierwszą klasą trenerską lub posiadających
dyplom UEFA-A.
Od sezonu 2008/09 w obu ligach zawodowych będą mogli pracować wyłącznie trenerzy
licencjonowani, posiadający klasę UEFA-PRO. To właśnie efekt wieloletniego
przygotowywania trenerów, do wymogów stawianych przez Wydział Szkolenia i Szkołę
Trenerów PZPN oraz polskie uczelnie sportowe.
Podnoszący się systematycznie poziom polskiej myśli trenerskiej, doprowadził po szesnastu
latach przerwy, do dwukrotnego awansu polskiej reprezentacji do Mistrzostw Świata w Korei
2002 i w Niemczech 2006.
Planowane, całkowite oddzielenie się futbolu zawodowego od PZPN, przewidywane jest do
31. lipca. 2009. roku.
Niestety kluby II ligi są wciąż mocno zapóźnione infrastrukturalnie, a w szczególności te,
które ostatnio, drogą awansu znalazły się w tej klasie rozgrywkowej. Większość ich obiektów
sportowych nie spełnia wymogów licencyjnych. Nie jest to wyłącznie wina klubów, ale
przede wszystkim Władz Samorządowych miast, posiadających kluby amatorskie w III lidze
i zawodowej w II lidze.
Dlatego program pomocy przez PZPN, klubom awansującym do poziomu zawodowego, to
dalsze zwiększanie współpracy Związku, z Władzami Samorządowymi, we wszystkich
województwach. Systematycznie należy przybliżać im potrzeby piłki nożnej na poziomie
amatorskim i zawodowym, dotyczące przystosowania obiektów sportowych do wymogów
licencyjnych i na zasadach pracy O.S.i R., nieodpłatne lub za symboliczne kwoty
przekazywanie ich do użytku przez kluby.
Znając problemy Samorządów z brakiem odpowiedniej klasy obiektów, PZPN nie
egzekwował rygorystycznie wszystkich wymogów licencyjnych do sezonu 2006/07. W
konsekwencji obróciło się to przeciwko Związkowi, szczególnie w opinii pokontrolnej
Ministerstwa Sportu.
W kolejnych sezonach PZPN, musi dalej systematycznie podnosić kryteria licencyjne w
stosunku do klubów na poziomie zawodowym. Kryteria te staną się z czasem podstawowym
wyznacznikiem liczby zespołów, występujących w polskich ligach zawodowych. Zespoły
spełniające wszystkie kryteria powinny tworzyć Ekstraklasę, jako czysty wartościowy model
najwyższej jakości.
Największym problemem polskich klubów od strony szkoleniowej jest skuteczne
zaprezentowanie się na arenie międzynarodowej w walce o europejskie Puchary. Aby cel
awansu do grupy w Lidze Mistrzów lub Pucharze UEFA mógł zostać zrealizowany, potrzebna
jest dobrze przygotowana struktura klubu, system pracy, budżet i sztab ludzi, którzy potrafią
pracować na poziomie europejskim.
Polskie wyższe uczelnie rozpoczęły edukację menadżerów sportu, ekonomistów sportu oraz
specjalistów d.s. marketingu dla potrzeb sportu, bez których nie może egzystować klub na
międzynarodowym poziomie. W wielu naszych klubach wciąż brak jest ludzi, którzy
umieliby poprowadzić, na wysokim poziomie, spółkę handlową pracującą dla potrzeb piłki
nożnej.
Jednym z największych problemów, jest brak skutecznie funkcjonujących zespołów
medycznych w klubach zawodowych. Dlatego począwszy od sezonu 2007/08 Sekcja
Medyczna Wydziału Szkolenia PZPN, wprowadzać będzie licencje dla lekarzy sportowych.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin