podstawy-pisania-przekonujacych-tekstow(1).pdf

(460 KB) Pobierz
794844040.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Podstawy pisania
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Jakub Sosnowski, rok 2011
Autor: Jakub Sosnowski
Tytuł: Podstawy pisania przekonujących tekstów
Data: 11.01.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
Spis treści
WSTĘP .............................................................................................7
Do kogo skierowana jest ta książka ..........................................8
Jak to się zaczęło, czyli o moich początkach pisania tekstów
reklamowych ..........................................................................9
ROZDZIAŁ PIERWSZY ....................................................................... 13
Najważniejsze cechy warsztatu copywritera ........................... 13
Przekonania i wiedza............................................................. 13
Otwartość.............................................................................. 19
Tworzenie pod odbiorcę klienta ............................................. 20
Klient ma zawsze rację .......................................................... 21
Nastawienie na krytykę ......................................................... 22
Ceń czas swojej pracy ............................................................ 23
Czytaj i ćwicz ......................................................................... 25
Język ..................................................................................... 26
Przykłady .............................................................................. 28
Jak zabrać się do pisania ....................................................... 28
1. Uporządkuj myśli ............................................................... 29
2. Zaznajom się z tematem .................................................... 29
3. Stwórz konspekt, zbierz słownictwo .................................. 29
4. Napisz tekst ....................................................................... 30
5. Przeczytaj i popraw............................................................ 30
6. Ponownie przeczytaj.......................................................... 30
ROZDZIAŁ DRUGI............................................................................. 33
Co charakteryzuje „dobry tekst” ............................................. 33
Co oznacza pojęcie: tekst sprzedający .................................... 36
Dobry tekst a tekst sprzedający ............................................. 37
ROZDZIAŁ TRZECI ............................................................................ 39
Perswazyjne pisanie.............................................................. 43
Zastosowanie techniki........................................................... 44
Apel o zajęcie określonego stanowiska
i podjęcie określonego działania ............................................ 44
Sugerowanie pożądanych interpretacji i ocen ........................ 45
Racjonalne uzasadnianie słuszności
prezentowanych poglądów.................................................... 46
Język i słownictwo ................................................................ 47
Budowanie obrazów .............................................................. 52
Długość i zrozumiałość........................................................... 54
Pisanie pod klienta ................................................................ 54
Jak stworzyć ciekawy opis produktu/usługi ............................ 55
ROZDZIAŁ CZWARTY ........................................................................ 65
Charakterystyka i klasyfikacja stron internetowych ................ 65
Rodzaje tekstów internetowych ............................................. 67
Jak stworzyć treść wizytówki ................................................. 68
Jak stworzyć treść rozbudowanej strony firmowej .................. 80
Jak stworzyć teksty serwisu i wortalu .................................... 86
Budowa nagłówka................................................................. 88
Stwórz ciekawy tytuł ............................................................. 89
Moc leadu ............................................................................. 90
Odwrócona piramida ............................................................. 92
Stań się architektem tekstu ................................................... 93
Potęga ramki ......................................................................... 93
Jak napisać tekst pozycjonujący —
materiały na firmowy blog .................................................... 94
Spisz najważniejsze słowa związane z tematem..................... 96
Zwróć uwagę na nietypowe słowa
oraz te ważne dla odbiorcy .................................................... 96
Korzystaj z narzędzi Google ................................................... 97
Pamiętaj o zasadach pisania artykułów ................................. 98
ROZDZIAŁ PIĄTY............................................................................ 101
Charakterystyka schematu budowy i klasyfikacja folderów ... 101
Wstęp.................................................................................. 102
Kwaliikacje ......................................................................... 102
Prezentacja.......................................................................... 102
Zakończenie ........................................................................ 102
Zgłoś jeśli naruszono regulamin