czwarta-droga-przelom-w-budzecie-domowym(1).pdf

(551 KB) Pobierz
794844080.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "CZWARTA DROGA.
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Paweł Nowak, rok 2011
Autor: Paweł Nowak
Tytuł: CZWARTA DROGA. Przełom w budżecie domowym.
Data: 11.01.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
Spis treści
Przedmowa do cyklu „Czwarta droga”.........................................................................7
Wstęp. Trudne wyzwanie .........................................................................................13
Dom marzeń — niczym zamek...........................................................................13
Zamek… na piasku............................................................................................15
Trudne wyzwanie ...............................................................................................19
O czym będzie dalej............................................................................................21
Część 1. Im lepiej, tym gorzej
Rozdział 1. Droga rozwoju Piotra ..............................................................................25
W akademiku .....................................................................................................25
Początki pracy zawodowej ..................................................................................26
Trochę ciasno i… od marzeń daleko ...................................................................27
Dom marzeń — inwestycja życia........................................................................28
Rozdział 2. Ośrodek Kreowania Przyszłości................................................................30
Nie możesz nie wydawać ....................................................................................31
Konsumpcja, aktywa, pasywa — podobieństwa .................................................32
Konsumpcja .......................................................................................................32
Aktywa ..............................................................................................................34
Pasywa ..............................................................................................................35
Wpływ decyzji zakupowej na przyszłość ..............................................................36
Ośrodek Kreowania Przyszłości............................................................................37
Rozdział 3. Druga strona medalu ..............................................................................39
Pasywa, pasywa, pasywa....................................................................................39
Czynniki podtrzymujące obrany kierunek ............................................................44
Sprawozdania finansowe: budżet i bilans ............................................................48
Wewnętrzne powiązania ....................................................................................50
Rozdział 4. Osobista kryształowa kula.......................................................................53
Nic trudnego, a może pomóc...............................................................................54
Przyszłość częściowo odkryta ..............................................................................58
Budżet w przededniu zmian................................................................................60
Część 2. Na szczycie, czyli na dnie
Rozdział 1. Na szczycie? ...........................................................................................67
Typowy miesiąc Piotra ........................................................................................67
Niewinna decyzja ...............................................................................................68
Małe odkrycie ....................................................................................................70
Smutne refleksje ................................................................................................71
Rozdział 2. Jeśli kraczesz, wykraczesz .......................................................................72
Przeczucie..........................................................................................................72
Dlaczego odchodzimy z pracy .............................................................................74
Rozdział 3. Trudny okres...........................................................................................77
Radykalne cięcia wydatków ................................................................................77
Dodatkowe wydatki drobne ................................................................................78
Narastanie zaległości..........................................................................................78
Kumulacja zadłużenia.........................................................................................79
Aspekty osobiste i społeczne...............................................................................79
Rozdział 4. Jak to zatrzymać.....................................................................................81
Budżet w stanie krytycznym ...............................................................................81
Prośba o wsparcie ..............................................................................................84
Nagłe zdziwienie................................................................................................85
Część 3. Przełom
Rozdział 1. Ukryte możliwości budżetu .....................................................................91
Możliwości ograniczania wydatków stałych .........................................................91
Wydatki stałe — dom i posesja ..........................................................................96
Program Redukcji Wydatków Stałych.................................................................107
Twardy orzech do zgryzienia .............................................................................112
Skąd na to wziąć ..............................................................................................118
Skąd to wiedzieć ..............................................................................................120
Skąd ten pomysł? .............................................................................................122
Rozdział 2. Działania naprawcze.............................................................................125
Spotkanie po pół roku ......................................................................................125
Negocjacje z dostawcami usług.........................................................................126
Rozdział 3. Budżet po remoncie..............................................................................137
Obraz po zmianach ...........................................................................................137
Ryzyko nadal istnieje........................................................................................140
Decyzja Piotra ..................................................................................................141
Rozdział 4. Zarządzanie własnymi finansami ..........................................................142
System Finansów Osobistych ............................................................................142
Zarządzanie własnymi finansami ......................................................................145
Nieodłączne dylematy ......................................................................................147
Twoja przyszłość kształtuje się dzisiaj................................................................148
Kwestie zasadnicze...........................................................................................148
Potrzeba harmonii............................................................................................156
Część 4. Coraz lepiej
Rozdział 1. Opcje decyzyjne ...................................................................................159
Co wybrać: ex ante czy ex post ...........................................................................159
Natychmiastowa poprawa ................................................................................163
Pół na pół ........................................................................................................164
W trosce o jutro................................................................................................164
Różne opcje, różne perspektywy .......................................................................165
Rozdział 2. Decyzja ................................................................................................166
Trudny wybór...................................................................................................166
Kolejne zaskoczenie..........................................................................................168
Rozdział 3. Radykalna zmiana kursu .......................................................................169
Drogi ewolucji finansów osobistych ..................................................................169
Pierwsza droga: z dnia na dzień ........................................................................170
Zgłoś jeśli naruszono regulamin