!opis książki.txt

(3 KB) Pobierz
Tytuł: Postscriptum
Autor: Maria Nurowska
Język oryginalny: polski
Kategoria: Literatura piękna
Gatunek: literatura współczesna polska
Forma: powieć
Rok pierwszego wydania: 1989
Wydanie ksišżki nagrywanej: Wydawnictwo Literackie
Miejsce i rok wydania: Kraków, 1989
Inne wersje ksišżki: Wybór Anny

Rodzaj: audioksišżka
Wersja językowa: polska
Treć: pełna
Nagranie: Zakład Wydawnictw i Nagrań Polskiego Zwišzku Niewidomych
Miejsce i rok nagrania: Warszawa, 1990
Czyta: Anna Nehrebecka, Ksawery Jasieński, Henryk Machalica, Roch Siemianowski, Hanna Maria Giza
Czas trwania: ~5 godz. 21 min.
Rozmiar: ~74 MB (11 plików)
Format: MP3 (KBPS:32, KHZ:22, mono)

Opis ksišżki:
Anna Łazarska, czterdziestoletnia słynna skrzypaczka, w tajemnicy przed ojcem - Witoldem Łazarskim, otwiera szufladę jego biurka. Znajduje dziennik. Dowiaduje się z niego, że nie jest osobš, za którš się przez lata uważała - Polkš, córkš prawnika. Witold Łazarski znalazł jš pod murem getta, przygarnšł i otoczył opiekš. Informacje zawarte w dzienniku wywołujš w niej szok. Postanawia uciec od człowieka, którego przez lata miała za ojca, i od znanej sobie rzeczywistoci - aby znaleć odpowied na pytanie, kim jest naprawdę. Przeszłoć Anny bezlitonie wkracza w jej życie w osobach siostry i dziadka. Którš tożsamoć Anna ostatecznie uzna za swojš? Nurowska z niezwykłš empatiš pokazuje, jak delikatna jest psychika człowieka i jak ważna może się okazać wiadomoć własnej tożsamoci. Osobista tragedia Anny Łazarskiej stała się także pretekstem, by przyjrzeć się losom Żydów w Polsce i dziejom polskiego antysemityzmu.

Wstrzšsajšcy, syntetyczny zapis psychologii stosunków polsko-żydowskich. Dramatyczne losy cudem uratowanej z getta Żydówki, poszukiwanie przez niš własnej tożsamoci i narastajšcy konflikt z przybranym ojcem. Wszystko to na tle szerokiej panoramy; widzimy więc getto, okupacyjnš rzeczywistoć, wojennš tułaczkę, pogrom kielecki, marzec 1968 roku. Powieć napisana jest w konwencji dziennikarskiej relacji, na którš składajš się urywki nagranych rozmów, listów, intymnych wspomnień i pamiętników.

Opinie o ksišżce:
"Lektura ksišżki Marii Nurowskiej wstrzšsnęła mnš, jest to rzecz nie majšca w pimiennictwie polskim precedensu. (...) jest swoistš wykładniš artystycznš tragizmu , Najpewniej też utkana jest z materii autentycznych przeżyć i dowiadczeń ludzkich, zebranych oczywicie w zmetaforyzowany los postaci powieciowej, ale uwierzytelniony artystycznie całymi partiami narracji dokumentalnej.(...) Nurowska pisze swš powieć z perspektywy kilkudziesięciu lat, które minęły od , przez pryzmat różnych dowiadczeń, które się na nałożyły (choćby dowiadczeń pogromu kieleckiego i marca 1968), przez pryzmat różnych dyskusji o kompleksie." Wacław Sadkowski

Nurowska znalazła niezwykły sposób na opowiedzenie losów i przedstawianie konfliktu tożsamoci niemal czterdziestoletniej Polki Anny Łazarskiej, która faktyczne nazywa się Miriam Zarg.
Martina Lilla, Frankfurter Allgemeine Zeitung"

Nurowska ma niewyczerpany dar opowiadania. Cechuje jš wyczucie języka i stylu, przenikliwoć oraz umiejętnoć budowania przekonujšcych dialogów.
Peter Jokostra, Rheinische Post"
Zgłoś jeśli naruszono regulamin