rozmowa-kwalifikacyjna.pdf

(1033 KB) Pobierz
806681349.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Rozmowa kwalifikacyjna"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Marcin Wiśniowski, rok 2012
Autor: Marcin Wiśniowski
Tytuł: Rozmowa kwalifikacyjna
Data: 29.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
Spis treści
Wstęp ............................................................................................5
1. Co musisz wiedzieć ..................................................................9
Używaj historii do opisu swoich dokonań........................11
Każdy pracownik musi mieć to coś .................................12
Wiedza i kompetencje.....................................................13
Zdolność współpracy .......................................................13
Profesjonalizm.................................................................14
Rozwiązywanie problemów...............................................16
Zapał do pracy...............................................................17
2. Profil psychologiczny idealnego kandydata..............................19
3. Ogólny podział pytań.............................................................25
Pytania otwarte..............................................................25
Pytania sugerujące..........................................................26
Pytania projekcyjne ........................................................27
Pytania zamknięte ..........................................................29
4. Dwie osobowości, które dostają pracę.....................................31
Osobowość kandydata......................................................32
Osobowość pracownika ....................................................33
5. Jak mówić o sobie i być wiarygodnym...................................41
6. Najtrudniejsze pytania, których możesz się spodziewać ...........45
7. Pytania „wprost”....................................................................49
8. Pytania o doświadczenie i wiedzę ..........................................67
9. Pytania dotyczące miejsca pracy ............................................91
10. Pytania podchwytliwe...........................................................97
11. Pytania wyprowadzające z równowagi................................. 111
12. Pytania, które nie powinny paść......................................... 135
13. Pytania testujące uległość.................................................. 141
14. Zadawanie pytań osobie rekrutującej.................................. 143
15. Porady dla absolwentów..................................................... 145
16. Pytania do absolwentów..................................................... 151
17. Przygotowanie do negocjacji wynagrodzenia........................ 161
18. Negocjowanie wynagrodzenia bez ujawniania oczekiwań ...... 163
19. Negocjowanie wynagrodzenia z ujawnionymi oczekiwaniami . 171
20. Pytania dotyczące wynagrodzenia....................................... 175
21. Zaawansowane techniki oceny kandydatów do pracy ........... 177
Assessment Center......................................................... 177
Testy psychologiczne ..................................................... 179
Kwestionariusze osobowości ........................................... 180
Testy zdolności.............................................................. 182
Próbki pracy................................................................. 184
Testy wiedzy ................................................................. 185
Zakończenie ................................................................................ 187
Wstęp
Czytasz ten tekst, więc prawdopodobnie szukasz pracy,
ciekawego zajęcia. Choć możliwe także, że rekrutujesz
w swojej irmie i chcesz znaleźć inspirację dotyczącą tego,
o co pytać kandydatów. Książka ta skierowana jest do osób
przygotowujących się do rozmowy kwaliikacyjnej i oby-
dwie strony w niej uczestniczące znajdą coś dla siebie.
Możliwe, że czujesz się niepewny i zarazem zjada Cię cie-
kawość, o co mogą Cię zapytać. Być może też rozmowy
kwaliikacyjne nie są Ci obce i wiesz, na czym polegają.
Z drugiej strony masz świadomość, że na rozmowie od-
powiada się raz lepiej, raz gorzej. Są takie odpowiedzi,
z których nie jesteśmy zadowoleni. Dlatego lepiej się przy-
gotować, przemyśleć odpowiednio ofertę, własną wiedzę,
doświadczenie i unikatowe atuty. Książka, którą dla Ciebie
przygotowałem, zawiera trochę teorii i wiele praktycznych
informacji, ćwiczeń i przede wszystkim wyjaśnienia pytań,
które możesz usłyszeć podczas rekrutacji.
Wiele opowieści znajomych, jak i własne perypetie z roz-
mowami kwaliikacyjnymi i najdziwniejszymi pytaniami,
jakie można usłyszeć, skłoniły mnie do napisania tego
opracowania. Jestem psychologiem i od wielu lat wykorzy-
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin