Czwarta droga Ulepszony system finansow osobistych.pdf

(829 KB) Pobierz
831098833.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "CZWARTA DROGA.
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Paweł Nowak, rok 2012
Autor: Paweł Nowak
Tytuł: CZWARTA DROGA. Ulepszony System Finansów Osobistych
Data: 23.05.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
Spis treści
Przedmowa do cyklu „Czwarta Droga” .................................................................................7
Wstęp. Czy można je połączyć?..........................................................................................13
Dwa światy, czyli jak na tym tracimy ............................................................................15
Część 1. Spojrzenie wokół
Rozdział 1. Szukamy kierunku ...........................................................................................23
Nawet w próżni trudno o próżnię .................................................................................23
Każdy chce na tobie zarobić .........................................................................................27
Korzystaj teraz, płać niekoniecznie...............................................................................28
Gdzie w tym jesteś ty ..................................................................................................30
Potrzeba edukacji........................................................................................................31
Rozdział 2. Na dobry początek...........................................................................................34
Przecież coś już mamy .................................................................................................34
Potrzebny jest nam model ...........................................................................................36
Szukamy prawidłowości ..............................................................................................37
Rozdział 3. Zaczyna się przejaśniać....................................................................................51
Dwie cegiełki wystarczą...............................................................................................51
Sprawdzamy, czy działa ...............................................................................................53
Upływ czasu — kolejna perspektywa ..........................................................................60
Rozróżniamy dochody..................................................................................................64
Ponownie sprawdzamy, czy działa................................................................................65
Jesteśmy prawie gotowi ..............................................................................................70
Rozdział 4. Pierwsze przybliżenie ......................................................................................79
Zbieramy dotychczasowe ustalenia ..............................................................................79
Pierwsze spojrzenie na model......................................................................................79
Teraz widać więcej ......................................................................................................81
Pojawiają się dalsze pytania ........................................................................................83
Część 2. Spojrzenie w przeszłość
Rozdział 1. Składniki majątku w czasie ..............................................................................87
Źródła dochodów pasywnych — aktywa......................................................................88
Źródła wydatków regularnych — pasywa ....................................................................99
Aktywa i pasywa — podobieństwa i różnice .............................................................. 106
Środki pieniężne — paliwo rozwoju .......................................................................... 109
Rozdział 2. Przepływy pieniężne w czasie ........................................................................ 118
Strumienie dochodów ............................................................................................... 118
Strumienie wydatków ............................................................................................... 128
Rozdział 3. Wewnętrzne zależności.................................................................................. 141
Sieć powiązań wewnętrznych .................................................................................... 141
Czynniki zmian strukturalnych ................................................................................... 143
Rozdział 4. Rozwój majątku osobistego ........................................................................... 147
Model Funkcjonowania Finansów Osobistych.............................................................. 147
Majątek osobisty ....................................................................................................... 149
Wartość majątku osobistego ...................................................................................... 149
Zmiany wartości majątku osobistego ......................................................................... 151
Część 3. Spojrzenie w głąb
Rozdział 1. Wewnętrzne ścieżki rozwoju ......................................................................... 155
Zmiana strukturalna zarzewiem ścieżki rozwoju ......................................................... 155
Ścieżki postępowania ................................................................................................ 160
Ścieżka trwania......................................................................................................... 161
Ścieżka ubożenia ....................................................................................................... 162
Ścieżka wzrostu majątku ........................................................................................... 164
Ścieżki to możliwości, nie determinanty ..................................................................... 165
Rozdział 2. O oszczędnościach i oszczędzaniu ................................................................... 168
Czy oszczędzać znaczy oszczędzać .............................................................................. 168
Dwa podejścia do finansowania zakupów ................................................................... 173
Oszczędności na ścieżce wzrostu ................................................................................ 181
Czym więc jest oszczędzanie? .................................................................................... 190
Rozdział 3. Wiatr w oczy ................................................................................................. 192
Stopniowe zużywanie się składników......................................................................... 192
Uszkodzenia lub awarie ............................................................................................. 197
Dlaczego odkładamy w czasie .................................................................................... 198
Inflacja ..................................................................................................................... 200
Brak wiedzy o finansach osobistych ........................................................................... 203
Rozdział 4. Wiatr w żagle ................................................................................................ 204
Dźwignia .................................................................................................................. 204
Wsparcie w realizacji celu .......................................................................................... 210
Procent składany ....................................................................................................... 215
Systemy biznesu........................................................................................................ 221
Wiedza o finansach osobistych................................................................................... 224
Część 4. Spojrzenie w przyszłość
Rozdział 1. Zasady rozwoju ............................................................................................. 229
Zasada odpowiedzialności ......................................................................................... 230
Zasada zmienności .................................................................................................... 235
Zasada środka ciężkości ............................................................................................. 237
Zasada harmonijnego rozwoju ................................................................................... 240
Rozdział 2. Kierunki ewolucji........................................................................................... 242
Życie to nie matematyka............................................................................................ 242
Cel rozwoju finansów osobistych................................................................................ 244
Droga pierwsza: z dnia na dzień................................................................................. 251
Droga druga: pod wiatr ............................................................................................. 255
Droga trzecia: niewykorzystanych możliwości ............................................................ 262
Czwarta droga: droga wzrostu do celu........................................................................ 267
Drogę można zmienić ................................................................................................ 273
Rozdział 3. Drogowskazy rozwoju.................................................................................... 277
Sprawozdania finansowe ........................................................................................... 278
Zgłoś jeśli naruszono regulamin