Tylko ciebię chcę.txt

(43 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{976}{}PRAGN� CI�
{1499}{}- Stephano !
{1735}{}- podoba ci si� ?
{2180}{}- dasz si� przejecha� ?
{2568}{}- mo�na wiedzie� co robi�e� przez te 2 lata ?
{2654}{}- chodzilem wcze�nie do ��ka
{2773}{}- uwa�aj
{2862}{}- chodzi�em wsze�nie do ��ka to taki kawa� z filmu
{2933}{}- ineresuj�ce Stephano , bardzo interesuj�ce
{3066}{}- przenios�em wszystkie twoje rzeczy
{3154}{}tu masz swetry , tu s� koszule
{3323}{}- �adny co ?
{3447}{}- wiedzia�em , �e rzecz ,kt�ra najbardziej ci� ucieszy to zdj�cie Polla
{3569}{}- Stephano ...... zadzwo� do mamy , dzwoni�a z 300 razy ,
{3659}{}  �eby si� dowiedzie� czy ju� dojecha�e�
{3903}{}- a to prezent dla ciebie
{3947}{}- dzi�ki
{3977}{}- �ci�gno�em ci star� muzyk�
{4061}{}- ja te� mam prezent dla ciebie
{4136}{}- przymierz
{4234}{}- �wietna
{4317}{}- co ... jak wygl�dam ?
{6334}{}- cze�� pi�kni
{6384}{}- o Step....
{6471}{}- kiedy wr�ci�e� ?
{6523}{}- dzisiaj
{6543}{}- s�uchaj musz� ci na�wietli� ca�� sytuacj� Rzymu
{6583}{}- wieczorem idziesz z nami na kolacj� i nawet si� nie wykr�caj
{6635}{}- idziemy do Colonelli
{6676}{}- znasz Negro , nie ?
{6720}{}- nie
{6740}{}- ale ja ciebie pami�tam
{6819}{}- na wy�cigach obstawia si� tylko na Negro
{6886}{}- nie mog� uwierzy� , to jeste� ty ?
{6946}{}- Pallina !
{6973}{}- kiedy wr�ci�e� ?
{6998}{}- dzisiaj
{7063}{}- strasznie si� st�skni�am za tob�
{7108}{}- jak si� masz ?
{7133}{}- dobrze , a ty ?
{7166}{}- dobrze .... pami�tasz Dana ?
{7205}{}- oczywi�cie , jak nie , jak si� masz ?
{7271}{}- dobrze
{7328}{}- a wi�c , daj mi popatrze� , jaka jeste� pi�kna
{7376}{}- przesta�
{7420}{}- idziemy si� czego� napi�
{7451}{}- idziemy
{7516}{}- a wi�c , co bierzesz ?
{7550}{}- w�dka-lemon
{7581}{}- 2 w�dka-lemon
{7608}{}- chc� wiedzie� wszystko co robi�e� ? Ju� sobie wyobra�am...
{7714}{}- mylisz si�
{7757}{}- dziekuj�
{7865}{}- s�ysz�e� si� z ni� ?
{7927}{}- z kim ?
{7976}{}- z Babi
{8017}{}- nie m�w mi, �e z Nowego Yorku nie pr�bowa�e� do niej dzwoni�
{8090}{}- dok�adnie ... nie s�ysz�em si� z ni�
{8186}{}- ja natomiast ja spotka�am
{8245}{}- kiedy j� zobaczy�am to a� �cisne�o mnie w �o��dku
{8314}{}- po tylu latach przyja�ni , oddali� si� tak
{8383}{}- przywita�y�my si� , ale ona si� zmieni�a
{8466}{}- w ka�dym b�d� razie nie ma nikogo teraz
{8514}{}- przepraszam , dlaczego mi opowiadasz o Babi ?
{8612}{}- zostawili�my si� , juz 2 lata jak jej nie widz�
{8719}{}- wydaje mi si� , �e to twoja
{8783}{}- a tak , dzwonek mojego brata
{8880}{}- halo
{9046}{}- nie , zadzwoni� do ciebie jutro w porze obiadu , cze��
{9202}{}- ju� rozrywany ?
{9281}{}- nie m�w mi , �e to by�a ona
{9344}{}- nie , moja matka
{9405}{}- jedziemy do Lacab , chcesz jecha� z nami ?
{9448}{}- tak !
{9472}{}- ty te� pojedziesz ?
{9499}{}- nie , nie , jed�cie , ja jeszcze chwilke tu posiedz� a potem...
{9565}{}- us�yszymy si� ?
{9599}{}- zadzwoni� ja , obiecuj�
{9688}{}- cze��
{9738}{}- cze��
{12296}{}- co ty kurwa robisz , tankujesz za moje pieni�dze ?!
{12330}{}- zostaw mnie
{12364}{}- �winio....
{12446}{}- kurwa , ty jeste� kobiet� !
{12499}{}- jestem kobiet� , no i co ?
{12596}{}- oddaj mi pieni�dze !
{12640}{}- nie mam
{12673}{}- a.. nie masz ?
{12695}{}- nie
{12712}{}- to co teraz zrobimy ?
{12751}{}- nie wiem , nie mam
{12820}{}- zrozumia�em ,to teraz zrobimy tak
{12880}{}- co kurwa robisz ?!
{12939}{}- wysi�d� !
{12994}{}- wezm� ci� na mask� ...
{13013}{}- wysi�d� !
{13035}{}- wysi�d� !!!
{13168}{}- mo�esz mi wyt�umaczy� gdzie jedziemy ?
{13229}{}- a wogle to chc� prowadzi� ja skoro ten samoch�d jest m�j
{13282}{}- dobrze , b�dziesz prowadzi� ty
{13347}{}- wyobra� sobie pi�kny , �e mam 3 dany w karate,
{13401}{}    wiesz co to znaczy ?
{13434}{}- wyt�umacz� ci natychmiast ,�e nie zd��ysz po�o�y� r�k� na mnie
{13510}{}       a juz b�dziesz zniszczony
{13552}{}- jeszcze �wiczy�am kickboxing , walka wolna
{13619}{}- sumo ?
{13648}{}- pojeb
{13791}{}- dobra , jedziemy je�� bo ja umieram z g�odu
{14250}{}- Step ?
{14301}{}- mamma mia Step !
{14355}{}- ile to ju� mine�o ?
{14382}{}- dwa lata
{14404}{}- dwa lata !
{14424}{}- tak
{14444}{}- �wietnie si� trzymasz
{14461}{}- ty te�
{14486}{}- a ta to kto ?
{14501}{}- a ta to z�odziejka
{14530}{}- z�odziejka ? ..... z�odzejka , jasne
{14607}{}- id� , id� , zaraz przyjd�
{14719}{}- co robisz , wchodzisz ?
{14750}{}- nie
{14818}{}- no to dobranoc
{14857}{}- �winia
{14949}{}- po 2 latach - Step , wielki Step
{15107}{}- jak si� masz ?
{15245}{}- ch�opaki to jest .... ?
{15297}{}- Gin , mi�o mi Gin
{15549}{}- zaje�o mu to 4 lata,..4 lata
{15641}{}- Chinka , na koniec j� wybzyka�
{15707}{}- jak 4 lata ?
{15752}{}- a co w tym z�ego , przepraszam ?
{15782}{}- jak to ? 4 lata !
{15850}{}- dlatego go zostawi�a bo ju� nie mog�a
{16013}{}- oble�ny jeste�
{16749}{}- oble�niaku , teraz to....
{16799}{}- nie!
{16896}{}- szalona jest !
{16944}{}- ja wychodz�
{16971}{}- gdzie wychodzisz ?
{17005}{}- id� zapalic papierosa
{17099}{}- ch�opaki , na zdrowie !
{17707}{}- wi�c ?
{17755}{}- o co ci chodzi ?
{17809}{}- ja na twoim miejscu ...
{17875}{}- nie , nic.... tylko ,�e jeszcze trzeba wszystko zorganizowa�
{17999}{}- jeste� pewna , �e tylko o to chodzi ?
{18082}{}- tak , naprawd�
{18206}{}- dobranoc
{18280}{}- zobaczymy si� jutro na zaj�ciach
{19020}{}- cze�� mamo , co robisz ?
{19074}{}- nie , nic
{19136}{}- Babi , masz ochot� przejechac si� jutro rano do Mondi ?
{19211}{}- mamo wiesz, �e mam zaj�cia na Uniwersytecie
{19297}{}- s�uchaj , rozmawia�am z Carl� i
{19336}{}  jej siostra wzie�a Caterin na ul.Perioli
{19429}{}- m�wi , �e jest �wietna
{19469}{}- no ale to zale�y ile os�b chcesz zaprosi�
{19530}{}- je�li si� po�pieszysz z kompletowaniem listy
{19576}{}- dobrze
{19615}{}- gdzie tata ?
{19649}{}- na kolacji z pracy
{19701}{}- o jest
{19871}{}- cze��
{19890}{}- jak by�o ?
{19906}{}- dobrze
{19931}{}- znowu palisz ?
{19958}{}- nie !
{19998}{}- Claudio , postaraj si� zrozumie� to dla twojego dobra
{20061}{}- kto to ?
{20085}{}- Cesari przypominami o zebraniu jutro
{20172}{}- przepraszam , przecie� byli�cie razem na kolacji ?
{20224}{}- tak .... na w�a�nie , mi potwiedzi�
{20566}{}- ZOBACZYMY SI� JUTRO TAM GDZIE ZAWSZE
{20765}{}- no i , co myslisz ?
{20842}{}- przy tym co robi�e� w Ameryce wydaje mi si� to interesuj�ca okazja
{21086}{}- tak , tak , interesuj�ce , tylko , �e my�la�em �eby sam znale�� prac�
{21283}{}- s�uchaj , ten Romani to �wietna osoba ,
{21363}{}  zrozumia�e� ,a przy tym ma u mnie d�ug
{21436}{}- ty id� tam , pos�uchaj co maj� ci do zaproponowania , potem wyjd�
{21574}{}- spokojnie tato , nie wpadn� w tarapaty
{21616}{}- oczywi�cie , daj spok�j
{21682}{}- ciesz� si� , �e mi to m�wisz ,
{21739}{}sprawi to przyjemno�� twojej mamie , marwi si� o ciebie
{21918}{}- tak , wiem
{22001}{}- s�yszycie si� ?
{22029}{}- nie , ona ma teraz swoje �ycie ,mo�e tak jest lepiej
{22176}{}- ale ja si� �wietnie czuj� , ta nowa sytuacja singla,
{22231}{}da�a mi ogromn� energi�, pracuj� , gram w tenisa ,
{22391}{}teraz organizuj� wspania�� wypraw�
{22487}{}- tak, chc� robi� to czego nie mog�em robi� przez wiele lat ma��e�stwa,
{22599}{} a teraz...
{22665}{}- jak mnie widzisz ? Zchud�em ,odm�odnia�em ?
{22798}{}- tak...
{22818}{}- ju�, m�wi� mi to wszyscy
{22887}{}- najlepsza kura to separacja
{23051}{}- tato , jeste� pewien , �e dobrze si� czujesz ?
{23203}{}- czuj� si� strasznie
{23762}{}- dzie� dobry
{23802}{}- szukam Pana Romani
{23843}{}- Romani , ten ch�opak pyta o ciebie
{23899}{}- a tak, tak wejd� do g�ry
{24021}{}- chc� ci przedstawi� tego ch�opaka ,
{24065}{}- jest dobry czy jest synem twojego kolegi ?
{24105}{}- nie , nie , dobry
{24185}{}- dzie� dobry
{24204}{}- dzie� dobry Stephano Manncini ,mi�o mi
{24260}{}- wi�c to ty jeste� Stephano
{24287}{}- Giovanni opowiada� mi bardzo dobrze o tobie
{24360}{}- no tak , to m�j ojciec , co innego m�g� powiedzie�
{24429}{}- no tak , jego ojciec
{24475}{}- on to Marc-Antonio Mazzoca , nasz producent
{24530}{}- mi�o mi
{24575}{}- b�dziecie pracowa� razem
{24604}{}- praca jest ci�ka , m�cz�ca , ale nauczysz si� w mig,
{24655}{}a ty to napewno pojmiesz w sekund�
{24709}{}- no tak , ale w�a�nie chcia�em powiedzie� , �e ta praca mnie nie interesuje,
{24790}{}a o mojego ojca prosz� si� nie martwi�, powiem mu , �e Pan mi zaproponowa� ale ,
{24878}{}�e ja odm�wi�em, zgoda ?
{24925}{}- tw�j ojciec powiedzia� mi cos zupe�nie innego , ale jesli tego chcesz
{25012}{}- mysl� , �e on odmawia �eby wkurwi� ojca, o to chodzi nie ?
{25107}{}- nie!
{25142}{}- nie ?
{25205}{}- nie , poprostu mnie nie interesuje
{25238}{}- nie jeste� w�a�ciwy , nie czujesz si� ?
{25290}{}- je�li chcesz powiedzie� , �e nie jestem w�a�ciwy , to ok
{25344}{}- nie podoba ci si�
{25376}{}- nie podoba mu si�
{25438}{}- zobaczymy si� za godzin� w redakcji, przypominam kolego , pozdr�w ojca
{25518}{}- nie ,Panie Romani przepraszam ...
{25553}{}- do p�niej
{25595}{}- nie zrozumia� ?
{25627}{}- nie , nie wszystko ok
{25674}{}- ok, ciesz� si� ,�e ci� pozna�em
{25748}{}- wyj�cie jest tu ?
{25768}{}- nie , tam ,wyjdziemy razem, poka�� ci o co chodzi
{25856}{}- materia�y s� pomylone, ja odmawiam pracy w takich warunkach
{25932}{}- ..... ja do nich zadzwoni�
{25982}{}- Marco-Antonio nie mo�na tak zmienia� kostium�w , zam�wienia ju� wyjecha�y
{26052}{}- kto o tym zadecydowa� ?
{26076}{}- Toskani
{26094}{}- pracujcie na kostiumach , kt�re ju� macie, a z Toskanim pogadam ja
{26163}{}- mamy problemy z...
{26237}{}- najwa�niejsze w tej pracy to spok�j
{26321}{}- uprawiasz jog� ?
{26349}{}- nie
{26367}{}- Marco-Antonio....Baterista mia� wypadek ,Michele chce zmieni� ca�� skal�
{26493}{}- Giacomo, chuj mnie to interesuje, zast�pujcie grup� , ale skali nie dotykajcie , ok ?
{...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin