slaskie.pdf

(267 KB) Pobierz
Haft krzy¿ykowy
10
20
30
40
10
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
!
O
O
!
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
!
O
O
!
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
!
O
!
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
X
X
X
X
X
!
O
!
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
!
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
!
O
!
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
X
X
X
!
O
O
!
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
!
O
O
!
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
!
X
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
!
!
!
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
!
!
!
X
X
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
X
X
!
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
X
X
!
X
!
X
X
X
X
X
!
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
!
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
!
!
!
X
X
!
O
!
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
!
O
O
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
!
X
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
O
O
O
O
O
!
!
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
!
O
!
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
!
O
!
X
!
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
!
O
!
X
!
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
O
!
X
!
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
!
O
X
X
X
!
O
O
O
O
O
!
!
!
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
10
20
30
40
10
20
30
40
!
!
!
!
O
O
O
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
!
X
!
O
O
O
O
!
X
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
!
!
X
X
X
!
O
O
!
X
X
!
O
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
!
!
X
X
X
X
X
!
O
O
!
X
X
X
O
!
X
X
!
X
!
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
!
X
X
X
!
X
X
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
!
X
X
X
X
X
!
X
X
X
!
O
O
!
X
X
!
!
X
X
!
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
X
X
X
X
!
X
X
X
!
O
O
O
!
X
X
!
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
!
!
!
X
X
X
X
!
O
O
O
!
X
X
!
X
X
!
O
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
!
X
X
X
!
O
!
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
!
X
X
X
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
X
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
!
X
X
X
!
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
!
O
X
X
!
O
O
!
O
!
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
!
O
O
!
X
X
!
!
!
O
!
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
!
O
O
O
!
X
X
!
X
!
O
!
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
!
!
X
X
X
!
O
O
O
O
O
!
X
X
!
O
O
!
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
O
!
!
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
!
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
!
!
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
!
!
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
!
!
!
!
O
O
O
O
!
!
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
O
!
!
!
X
X
X
!
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
!
!
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
!
70
70
80
80
90
90
100
100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10
!
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
!
X
!
X
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
X
!
!
!
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
!
X
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
O
O
O
O
O
!
X
X
X
!
!
!
!
!
!
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
O
O
O
O
O
O
!
X
X
!
!
!
X
X
X
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
!
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
!
!
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
!
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
O
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
!
O
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
O
O
O
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
X
X
!
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
O
O
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
!
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
!
X
X
X
X
!
O
O
!
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
X
X
X
!
O
!
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
X
X
X
X
X
!
!
!
!
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
!
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
!
O
!
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
X
X
X
X
!
O
!
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
!
O
!
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
!
!
!
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
!
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
50
60
70
80
90
50
60
70
80
90
70
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
X
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
!
!
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
!
!
!
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
X
X
X
X
X
X
!
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
X
X
X
X
X
!
!
X
X
X
X
X
X
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
!
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
!
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
!
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
!
!
!
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
O
O
O
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
!
X
X
X
!
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
X
X
!
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
!
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
!
!
X
X
!
!
O
O
O
O
O
!
!
!
!
O
O
!
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
!
X
X
X
!
!
O
O
O
!
X
X
X
X
!
O
!
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
!
O
O
!
X
X
!
!
!
O
!
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
!
!
X
X
X
!
!
X
X
X
!
O
!
O
!
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
!
X
X
!
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
!
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
!
X
X
X
!
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
!
!
X
X
X
!
!
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
X
X
X
X
!
O
O
O
O
!
X
X
X
X
X
!
!
!
X
!
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
X
X
!
!
X
X
X
!
O
O
O
!
X
X
!
X
X
!
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
X
X
X
X
X
!
X
X
X
!
O
O
!
X
X
!
X
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
X
X
X
X
X
X
X
X
!
O
O
!
X
X
!
!
X
X
!
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
!
!
X
X
X
X
X
X
!
O
O
!
X
X
X
O
X
X
X
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
!
!
!
X
X
X
!
O
O
!
X
X
X
O
!
X
!
X
!
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
!
!
X
!
O
O
O
!
X
X
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
!
X
!
O
O
O
O
!
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
70
80
80
90
90
100
100
50
60
70
80
90
100
10
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
X
X
X
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
X
X
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
X
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
100
Zgłoś jeśli naruszono regulamin