Never cry werewolf.txt

(44 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{837}{884}Trin?
{888}{960}Dobra, spokojnie.
{1067}{1148}G�upi pies.|Dosy� tego.
{1177}{1251}Co tam si� dzieje?
{1669}{1726}Super.
{2432}{2500}- Wstawaj.|- Dobra, ty ma�y zboku!
{2504}{2534}Chod� zobacz co� dziwnego.
{2538}{2628}Co jest z tymi psami?|One oszala�y!
{2632}{2692}Mo�e boj� si� mg�y?
{2696}{2766}Wsta� i zobacz.
{2795}{2860}Jakiej mg�y?
{2927}{2983}Nigdy nie widzia�am takiej mg�y.
{2987}{3051}NA SPRZEDA�
{3086}{3125}SPRZEDANE
{3129}{3179}Kiedy to si� sta�o?
{3183}{3262}Pani Bremlock dzisiaj|wystawi�a znak sprzeda�y.
{3266}{3328}Ciekawe czy nazwa�a to:|"Kup stary �mietnik."
{3332}{3403}Wracam do ��ka.
{4077}{4206}INFORMACJA POLICYJNA|ZAREJESTROWANY PRZEST�PCA SEKSUALNY
{4978}{5035}Cholera.
{5039}{5101}Odejd�cie!
{5107}{5191}Zostawcie mnie w spokoju!
{5548}{5629}Spada� st�d, ma�e gnoje!
{5710}{5749}Odejd�cie!
{5753}{5843}Sp�aci�em d�ug spo�ecze�stwu!
{5849}{5919}Co do... kurwy?
{6014}{6092}Co do chuja?!|O Bo�e!
{7207}{7297}{y:b}:: Never Cry Werewolf::
{7414}{7489}/W rolach g��wnych:
{9210}{9275}/Scenariusz:
{9303}{9367}Napisy dopasowa� FUEK
{10127}{10223}Najwyra�niej pojawi� si� znik�d|i zap�aci� zaliczk� got�wk�.
{10227}{10251}Widzia�a� go?
{10255}{10293}Nie, ale Christy powiedzia�a,|�e jest niez�y.
{10297}{10342}A na zewn�trz stoi motocykl.
{10346}{10379}Super!|Jaki motor?
{10383}{10428}Nie wiem.|Co� na dw�ch ko�ach.
{10432}{10494}To Harley!
{10510}{10595}- Co wst�pi�o w tego g�upiego psa?|- Wariuje tak od zesz�ej nocy.
{10599}{10643}- Jest g�odny.|- Gor�co mu.
{10647}{10673}Nie jest g�odny,|to infekcja.
{10677}{10722}Sk�d wiesz?|Nie jeste� psem.
{10726}{10772}Mamo... prosz� powiedz,|�e jestem adoptowana.
{10776}{10840}Nie jeste�.
{11417}{11478}/Melissa.
{11666}{11689}Mam ci�.
{11693}{11734}Kyle!
{11738}{11810}Ten motor jest �wietny!
{11814}{11841}Za�o�� si�,|�e jest w gangu.
{11845}{11886}Brzmi nie�le.|Prawdziwy motocyklista w domu obok.
{11890}{11971}Wbij to sobie do g�owy.
{11999}{12052}Loren!|Zobacz na to!
{12056}{12116}Mama kupi�a sobie nowy,|a ten da�a mnie.
{12120}{12166}Teraz jestem...|drogow� bogini�.
{12170}{12215}Nie�le pomalowane.
{12219}{12294}Mama kaza�a zostawi�|to g�upie logo.
{12298}{12395}- Widzia�a� ju� nowego s�siada?|- Nie, tylko jego motocykl i jego...
{12399}{12423}...jego psa.
{12427}{12513}Mama m�wi,|�e niez�e z niego ciacho.
{12517}{12604}No chod�.|Jed�my do szko�y.
{12614}{12648}Mog� te� jecha�?
{12652}{12692}- Nie!|- Nie!
{12696}{12776}No prosz�, dziewczyny!
{12963}{13037}Dobry wyb�r, mamo.
{13084}{13136}Witam s�siedzie!
{13140}{13162}Witam!
{13166}{13245}- Jak leci?|- W porz�dku.
{13249}{13339}- �wietny motocykl.|- Dzi�ki.
{13364}{13438}Jestem Jared.|Jared Martin.
{13442}{13493}Jestem Kyle Hansett.
{13497}{13566}Witamy w s�siedztwie.
{13570}{13638}Musz� i��.|Sp�ni� si� do szko�y.
{13642}{13677}Tego by�my nie chcieli.
{13681}{13759}Hej! Poczekaj chwil�!
{13769}{13804}- Wiesz kto o ciebie pyta�?|- Kto?
{13808}{13835}Jim Blake.
{13839}{13904}Je�li chcesz to mog� was|ustawi� po szkole na pizz�.
{13908}{13960}Nie jadam pizzy.|Przecie� wiesz, �e jestem wegetariank�.
{13964}{14018}Wi�c mo�e... serowa pizza?
{14022}{14119}Dobra, my�lisz, �e sk�d si� bierze ser?|To praktycznie ciek�e mi�so.
{14123}{14140}Ohyda.
{14144}{14240}Widzisz... w�a�nie dlatego,|masz problemy z poznawaniem ch�opak�w.
{14244}{14312}Co si� dzieje?
{14330}{14416}Dzi�ki, Jared.|Loren, ten motor... jest niesamowity...
{14420}{14470}...jest niewiarygodny.|Jest zajebisty.
{14474}{14598}Ty jeste� pewnie siostr� Kyle'a, Loren?|Jestem Jared.
{14608}{14665}Cze��.
{14714}{14775}/Melissa.
{14853}{14894}To jest moja kole�anka...
{14898}{14924}Angie!
{14928}{14964}Moja mama sprzeda�a ci dom.
{14968}{15060}A tak! To �wietne miejsce.|Ma osobowo��.
{15064}{15088}Dzi�ki, Jared!|Cze��!
{15092}{15135}- Nie ma sprawy, sportowcu.|- Na razie!
{15139}{15164}Mi�o by�o ci� pozna�, Loren.
{15168}{15234}Jestem pewien,|�e b�dziemy dobrymi s�siadami.
{15238}{15315}Nie b�d� obc� osob�.
{15322}{15369}Zdecydowanie wpad�a� mu w oko.
{15373}{15432}On ma w�ochate d�onie.
{15436}{15508}Tak jak wilko�ak?
{15533}{15563}Kim jest tw�j przyjaciel?
{15567}{15613}To nasz nowy s�siad.|Ma na imi� Jared.
{15617}{15688}- Zajebisty motocykl, co nie?|- Chyba lubi twoj� siostr�.
{15692}{15729}Zero gustu w tej kwestii.
{15733}{15782}Ty na serio?
{15786}{15816}Twoja siostra jest...
{15820}{15866}...niesamowicie gor�ca.
{15870}{15912}Jest zawsze spocona,|przez bieganie itd.
{15916}{15971}A po domu ca�y czas|chodzi w bieli�nie.
{15975}{16035}I goli si� w ka�dym miejscu.
{16039}{16067}Ohyda.
{16071}{16112}Co ty masz 13 lat, czy 9?
{16116}{16169}Kim jest ten dziwol�g z nim?
{16173}{16240}Ten go�� Stu... St...|sama nie wiem.
{16244}{16277}S�ysza�e� o tym zbocze�cu?
{16281}{16314}Ta, go�� si� powiesi� i co z tego?
{16318}{16341}Nie, nie. Pos�uchaj.
{16345}{16431}S�ysza�em, �e jak znalaz�y go gliny,|le�a� na ziemi.
{16435}{16471}Jak surowe mi�so.
{16475}{16494}I s�uchaj tego...
{16498}{16608}...jakie� zwierz� musia�o si� tam dosta�.|Przegryz�o mu gard�o.
{16612}{16677}Ta, chod�my.
{17981}{18029}Loren, powiedz Kyle'owi,|�eby przyszed� na obiad.
{18033}{18090}Dobra.
{18122}{18186}G�upi pies.
{18659}{18698}Kyle?!
{18702}{18760}Jared?!
{18842}{18897}Kyle?
{19054}{19109}Kyle!
{19259}{19310}Dobry piesek.
{19314}{19362}Grzeczny... grzeczny piesek.
{19366}{19434}To jest Loren.
{19446}{19526}Jest tu mile widziana.
{19574}{19654}Jakby ci�... rozumia�.
{19720}{19798}Dobrze si� rozumiemy.
{19811}{19844}Kyle myje si� na g�rze.
{19848}{19889}�wietnie...
{19893}{19959}...odwali�e� tu kawa� dobrej roboty.
{19963}{19999}Dzi�ki.
{20003}{20067}Mam r�ce do tego...
{20071}{20101}...i du�o pracuj� w nocy.
{20105}{20236}Jestem jednym z tych,|kt�rzy nie potrzebuj� zbyt du�o snu.
{20274}{20335}/Melissa.
{20441}{20506}Przepraszam.
{20517}{20565}W �wietle...
{20569}{20638}...przypominasz mi kogo� znajomego.
{20642}{20688}Loren!|Sp�jrz tylko na to miejsce.
{20692}{20736}Obiad gotowy.
{20740}{20776}Mama m�wi,|�e masz szybko i�� do domu.
{20780}{20855}Jared te� mo�e i��?
{20878}{20909}W porz�dku.
{20913}{20990}Id� dzisiaj do miasta.
{20994}{21025}Mo�e innym razem.
{21029}{21060}Jasne...
{21064}{21088}...tak, mo�e.
{21092}{21152}Idziemy.|Do zobaczenia.
{21156}{21279}- Do zobaczenia, Jared.|- Tak, do zobaczenia kolego.
{21391}{21462}Niez�a jest, co?
{21529}{21590}/Melissa.
{21704}{21765}/Melissa.
{23154}{23244}Bo�e, to jest troch� chore...
{24231}{24248}To moje!
{24252}{24267}O kurde...
{24271}{24308}...spadaj st�d.
{24312}{24348}Szpiegujesz Jareda!
{24352}{24472}Cicho, bo obudzisz mam�.|Zje�d�aj z mojego pokoju!
{24751}{24819}/Nie odchod�cie, mamy dla was|/mecz �e�skiej pi�ki no�nej, zaraz po tym.
{24823}{24863}/Wkr�tce na Sports from the Source...
{24867}{24977}/...dociera do najdzikszych|/i najdalszych zak�tk�w planety...
{24981}{24999}/...Redd Tucker.
{25003}{25018}/I pami�tajcie...
{25022}{25073}/...mo�ecie spotka� si� ze mn� osobi�cie,|/w lokalnym sklepie z broni�...
{25077}{25119}/...Triggers & Bows.
{25123}{25231}/Jestem Redd Tucker.|/�ycz� udanych �ow�w.
{28000}{28023}Witam!
{28027}{28064}Wpad�am zobaczy�,|jak pan sobie radzi.
{28068}{28127}�wietnie, to pi�kny dom|i kocham t� okolic�.
{28131}{28201}Dobrze, dobrze!
{28223}{28269}Cze��, Christy.
{28273}{28330}- Cze��.|- Fajne autko.
{28334}{28386}Pozna�a� ju� swojego,|nowego s�siada?
{28390}{28458}Panie Martin!|To jest Margo Hansett.
{28462}{28493}Jared!|Cze��!
{28497}{28520}Witam!
{28524}{28562}W�a�ciwie, to chyba|pozna�e� ju� mojego syna.
{28566}{28630}Kyle, tak.|�wietny dzieciak.
{28634}{28709}Poka� sw�j u�miech!
{28742}{28824}Ma naprawd� dobry wzrok.
{28903}{28967}Jestem dentystk�,|w hotelu Plaza.
{28971}{28995}Gdyby� potrzebowa� dentysty.
{28999}{29038}W�a�ciwie, to ja|bardzo rzadko chodz�.
{29042}{29072}Mamy mocne z�by|w rodzinie.
{29076}{29167}Za�o�� si�,|�e nie tylko z�by.
{29262}{29327}Przepraszam.
{29335}{29428}Mam troch� benzyny|na d�insach, od pi�y.
{29432}{29510}Mi�o by�o ci� pozna�.
{29564}{29619}/Policja wci�� nie ma tropu,|/w sprawie tajemniczego morderstwa,
{29623}{29670}/skazanego za przest�pstwa|/na tle seksualnym, Jamesa Pope,
{29674}{29740}/kt�rego okaleczone cia�o,|/znaleziono w jego domu, w zesz�ym tygodniu.
{29744}{29788}/Kolejna wiadomo��.|/Policja obawia si�,
{29792}{29856}/�e zaginiona prostytutka,|/mo�e by� ofiar� morderstwa.
{29860}{29938}/26 letnia Susan Kirkwood,|/z ulicznym imieniem Carla,
{29942}{30082}/by�a widziana ostatnio oko�o p�nocy,|/z nieznanym m�czyzn�...
{30323}{30384}WILKO�AKI
{30407}{30482}WYNIKI WYSZUKIWANIA
{30971}{31013}Wilko�ak?
{31017}{31049}Zejd� na ziemi�!
{31053}{31098}Nie �artuj� Angie, sp�jrz...
{31102}{31150}...wszystko jest tutaj.
{31154}{31243}Wilko�aka mo�na rozpozna�,|po w�ochatych d�oniach.
{31247}{31286}Widzisz?|Wszystko pasuje i...
{31290}{31351}...ten czarny pies.
{31355}{31412}Wilko�akowi zazwyczaj towarzyszy|podobny demon...
{31416}{31470}...zazwyczaj w postaci czarnego psa.
{31474}{31532}Co?!|To ju� lekkie przegi�cie.
{31536}{31580}A co z t� zaginion� dziewczyn�?
{31584}{31671}Widzia�am j� z nim, by�a...
{31703}{31718}...widzia�am j� z nim.
{31722}{31780}W pi�tkowy wiecz�r?
{31784}{31804}Nie by�o nawet pe�ni.
{31808}{31820}Nie, nie, nie...
{31824}{31908}...on jej nie potrzebuje.
{31939}{31982}S� dwa sposoby na|zostanie wilko�akiem.
{31986}{32024}Zosta� podrapanym lub|pogryzionym przez wilko�aka, albo...
{32028}{32084}...transformacja mo�e by� dokonana|poprzez u�ycie...
{32088}{32114}...zakl�cia, kt�re mo�e zosta� zrobione,
{32118}{32217}ze sk�ry zabranej z karku|powieszonego przest�pcy.
{32221}{32245}Tak, c�...
{32249}{32316}...powiedzieli, �e ten Pope|si� powiesi�.
{32320}{32374}To by�o w �rod� wieczorem...
{32378}{3245...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin