Czy Ojcowie Apostolscy zapoczątkowali naukę o Trójcy Świętej.pdf

(2452 KB) Pobierz
Czy Ojcowie Apostolscy zapoczątkowali naukę o Trójcy Świętej?
2010-01-22
Czy Ojcowie Apostolscy zapoczątkowali …
Czy Ojcowie Apostolscy zapoczątkowali
naukę o Trójcy Świętej?
(cz.1)
(cz.2)
wyd.1953
piotrandryszczak.pl/czy_ojcowie_apostol…
1/23
222503454.009.png 222503454.010.png 222503454.011.png
2010-01-22
Czy Ojcowie Apostolscy zapoczątkowali …
str.20
Strażnica 1 lutego 1992
piotrandryszczak.pl/czy_ojcowie_apostol…
2/23
222503454.012.png 222503454.001.png
2010-01-22
Czy Ojcowie Apostolscy zapoczątkowali …
str.19
Czy Ojcowie Apostolscy zapoczątkowali naukę o Trójcy Świętej? Najpierw zacznimy od:
str.19
Otwórzmy więc książkę, którą Towarzystwo Strażnica zna, ponieważ w artykule poświęconym Ojcom
Apostolskim (str.23) powołuje się na nią: zob.szczegóły
piotrandryszczak.pl/czy_ojcowie_apostol…
3/23
222503454.002.png 222503454.003.png
2010-01-22
Czy Ojcowie Apostolscy zapoczątkowali …
zob.
ATK Warszawa 1990
str.60
str.61
Wcześniej autor Didache zaleca modlitwę:
piotrandryszczak.pl/czy_ojcowie_apostol…
4/23
222503454.004.png 222503454.005.png 222503454.006.png
2010-01-22
Czy Ojcowie Apostolscy zapoczątkowali …
str.61
Dlaczego trzy razy na dzień? Być może jest to nawiązanie do Ps 55,17-16 i Dn 6,11. Podobną wypowiedź
możemy przeczytać u Tertuliana O modlitwie , 25:
Warszawa 1970
str.130
A w innym miejscu Tertulian wyjaśnia:
piotrandryszczak.pl/czy_ojcowie_apostol…
5/23
222503454.007.png 222503454.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin