Go.txt

(43 KB) Pobierz
{524}{649}Napisy: J.Krakowiak (ICQ# 43366640)
{2415}{2507}Uwielbiam|niespodzianki gwiazdkowe.
{2515}{2604}Dobrze wiesz,|co kryje twoje pude�ko.
{2611}{2651}Potrz�sasz nim.
{2657}{2751}My�lisz �e wiesz na pewno.|Nie masz ju� �adnych w�tpliwo�ci.
{2759}{2829}Ale potem otwierasz|i widzisz co� innego.
{2836}{2894}Niespodzianka!
{2901}{2990}Mo�na to por�wna� z nasz� sytuacj�.
{3022}{3124}Nie twierdz�, �e to nie ''to'' .
{3150}{3243}Wczoraj wcale si� tego|nie spodziewa�am.
{3665}{3725}Papierowa czy plastikowa?
{3811}{3868}Papierowa czy plastikowa?
{3942}{4021}- Jak�?|- Jedn� i drug�.
{4119}{4192}A potwierdzenie zni�ki?
{4228}{4347}U do�u jest czerwony napis:|'' podw�jna zni�ka'' .
{4538}{4659}Nie wk�ada si� wybielacza|i jedzenia do tej samej torby.
{4975}{5075}Masz si� za lepsz�?|Te� by�am kasjerk�.
{5168}{5225}Daleko nie zajecha�a�.
{5392}{5513}Piosenki naJlepieJ przywo�uJ�|wakacyJne wspomnienia.
{5520}{5563}- Nie.|- Dlaczego?
{5570}{5654}Jest w pracy od 1 4 godzin.
{5718}{5765}- Ronna?|- Nie.
{5775}{5838}- Jeszcze nie spyta�em.|- Nie.
{5844}{5899}�wi�ta sprzyjaj� podarunkom.
{5906}{5941}Jemio�a.
{6014}{6109}Wybacz,|ale nie jestem w dobrym humorze.
{6116}{6161}Wyrzucaj� mnie z mieszkania.
{6183}{6224}Jutro.
{6238}{6311}Nie wyrzuc� ci� w �wi�ta.
{6336}{6398}By�aby� bezdomna.
{6435}{6480}- lle wisisz?|- 380 dolar�w.
{6487}{6545}- To ma�o.|- Nie mam tyle.
{6551}{6579}Zast�pisz mnie?
{6647}{6727}Kumple jad� na weekend|do Las Vegas.
{6736}{6812}Nigdy tam nie by�em.|Podobno fajne.
{6820}{6935}Zast�p mnie, to pojad� z nimi.|Oboje skorzystamy.
{7034}{7080}Forsa z g�ry?
{7127}{7164}Zgoda.
{7238}{7317}Zr�b mi lask�,|to dodam 20 dolc�w.
{7485}{7536}Potrzebny kasJer.
{7543}{7612}Do kas z przodu.
{7717}{7776}Ostatnio ja posz�am.
{7783}{7858}Zagrajmy o to w S�awne Trupy.|Kto przegra, idzie.
{7866}{7892}Omar Sharif.
{7982}{8017}Steve McQueen.
{8046}{8077}Michael Landon.
{8098}{8128}Lee Marvin.
{8184}{8211}Cholera.
{8357}{8398}Malcolm X.
{8557}{8599}Malcolm X odpada.
{8608}{8654}Znany i nie �yje.
{8662}{8727}Nic nie zaczyna si� od ''X'' .
{8736}{8781}To nie m�j problem.
{8788}{8826}Mo�esz ��da�.
{8834}{8878}- ��dam.|- G�wno!
{8884}{8959}Podaj cho� jedno nazwisko na ''X'' .
{9010}{9042}Cholera!
{9068}{9158}Jest jedno. Wypad�o mi z g�owy.
{9205}{9297}Ju� dawno po przerwie.|Kto do kasy?
{9588}{9629}Ja.
{9821}{9861}Xerxes.
{9869}{9896}Xerxes.
{9904}{9994}Jaki� faraon. Zaczyna si� na ''X'' .
{10001}{10093}Odpada.|Nie s�ysza�am o �adnym Xerxesie.
{10119}{10185}M�g� uratowa� ci ty�ek.
{10193}{10241}Jest o nim opera.
{10256}{10294}Xerxes.
{10303}{10364}Chodzi�em na estetyk� muzyki.
{10379}{10497}Zasypa�o go? Jak to?|Co on w�a�ciwie robi w Chicago?
{10505}{10584}Zadzwo�, gdy wyl�dujesz.
{10592}{10670}Utkwi� na lotnisku. Kurza dupa!
{10679}{10721}Jest tu ten angol?
{10736}{10781}Pojecha� do Vegas.
{10829}{10869}Vegas.
{11012}{11041}Cze��...
{11059}{11101}Ronna, tak?
{11156}{11242}Gdzie dostan� co� do tego soku?
{11250}{11297}Donuty. 4. rz�d.
{11305}{11376}Wola�bym co� bardziej odjazdowego.
{11383}{11440}Angol nam zwykle za�atwia.
{11511}{11536}lle?
{11545}{11602}- 20 po 20 dolar�w.|- Przep�acasz.
{11608}{11731}Przycisn�o nas.|ldziemy na balang�. Gdzie to jest?
{11762}{11800}'' Mary X-mas'' .
{11816}{11885}ldziesz? Mamy wcze�niej imprez�.
{11893}{11990}Nie wiadomo, co z tego wyjdzie.|Jest nas 20.
{11997}{12111}Kumpel utkn�� w Chicago.|Mia� nas zabra�.
{12118}{12179}Jeste�my goli. Pom� nam...
{12217}{12262}wybrn�� z tego...
{12273}{12299}Prosz�.
{12607}{12652}Zobacz�. Daj numer.
{12677}{12749}Super! Dzi�ki!
{12798}{12851}Kupujesz ten sok?
{12858}{12898}Oczywi�cie.
{13107}{13149}Simon jest w Vegas.
{13157}{13224}l co z tego. ld� do Todda.
{13235}{13275}Todd Gaines?
{13285}{13323}Kto to?
{13330}{13382}Dostawca Simona.
{13389}{13459}Nie mo�esz tak kiwa� Simona.
{13474}{13580}Gdyby tu by�,|wzi��by od was 1 5 dolc�w za co�...
{13588}{13684}co dostaje za 1 0.|20 dzia�ek to 1 00 dolar�w.
{13692}{13813}Rozwijasz si�. Otwierasz|bez zezwolenia narkobiznes.
{13825}{13868}Nie r�b tego.
{13875}{13995}Wyluzuj si�, do cholery.|Tylko jeden raz.
{14003}{14110}Gdy wr�ci Simon,|mo�emy nadal buli�.
{14118}{14161}Ale to m�j interes.
{14169}{14230}Sied� i ucz si�.
{15000}{15059}Todd, tu Ronna Martin.
{15066}{15120}Znajoma Simona.
{15180}{15225}Mog� wej��?
{15902}{15983}My�la�em �e kupuJesz ''�wiartki''|u Simona.
{15991}{16061}Albo raczej, to co nazywa|''�wiartkami'' .
{16068}{16121}Jest uczciwy.
{16163}{16246}Op�aca si� uszczkn�� szczypt�.
{16253}{16309}Wychodzisz?
{16779}{16823}B�d� grzeczna.
{16911}{16974}Domy�lam si�|�e nie wpad�a� towarzysko.
{17068}{17114}Chodzi o przys�ug�.
{17122}{17202}Nie wiedzia�em,|�e jeste�my przyjaci�mi.
{17209}{17300}Gdyby�my byli, wiedzia�aby�|�e najpierw seks, potem przys�uga.
{17308}{17378}A nie miewam seksu z przyjaci�mi...
{17385}{17475}wi�c masz kiepskie szanse|na przys�ug�.
{17489}{17540}Co chcesz kupi�?
{17548}{17602}20 dzia�ek ecstasy.
{19129}{19224}Tak po prostu|wpad�a� po 20 dzia�ek?
{19231}{19360}A ''20'' to magiczna liczba.|Zamienia ''sprzeda�'' w '' handel'' .
{19367}{19485}- Nigdy bym ci� tak nie wydyma�a.|- A jak by� to zrobi�a?
{20083}{20120}Orygina�.
{20127}{20225}Prawdziwa chemia,|a nie jakie� zio�owe g�wno.
{20236}{20342}Niech nikt nie bierze|podw�jnej dawki, bo kipnie.
{20349}{20432}- Dobra.|- Po dzia�ce na �ebka.
{20439}{20483}Dobra.
{20542}{20592}20 po $1 5 to $300.
{20629}{20671}1 5?
{20709}{20783}My�la�am, �e sprzedajesz po 1 0.
{20799}{20859}Od Simona bierzesz 1 0.
{20867}{20933}Kurewska inflacja.
{20996}{21080}Jest nas 20. Chc� tyle dzia�ek.
{21088}{21177}Ale mam tylko 200 dolar�w.
{21233}{21277}Poczekaj, chwila!
{21284}{21380}To 200 dolc�w to zaliczka.
{21390}{21457}Dobra? Dajesz mi towar.
{21464}{21558}ld� do nich po st�w�,|wracam i p�ac� reszt�.
{21565}{21695}To by by�a przys�uga,|znasz moje zdanie na ten temat.
{21703}{21757}Mog� co� zostawi�.
{21784}{21825}Zastaw.
{21843}{21919}Mam ju� jednego swatcha.
{21928}{22011}Zostaw co�,|po co na pewno wr�cisz.
{22051}{22115}- Nie.|- Tylko na godzink�.
{22123}{22174}Posiedzisz tam.
{22181}{22215}To dealer.
{22223}{22296}Tylko nie wzywaj glin!
{22304}{22354}Ma�o ci pomaga�am?
{22361}{22438}Traktujesz mnie jak narz�dzie.
{22449}{22554}Pami�taj o mojej bransoletce,|kt�r� nosisz.
{22561}{22641}Posiedzisz troch� w mieszkaniu.
{22654}{22694}Nie chc�.
{22754}{22807}Bez jaj, dobra?
{22844}{22954}Je�li nie dostan� forsy,|wyrzuc� mnie na bruk.
{23067}{23165}Claire, nie mog�|poprosi� nikogo innego.
{23172}{23260}Prosz� ci�, pom� mi.
{23267}{23309}Prosz�.
{23494}{23567}45 minut. Masz by� o 20:00.
{23575}{23643}B�dziemy o 20:00. Obiecuj�.
{23786}{23893}20:04
{23902}{23957}Tu jest 237.
{23980}{24057}Nast�pnym razem popro� o wskaz�wki.
{24449}{24481}Jeste� specem.
{24488}{24547}Raczej amatork�.
{24658}{24734}A ja szcz�ciarzem.
{25013}{25123}Wchod�. �wietnie, �e przysz�a�,|Rhonda.
{25131}{25157}Ronna.
{25164}{25258}Gdy us�ysza�em,|�e Phill utkn��, my�la�em...
{25265}{25354}�e si� nie uda.|Ale spotkali�my ciebie.
{25397}{25443}Ci�gle praca.
{25465}{25527}W pi�tki masz du�o roboty.
{25562}{25617}To tylko kumpel.
{25649}{25695}Napijesz si� czego�?
{25733}{25797}Soku pomara�czowego.
{25808}{25838}Dobra.
{26111}{26148}�wietnie.
{26241}{26289}Wydaje mi si�...
{26323}{26388}�e b�dzie niez�a balanga.
{26394}{26419}Ogromna.
{26431}{26473}Urz�dza Traci Lord.
{26480}{26513}W�a�nie.
{26565}{26614}Tak s�ysza�em.
{26700}{26792}Ron, nie ma ju� soku. Piwko?
{26914}{27024}Zaraz.|Przecie� kupili�my mn�stwo soku.
{27031}{27114}Zostawi�em w samochodzie.|Przynios�.
{27209}{27306}Zack m�wi, �e masz|20 dzia�ek po 20 dolc�w.
{27406}{27441}Macie �azienk�?
{27461}{27516}W korytarzu, po prawej.
{27524}{27554}Poka�� ci.
{27623}{27687}Mo�e najpierw dobijemy targu?
{27993}{28023}Kurwa!
{28031}{28158}Powiedzieli�my Chicago,|a ty Philly. Mo�e nie za�apa�a.
{28167}{28228}Tylko spokojnie.
{28467}{28498}Wkopa�a� si�.
{28926}{28982}Wszystko w porz�dku?
{29001}{29028}Tak.
{29082}{29112}Cholera!
{29388}{29419}Cholera!
{29560}{29604}Wolna.
{29808}{29888}Ronna, ubijamy interes?
{29924}{30051}Prawd� m�wi�c, nie ubijamy.|Nic nie uda�o mi si� zdoby�.
{30059}{30144}Takiej spryciarze? Niemo�liwe.
{30159}{30198}Naprawd�.
{30263}{30338}Chc� tylko ubi� z tob� interes.
{30345}{30406}Za kogo ty si� masz?
{30521}{30576}Wiecie, �e mam 1 7 lat?
{30611}{30713}Nie powinnam nawet pi� tego piwa.
{30728}{30783}Jestem nieletnia.
{31007}{31080}Odsu� si� od drzwi.
{31279}{31356}Wracamy.|Powiemy, �e ich nie by�o.
{31364}{31419}Dragi wymienimy na Claire.
{31426}{31460}Nie mo�emy.
{31467}{31542}- Czemu?|- Spu�ci�am je w klopie!
{31555}{31602}Wymy�l co�.
{31619}{31681}Potrzebna mi forsa lub towar.
{31792}{31827}Co?
{31988}{32045}Wzi��e� dzia�k�!
{32141}{32178}Pieprz� ci�!
{32186}{32272}Jak mog�e� mi to zrobi�?|Potrzebuj� ci�.
{32291}{32337}Jed�!
{32351}{32386}Dok�d?
{32393}{32443}Po prostu jed�.
{32466}{32501}Mam pomys�.
{36558}{36617}By�y okr�g�e, czy owalne?
{36638}{36673}Bia�e.
{36709}{36743}Okr�g�e.
{36754}{36797}Jak aspiryna.
{36822}{36873}Aspiryna dla dzieci.
{36986}{37041}A czy B?
{37086}{37112}B.
{37119}{37146}Na pewno?
{37166}{37236}Nie przygl�da�em si� im.
{37298}{37365}Przesta� dzwoni�, Claire!
{37759}{37793}M�w.
{37842}{37889}Li�� sobie fiuta.
{37898}{37947}Co u ciebie?
{37974}{38072}Crazy Horse. Musisz tam wpa��.
{38095}{38181}Jeszcze nie wiem.|Gdzie ta impreza?
{38269}{38340}lmpreza? Gdzie jest?
{38640}{38706}Mary X-mas.
{38714}{38768}Mary, jak dziewczyna.
{38806}{38875}Mary, takie imi�.
{38883}{38974}Nie mary w kostnicy, g�upku.
{38981}{39082}Chyba w jakim� magazynie.|B�dzie ubaw?
{39104}{39135}Chyba tak.
{39142}{39282}Claire m�wi, �e b�dzie niez�a,|odpa�owa jazda.
{39320}{39367}Ty te� j� znasz?
{39401}{39460}To Simon. Jest w Vegas.
{39489}{39525}Wiem.
{39550}{...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin