Skuteczne metody nauki jezyka angielskiego.pdf

(504 KB) Pobierz
215706171 UNPDF
215706171.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej
przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany
w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy.
Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 9.03.2009
Tytuł: Skuteczne metody nauki języka angielskiego — fragment utworu
Autor: Paweł Sygnowski
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Magda Wasilewska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
215706171.002.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP . ..............................................................................................5
ZANIM ZACZNIESZ SIĘ UCZYĆ . ........................................................8
Pełne wykorzystanie możliwości mózgu . .......................................................................10
Wielozmysłowość . ...........................................................................................................11
Motywacja . ......................................................................................................................12
Sprzyjanie pamięci . .........................................................................................................12
SZKOŁA JĘZYKOWA . ......................................................................13
Ogólnie o szkole językowej . ............................................................................................13
Metodologia, czyli jak uczą szkoły . ................................................................................14
Jak wybrać odpowiednią szkołę językową dla siebie? . .................................................15
Największe niebezpieczeństwo szkoły językowej . .........................................................17
Opinia końcowa . ..............................................................................................................17
METODA PARETO I BUZANA . .........................................................20
Lista 100 najczęściej używanych słów w pisanym angielskim . ....................................21
Komentarz . .....................................................................................................................29
Notka biograficzna . ........................................................................................................29
METODA MNEMOTECHNICZNA . ....................................................31
Komentarz . .....................................................................................................................34
Co da Ci stosowanie tej metody? . ..................................................................................39
Praktyka czyni mistrza . ...................................................................................................41
Komentarz . .....................................................................................................................42
METODA SCHLIEMANNA . ..............................................................43
Wypracowania . ...............................................................................................................44
Słuchanie . ........................................................................................................................44
Czytanie . ..........................................................................................................................46
Podobieństwa . ................................................................................................................46
SŁUCHANIE . ...................................................................................48
Skuteczne rady dla słuchania w praktyce . ....................................................................50
Pozostałe cenne rady odnośnie słuchania . ....................................................................52
Uwaga końcowa . .............................................................................................................53
METODA BIRKENBIHL . ..................................................................54
Notka biograficzna . ........................................................................................................54
Jak szybko i łatwo nauczyć się języka? . .........................................................................54
Jakie daje korzyści jej praktyczne stosowanie? . ...........................................................55
Podsumowanie . ..............................................................................................................56
Komentarz . ......................................................................................................................57
METODA MONTAIGNE'A . ...............................................................58
Notka biograficzna . ........................................................................................................58
Metoda Montaigne'a . .....................................................................................................58
Komentarz . ......................................................................................................................61
METODA SKOJARZEŃ SWOBODNYCH ..........................................63
SŁOWOTWÓRSTWO . ......................................................................65
Komentarz . ......................................................................................................................67
METODA GELBA .............................................................................68
Notka biograficzna . ........................................................................................................70
METODA BIRKENBIHL (2) . .............................................................72
Przygotowanie . ................................................................................................................72
W czym rzecz? . ................................................................................................................73
Działamy . ........................................................................................................................74
Rezultat . ..........................................................................................................................74
Nieco trudniej . ................................................................................................................75
Rezultat . ..........................................................................................................................75
KARTOTEKA . ...................................................................................76
Zacznij od przygotowań . .................................................................................................76
Konkretnie: jak to działa? . ..............................................................................................77
Konkretnie: co to daje? . .................................................................................................78
METODA MICHELA THOMASA . ......................................................79
Sama metoda . .................................................................................................................79
Metoda Thomasa w praktyce . ........................................................................................81
ZAKOŃCZENIE . ...............................................................................83
BONUS – METODA FERRISA . .........................................................86
BIBLIOGRAFIA . ..............................................................................89
SKUTECZNE METODY NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
darmowy fragment – kliknij po więcej
Paweł Sygnowski
str. 5
Szkoła językowa
Tradycyjną, czyli najpopularniejszą, metodą nauki obcego języka jest
uczęszczanie na zajęcia odbywające się w szkole językowej. Przypa-
trzymy się bliżej tej metodzie.
Ogólnie o szkole językowej
Szkoła językowa to dobry wybór dla osób o słabej motywacji do na-
uki, dla osób, które łatwo się zniechęcają wobec braku szybkich po-
stępów w nauce. Ucząc się na standardowym kursie, masz pewność,
że będziesz uczyć się w grupie osób, które powinny charakteryzować
się dość zbliżonym poziomem znajomości języka (chyba że zażyczysz
sobie indywidualne lekcje z lektorem, bądź z native speakerem). Taki
układ zapewnia, że w czasie lekcji będzie z kim porozmawiać oraz bę-
dzie do kogo się porównywać, czyli obserwując, że inne osoby także
mają problemy z danym językiem, łatwiej będzie Ci zaakceptować,
a następnie przezwyciężyć swoje własne. To duży plus.
Jednak pamiętaj, że co za dużo, to niezdrowo – to przysłowie spraw-
dza się znakomicie w odniesieniu do nauki w szkole językowej. Im
mniej liczna grupa, tym lepiej dla Ciebie, gdyż to oznacza, że nauczy-
ciel będzie miał więcej czasu i okazji, aby nawiązać dialog z każdym
ze swoich uczniów. Przy grupie 10-osobowej jest już to bardzo trud-
ne, a im liczniejsza grupa, tym większe prawdopodobieństwo, że
znajdzie się kilka osób nieco lepszych od pozostałych, które potrafią
dosłownie „zakrzyczeć” resztę uczestników tak, że w czasie lekcji dia-
logi prowadzą tylko te osoby, a inni siedzą, przysłuchują się i po pro-
stu tracą swoje pieniądze.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paweł Sygnowski
215706171.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin