Dollhouse.S01E01.HDTV.XviD-LOL.txt

(34 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{350}{422}Wszystko to gra pozor�w.
{470}{520}Ja widz� to wyra�nie.
{524}{580}Bo dostrzegasz tylko cz��.
{615}{687}M�wi� o nowym �yciu.
{691}{756}A mo�na je w og�le zacz��?
{760}{816}Przesz�o�� zawsze ci� prze�laduje.
{880}{954}- Czy zg�aszasz si� na ochotnika...|- Przecie� nie mam wyj�cia.
{987}{1025}Jak do tego dosz�o?
{1066}{1168}Caroline, ka�dy ponosi konsekwencje|za swoje czyny.
{1172}{1226}Napawasz si� tym, co?
{1230}{1277}Szkoda, �e nie rozumiesz tego,|co ci proponuj�.
{1332}{1370}Pomagamy ludziom.
{1408}{1477}Do��czaj�c do nas|mo�esz sobie pom�c.
{1522}{1596}Jasne.|Troszczycie si� o m�j los.
{1600}{1652}Bardziej ni� ty sama.
{1726}{1812}Mo�emy zaj�� si�|tym ba�aganem.
{1816}{1897}A po okresie pi�ciu lat,|b�dziesz mia�a...
{1901}{1923}Nie zas�uguj� na to.
{1927}{2014}Chcia�am jedynie co� zmieni�.
{2018}{2114}Odnale�� si� w �wiecie.|Zawsze to powtarza�a.
{2266}{2459}Tak, wiem.|Czyny wi��� si� z konsekwencjami.
{2617}{2668}A gdyby tak nie by�o?
{4336}{4376}Wszystkiego najlepszego.
{4380}{4444}To niemo�liwe.
{4448}{4492}- Oszukiwa�e�.|- �e niby jak?
{4496}{4543}Udowodni� ci, �e oszukiwa�e�.
{4547}{4576}To jeszcze nie koniec.
{4580}{4634}Nie umiesz przegrywa�.
{4638}{4668}By� mo�e.|Nigdy nie przegra�am.
{4672}{4726}Zawsze najgorszy|jest ten pierwszy raz.
{4730}{4824}Zabawne. I pomy�le�,|�e m�wi to oszust i cienias.
{4829}{4864}Na pewno nie da�a� mi wygra�?
{4890}{4918}Dwa do trzech.
{4946}{4987}Chod�my ta�czy�.
{6052}{6126}- Dobrze si� bawisz?|- Jak nigdy.
{6130}{6212}Wiem, �e mieli�my si�|nie wi�za� na sta�e.
{6216}{6298}Nawet sznur|nie zda� nam si� na nic.
{6324}{6468}Pami�tam wszystko.|I nigdy nie zapomn�.
{6472}{6502}A my�lisz, �e ja bym zapomnia�a?
{6506}{6556}S�dzisz, �e tak zwykle|sp�dzam weekendy?
{6582}{6627}A nie?
{6670}{6732}Nie wiedzia�am,|�e jeste� takim idiot�.
{6736}{6879}Wiem, �e to g�upie, ale przyjmij to.
{7012}{7075}Niesamowity z ciebie go��, Matt.
{7160}{7216}O ma�o ci nie uwierzy�em.
{7262}{7344}Dzi�kuj� za wszystko.
{7668}{7707}Robi si� p�no.
{7711}{7767}Nie wymigasz si�|od kolejnego ta�ca.
{7772}{7886}Nie zamierzam.|P�jd� tylko po co� do picia.
{7890}{7931}Dobrze.
{9037}{9110}- Gotowa na kuracj�?|- Chyba ju� czas.
{9168}{9296}- Dobrze si� bawi�a�?|- Pozna�am kogo�.
{9390}{9450}A gdzie twoja przyaci�eczka?
{9454}{9494}Musia�a ju� i��.
{9498}{9558}Inaczej jej karoca|przemieni�aby si� w dyni�.
{9562}{9629}- �e co?|- Ju� p�noc.
{9633}{9706}- P�noc?|- Bal si� sko�czy�.
{9731}{9772}Stary, jest pi�ta nad ranem.
{10007}{10114}Czy po kuracji m�g�by�|zabra� mnie z powrotem na imprez�?
{10118}{10168}B�d� tu czeka�.
{10172}{10208}Dobrzy z was ludzie.
{10258}{10298}Akurat.
{10395}{10436}Mo�e nie powinnam tam wraca�.
{10440}{10603}Nie chc� by� namolna,|ale kiedy spotyka si� kogo� takiego...
{10607}{10654}Je�li si� myl�,|zorientuj� si� w czas.
{10658}{10702}Matt nie potrafi k�ama�.
{10706}{10758}Spojrzy na mnie tym|dziwnym wzrokiem, a ju� mnie nie ma.
{10762}{10846}Sama nie wiem.|On chyba te� to czuje.
{10850}{10938}Odnalaz�am prawdziwe uczucie.
{10942}{11032}Ciesz� si�.|To mo�e troch� zabole�.
{11122}{11186}/- Dobrze si� bawi�a�?|/- Pozna�am kogo�.
{11234}{11268}/We� to.
{11322}{11386}/B�dziesz musia� zadowoli� si�|/drugim miejscem.
{11462}{11492}/Mieli�my nie wi�za� si�|/na sta�e.
{11492}{11522}/Doprawdy?
{11526}{11600}/Nikt mnie nie naciska.|/To tylko eksperyment.
{11604}{11653}/Jak dobrze mo�na zabawi� si�|/w przeci�gu trzech dni?
{11992}{12068}Witaj, Echo.|Jak si� czujesz?
{12072}{12178}- Zasn�am?|- Na troch�.
{12182}{12277}- Mog� ju� sobie p�j��?|- Droga wolna.
{12934}{12976}Czy wymazywanie pami�ci|zako�czy�o si� sukcesem?
{13007}{13121}Zapytaj Echo. No tak.|Ona nic nie pami�ta.
{13199}{13243}Wszystko zgodnie z planem.
{13247}{13280}Ani �ladu po dzisiejszym dniu.
{13284}{13336}Nowy ksi��yc|uczyni� j� zn�w dziewic�.
{13340}{13438}A nie powinien?|Czy sta�o si� co� podczas zadania?
{13442}{13500}Chyba wreszcie|pozna�a tego jedynego.
{13530}{13621}Jeste� m�cz�cy i staro�wiecki.
{13625}{13668}Przecie� dobrze si� bawi�a, prawda?
{13672}{13720}Tak powiedzia�a.
{13724}{13840}Nie ma w tym nic z�ego,|chyba �e si� o tym my�li.
{13844}{13917}Dzi�ki nam dwoje ludzie|sp�dzi�o razem idealny weekend.
{13940}{13980}Dzia�amy dla spo�ecze�stwa.
{13980}{14082}Gdyby ktokolwiek dowiedzia� si�|o tym miejscu, gniliby�my w wi�zieniu.
{14148}{14282}Jak przysta�o na dzia�aczy,|ludzie cz�sto nas nie rozumiej�.
{14310}{14448}Sp�jrz tylko na Echo.|Niczym si� nie przejmuje.
{14452}{14486}�yje jak we �nie.
{14490}{14586}- Czyim?|- A czyj nast�pny?
{14636}{14686}/Nie rozumiem.
{14690}{14751}/Nie musisz. Wa�ne,|/�eby� si� mnie s�ucha�a.
{14755}{14788}/Dowiedz� si�.
{14793}{14824}Ma�o mnie to obchodzi.
{14828}{14892}Wy�miej� mnie.|Ka�dy to ogl�da.
{14896}{14953}Na okr�g�o o tym gadaj�.
{14957}{15044}Poniewa� ten program|zrobi� im sieczk� z m�zgu.
{15048}{15084}Odrobi�am prac� domow�.
{15089}{15160}Skoro tak,|to powinna� co� dosta�.
{15166}{15190}W nagrod� otrzymujesz...
{15197}{15216}/Wiedz�.
{15220}{15282}- Nienawidz� ci�.|/- Masz do tego prawo.
{15308}{15372}Dlaczego si� zatrzymali�my?
{15420}{15468}Mog�abym go obejrze�,|a ty nigdy by� o tym nie dowiedzia�.
{15473}{15548}/Pozna�bym to po wyrazie twojej twarzy,|/nawet gdyby� spa�a.
{15552}{15604}Jakie� roboty drogowe.
{15635}{15738}Musz� lecie�.|/I dowiem si�.
{15765}{15839}Tyran.
{16186}{16305}.::Grupa Hatak - Hatak.pl::.|/przedstawia napisy
{16309}{16397}DOLLHOUSE [1x01] Ghost
{16401}{16501}Tekst polski: Spirozea|Korekta: patoriku
{16970}{17064}Jest ca�kowicie bezradna.
{17068}{17140}Ma dopiero 12 lat.|To tylko dziecko.
{17144}{17209}- Ile ��daj�?|- Pi�ciu milion�w.
{17214}{17247}A pan zap�aci.
{17296}{17343}Dzi�kuj�.
{17424}{17518}W Meksyku porwania dzieci|to kwitn�cy interes.
{17519}{17586}W�a�nie dlatego mieszkamy tutaj,|podczas gdy nasze fabryki mieszcz� si� tam.
{17586}{17624}Zap�acenie okupu|zwi�kszy szanse na...
{17624}{17658}Skontaktowa� si�|pan z policj�?
{17659}{17752}Mia�em tego nie robi�.|Poza tym i tak na nic si� tu nie zdadz�.
{17826}{17857}Ca�a akcja|ma przebiec po cichu.
{17861}{17900}Davinie nie mo�e|sta� si� krzywda.
{17901}{17945}Panie Crestejo,|jest pan warto�ciowym klientem.
{17946}{18032}Zapewnimy panu|ka�d� pomoc.
{18037}{18082}Niemniej w gr�|wchodzi pewne ryzyko.
{18087}{18182}To ma nie by� Rambo,|tylko negocjator.
{18187}{18232}To dzia�a|jak mechanizm zegarowy.
{18236}{18348}Potrzeba mi zegarmistrza.
{18388}{18478}Nasi agenci to nie roboty,|ale pewnie zdadz� egzamin.
{18483}{18547}Pan Dominic om�wi|z panem szczeg�y bezpiecze�stwa.
{18552}{18620}W konfesjonale|pozna pan reszt�.
{18624}{18737}Prosz� pami�ta�, agenci nie b�d�|wiedzie�, �e to st�d ich wys�ano.
{18738}{18791}Dyskusja na temat tego miejsca|wprawi ich w zak�opotanie
{18792}{18860}i pewnie ode�le z powrotem.
{18865}{18956}Wa�ne, �eby do tego nie dosz�o.
{18961}{19088}Racja.|Dzi�kuj�.
{19132}{19278}Bardzo mi przykro.|Pomo�emy panu.
{19553}{19662}Mocno st�uczone.|Musia�o spa�� na ciebie co� ci�kiego.
{19666}{19712}Nie pami�tam.
{19716}{19791}Do wesela si� zagoi.
{19796}{19840}Badanie krwi|i organ�w wewn�trznych wykazuje,
{19845}{19895}�e wszystko jest w normie.
{19899}{20009}Poprosz� kogo�,|by popracowa� nad tym kolanem.
{20069}{20128}Masz ochot� na masa�?
{20132}{20176}To mnie zrelaksuje.
{20181}{20256}Tak.|Zaraz si� tym zajm�.
{20261}{20329}Nie pami�tam|co na mnie spad�o.
{20334}{20459}- Czy to ci� martwi?|- A powinno?
{20464}{20540}Zaopiekujemy si� tob�.
{20570}{20614}A czy kto� zajmuje si� tob�?
{20619}{20675}Poczekaj w strefie masa�y.
{20679}{20733}Przy�l� ci kogo�,|kto popracuje nad twoim kolanem.
{22200}{22221}Ona nie �pi.
{22225}{22330}Odwzorowuj dalej tkank�.
{22415}{22514}Cze��, Echo.|Co tu robisz?
{22519}{22603}- Ona cierpi.|- To prawda.
{22607}{22816}To jej pierwszy raz i musimy|wi�cej nad ni� popracowa�.
{22820}{22898}- Popracowa�?|- Doskonalimy j�.
{22902}{23074}Za jaki� czas b�dzie silna,|szcz�liwa i o wszystkim zapomni.
{23078}{23171}A ty b�dziesz mia�a now� kole�ank�.
{23175}{23210}Ma na imi� Sierra.
{23215}{23280}Sierra.
{23309}{23461}Czy nie powinna� by� teraz|na leczeniu u doktor Saunders?
{23466}{23512}Masa� gotowy, Echo.
{23642}{23693}Co� na mnie spad�o.
{23698}{23751}Na pewno co� wspania�ego.
{24052}{24135}/Agencie Ballard,|/14 miesi�cy temu przydzielono pana
{24140}{24182}/do sprawy o kryptonimie Dom Lalek.
{24186}{24242}/Jakie poczyni� pan post�py?
{24246}{24302}Niewielkie.
{24307}{24363}Jestem pod wra�eniem|pa�skich osi�gni��.
{24367}{24423}Grozi� pan senatorowi si��.
{24427}{24473}Zniszczy� pan trwaj�ce|siedem lat �ledztwo
{24477}{24534}dotycz�ce handlu|�ywym towarem.
{24534}{24586}Aresztowano pana za wtargni�cie|na jacht ksi�cia Amoudiego.
{24586}{24652}Jedyna czynno��,|jak� wykona� pan zgodnie z prawem...
{24656}{24707}to z�o�enie papier�w rozwodowych.
{24750}{24785}Paul, zadam ci pytanie.
{24789}{24868}My�lisz, �e Dom Lalek|naprawd� istnieje?
{24872}{24902}Wiem to na pewno.
{24906}{24985}Musia� go pan widzie�.|Mo�e nas pan oprowadzi?
{24989}{25068}Wszyscy mamy �wiadomo��,|�e to zadanie to jeden wielki kawa�.
{25072}{25124}W takim razie|prosz� mnie wycofa�.
{25128}{25242}Tyle �e to niemo�liwe,|bo wasi zwierzchnicy twierdz� inaczej.
{25246}{25307}Jestem miliarderem.|Mog� zatrudni� ka�dego za dowoln� cen�.
{25311}{25452}P�jd� do nielegalnej organizacji|i ka�� im zaprogramowa� idealn� randk�.
{25457}{25511}Wynajm� spowiedniczk�, zab�jc�,|pani� domu czy szefa kuchni.
{25515}{25580}I ja p�ac� za to milion dolar�w?
{25584}{25660}To nie problem.|Mam wszystko.
{25664}{25703}Nikt nie ma wszystkiego.
{25707}{25748}To metoda na przetrwanie.
{25752}{25804}Masz ju� co�,|to szukasz czego� innego.
{25808}{25879}Zawsze pragniesz czego� wi�cej.
{25883}{26003}...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin