Bridge(1).pdf

(123 KB) Pobierz
168340512 UNPDF
Bridge
1) Aby dodać nowy bridge i do niego interfejsy logujemy się na MikroTika. Następnie z menu
bocznego wybieramy Bridge i powinno się otworzyć nowe okno,
Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w tym dokumencie nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © F.H.U. „Pi” Piotr
Lewandowski, Czerniewice ul. Choceńska 14, 87-850 Choceń, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi
oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.
168340512.002.png
2) Następnie, aby dodać nowy bridge klikamy na przycisk:
dodaj nową pozycje,
otworzy Nam się kolejne okno. Podstawową rzeczą jaką możemy tu zmienić jest pole Name czyli
nazwa nowo tworzonego interfejsu. Następnie zatwierdzamy operacje przyciskiem OK,
3) Następnie na liście dostępnych interfejsów powinien pokazać się Nasz nowo stworzony bridge:
Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w tym dokumencie nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © F.H.U. „Pi” Piotr
Lewandowski, Czerniewice ul. Choceńska 14, 87-850 Choceń, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi
oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.
168340512.003.png
4) Następną czynnością jaką wykonamy jest dodanie portów do nowo stworzonego bridge. W tym
celu przechodzimy do zakładki Ports :
5) I naciskamy przycisk dodawania nowej pozycji,
W nowo otwartym oknie najważniejszymi sekcjami są Interface i Bridge.
Interface : nazwa portu który chcemy dodać do bridge,
Bridge : do którego bridge chcemy dodać port,
Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w tym dokumencie nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © F.H.U. „Pi” Piotr
Lewandowski, Czerniewice ul. Choceńska 14, 87-850 Choceń, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi
oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.
168340512.004.png 168340512.005.png
6) Po wykonaniu tych operacji powinniśmy zobaczyć listę z interfejsami dodanymi do bridge,
Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne w tym dokumencie nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © F.H.U. „Pi” Piotr
Lewandowski, Czerniewice ul. Choceńska 14, 87-850 Choceń, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi
oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.
168340512.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin