Mała przydomowa elektrownia wiatrowa.pdf

(1024 KB) Pobierz
MAŁA PRZYDOMOWA ELEKTROWNIA WIATROWA. CZY WARTO BUDOWAĆ?
MAŁA PRZYDOMOWA
ELEKTROWNIA WIATROWA
dr inż. Jakub Bernatt
mgr. inż. Stanisław Gawron
mgr. inż. Emil Król
BOBRME Komel
28306826.004.png
Energetyka wiatrowa
„przemysłowa” i indywidualna
-W ciągu ostatnich kilku lat w Europie, jak również w
Polsce, obserwuje się coraz intensywniejszy rozwój
„wiatrowej” metody pozyskiwania energii. Powstają
zarówno małe przydomowe siłownie wiatrowe, jak i
duże farmy z elektrowniami wiatrowymi, popularnie
zwanymi „wiatrakami”.
- Produkcja energii elektrycznej z wiatru w celu jej
odsprzedaży do sieci energetycznej jest
uwarunkowana wieloma przepisami
i obostrzeniami, co dla przeci ę tnego Kowalskiego jest
znacz ą cym utrudnieniem, koszty inwestycji są b.
wysokie
28306826.005.png
28306826.006.png 28306826.007.png 28306826.001.png
Wiatrak o mocy 3 kW
wybudowany metodą
gospodarczą na dachu
Ośrodka Komel z
wykorzystaniem
prądnicy
synchronicznej z
magnesami trwałymi
PMGg160L-16
28306826.002.png
Wiatrak zmodyfikowany
Wiatrak o mocy 4.5 kW
wykorzystuje prądnicę
synchroniczną z
magnesami trwałymi
PMGg180L-16
28306826.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin