MissaTridentina.pdf

(5129 KB) Pobierz
227653607 UNPDF
Missa
Tridentina
Krótkiwst¦p
Niecoosamej
Mszy
Stanprawny
Instytuty
tradycyjne
Warto
przeczyta¢
MissaTridentina
Formanadzwyczajnaryturzymskiego
24stycznia2009
227653607.003.png
Plan
Missa
Tridentina
Krótkiwst¦p
Msza±wi¦ta
Rytrzymski
Niecoosamej
Mszy
Stanprawny
Instytuty
tradycyjne
Warto
przeczyta¢
1 Krótkiwst¦p
2 NiecoosamejMszy
3 Stanprawny
4 Instytutytradycyjne
5 Wartoprzeczyta¢
227653607.004.png
Msza±wi¦ta
Missa
Tridentina
Krótkiwst¦p
Msza±wi¦ta
Rytrzymski
Niecoosamej
Mszy
Stanprawny
Instytuty
tradycyjne
Warto
przeczyta¢
CzymjestMsza±wi¦ta?
Msza±wi¦tajestOfiar¡CiałaiKrwiPananaszegoJezusa
Chrystusasprawowan¡nanaszychołtarzachpodpostaciami
chlebaiwinadlaupami¦tnieniaofiarykrzy»owej. Katechizm
PiusaX
JestOfiar¡CiałaiKrwiPanaJezusa,któr¡Onustanowił,aby
wniejnacałewieki,a»doswegoprzyj±cia,utrwali¢Ofiar¦
Krzy»aitakpowierzy¢Ko±ciołowipami¡tk¦swejM¦kii
Zmartwychwstania. KompendiumKatechizmuKo±ciołaKatolickiego
227653607.005.png
Msza±wi¦ta
Missa
Tridentina
Krótkiwst¦p
Msza±wi¦ta
Rytrzymski
Niecoosamej
Mszy
Stanprawny
Instytuty
tradycyjne
Warto
przeczyta¢
227653607.006.png
Msza±wi¦ta
Missa
Tridentina
Krótkiwst¦p
Msza±wi¦ta
Rytrzymski
Niecoosamej
Mszy
Stanprawny
Instytuty
tradycyjne
Warto
przeczyta¢
CelesprawowaniaMszy±wi¦tej:
oddanieBogunale»nejczci–ofiarahołdu
podzi¦kowanieBoguzadobrodziejstwa–ofiara
dzi¦kczynna
przebłaganieBogaizado±¢uczynieniezagrzechy–ofiara
przebłagalna
wyproszeniełask–ofiarapro±by
227653607.001.png 227653607.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin