Peinkofer Michael - Powrót orków.pdf

(2502 KB) Pobierz
Peinkofer Michael - Powrót orków
164764297.002.png
164764297.003.png
Michael PEINKOFER
164764297.004.png
Wszelkie prawa zastrzeŜone
All rights reserved
KsiąŜka ani Ŝadna jej część nie moŜe być przedrukowywana ani w jakikolwiek
inny sposób reprodukowana czy powielana mechanicznie , fotooptycznie ,
zapisywana elektronicznie lub magnetycznie , ani odczytywana w środkach
publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy.
164764297.005.png
Powstanie tej książki nie byłoby możliwe
bez pomocy kilku osób , którym chciałbym
w tym miejscu serdecznie podziękować.
Podziękowania kieruję do Carstena Polzina
oraz szczególnie do Friedel Wahren
z Wydawnictwa Piper za okazane mi zaufanie ,
do Petera Thannischa za wspaniałą współpracę
przy redakcji tekstu i do Daniela Ernie
za cudowne opracowanie mapy.
Na koniec dziękuję oczywiście mojej Rodzinie ,
która towarzyszyła mi w tej awanturniczej
wyprawie do Lądu i wspierała mnie z całych sił.
164764297.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin