Pieśni na Wielki Post IV.pdf

(4666 KB) Pobierz
978899946.596.png
Skalisty brzeg Golgoty m.: J. S. Bach
h.: F. RĢczkowski
] ] ]
º
º
º
º
º
º
º
ä
*
^
º
º
Sopran
Alt
"
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
*
1.Ska -
li -
cŇ,
sty
Ňe
brzeg
ska -
Gol -
þa
go -
pħ -
ty
ka, pio -
przed -
wcze - sny
nw
o -
sþy -
kryþ
chaę
mrok.
grzmot?
Je -
Me
2.I
ru -
*
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
h
º
h
º
º
º
º
º
º
º
;
º
] ] ]
º
º
º
º
^
º
º
º
º
º
ä
*
Tenor
Bas
º
º
º
5
] ] ]
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
*
º
º
º
º
S
A
"
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
*
zus
ser -
na
ce,
krzyŇ
co
przy
-
bi -
cha -
ty
þo
do
wþ -
nie -
czni
ba
prze -
wznisþ
bi
swj
ja
wzrok.
grot.
Skrawa -
"Czy
ko
-
-
º
*
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
h
º
h
º
º
º
º
º
º
;
º
] ] ]
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
*
T
B
º
º
º
º
9
] ] ]
ä
º
º
º
º
º
º
º
º
*
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
*
S
A
"
º
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
*
wio -
o -
ne -
grom
u -
mħ -
sta
ki
sze
-
pcĢ:
jej
"O,
tak
Bo-
ma -
Ňe,
þy
Oj -
wy -
cze
da
mj.
plon?"
Ach,
Tak
cze -
skar -
muĻ
Ňy
mnie
siħ
o -
Syn
mo
-
º
º
º
º
º
º
º
º
*
º
º
º
º
ä
ä
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
*
º
º
º
º
º
h
º
h
º
h
º
º
º
º
º
;
º
º
º
] ] ]
*
ä
º
º
º
º
T
B
2
¹
1
14
] ] ]
º
º
ä
º
*
º
º
º
*
*
S
A
"
º
º
º
ä
ä
º
º
º
º
º
º
º
ä
ä
º
º
*
*
¹
pu
-
Ļciþ,
ga
gdy
swj
krwa -
bli -
wy
ski
to -
czu -
czħ
jĢc
bj?"
zgon.
Skrwa
bj?"
zgon.
Bo
-
"Czy
º
º
º
º
2
¹
1
º
º
º
º
ä
*
ä
*
h
º
º
º
;
º
º
] ] ]
º
º
ä
*
*
ä
*
º
º
T
B
º
º
º
º
¹
W.B. Rzeszw 2010 r.
978899946.707.png 978899946.818.png 978899946.929.png 978899946.001.png 978899946.057.png 978899946.068.png 978899946.079.png 978899946.090.png 978899946.101.png 978899946.112.png 978899946.123.png 978899946.134.png 978899946.145.png 978899946.156.png 978899946.167.png 978899946.178.png 978899946.189.png 978899946.200.png 978899946.211.png 978899946.222.png 978899946.233.png 978899946.244.png 978899946.255.png 978899946.266.png 978899946.277.png 978899946.288.png 978899946.299.png 978899946.310.png 978899946.321.png 978899946.332.png 978899946.343.png 978899946.354.png 978899946.365.png 978899946.376.png 978899946.387.png 978899946.398.png 978899946.409.png 978899946.420.png 978899946.431.png 978899946.442.png 978899946.453.png 978899946.464.png 978899946.475.png 978899946.486.png 978899946.497.png 978899946.508.png 978899946.519.png 978899946.530.png 978899946.541.png 978899946.552.png 978899946.563.png 978899946.574.png 978899946.585.png 978899946.597.png 978899946.608.png 978899946.619.png 978899946.630.png 978899946.641.png 978899946.652.png 978899946.663.png 978899946.674.png 978899946.685.png 978899946.696.png 978899946.708.png 978899946.719.png 978899946.730.png 978899946.741.png 978899946.752.png 978899946.763.png 978899946.774.png 978899946.785.png 978899946.796.png 978899946.807.png 978899946.819.png 978899946.830.png 978899946.841.png 978899946.852.png 978899946.863.png 978899946.874.png 978899946.885.png 978899946.896.png 978899946.907.png 978899946.918.png 978899946.930.png 978899946.941.png 978899946.952.png 978899946.963.png 978899946.974.png 978899946.985.png 978899946.996.png 978899946.1007.png 978899946.1018.png 978899946.1029.png 978899946.002.png 978899946.013.png 978899946.024.png 978899946.035.png 978899946.046.png 978899946.052.png 978899946.053.png 978899946.054.png 978899946.055.png 978899946.056.png 978899946.058.png 978899946.059.png 978899946.060.png 978899946.061.png 978899946.062.png 978899946.063.png 978899946.064.png 978899946.065.png 978899946.066.png 978899946.067.png 978899946.069.png 978899946.070.png 978899946.071.png 978899946.072.png 978899946.073.png 978899946.074.png 978899946.075.png 978899946.076.png 978899946.077.png 978899946.078.png 978899946.080.png 978899946.081.png 978899946.082.png 978899946.083.png 978899946.084.png 978899946.085.png 978899946.086.png 978899946.087.png 978899946.088.png 978899946.089.png 978899946.091.png 978899946.092.png 978899946.093.png 978899946.094.png 978899946.095.png 978899946.096.png 978899946.097.png 978899946.098.png 978899946.099.png 978899946.100.png 978899946.102.png 978899946.103.png 978899946.104.png 978899946.105.png 978899946.106.png 978899946.107.png 978899946.108.png 978899946.109.png 978899946.110.png 978899946.111.png 978899946.113.png 978899946.114.png 978899946.115.png 978899946.116.png 978899946.117.png 978899946.118.png 978899946.119.png 978899946.120.png 978899946.121.png 978899946.122.png 978899946.124.png 978899946.125.png 978899946.126.png 978899946.127.png 978899946.128.png 978899946.129.png 978899946.130.png 978899946.131.png 978899946.132.png 978899946.133.png 978899946.135.png 978899946.136.png 978899946.137.png 978899946.138.png 978899946.139.png 978899946.140.png 978899946.141.png 978899946.142.png 978899946.143.png 978899946.144.png 978899946.146.png 978899946.147.png 978899946.148.png 978899946.149.png 978899946.150.png 978899946.151.png 978899946.152.png 978899946.153.png 978899946.154.png 978899946.155.png 978899946.157.png 978899946.158.png 978899946.159.png 978899946.160.png 978899946.161.png 978899946.162.png 978899946.163.png 978899946.164.png 978899946.165.png 978899946.166.png 978899946.168.png 978899946.169.png 978899946.170.png 978899946.171.png 978899946.172.png 978899946.173.png 978899946.174.png 978899946.175.png 978899946.176.png 978899946.177.png 978899946.179.png 978899946.180.png 978899946.181.png 978899946.182.png 978899946.183.png 978899946.184.png 978899946.185.png 978899946.186.png 978899946.187.png 978899946.188.png 978899946.190.png 978899946.191.png 978899946.192.png 978899946.193.png 978899946.194.png 978899946.195.png 978899946.196.png 978899946.197.png 978899946.198.png 978899946.199.png 978899946.201.png 978899946.202.png 978899946.203.png 978899946.204.png 978899946.205.png 978899946.206.png 978899946.207.png 978899946.208.png 978899946.209.png 978899946.210.png 978899946.212.png 978899946.213.png 978899946.214.png 978899946.215.png 978899946.216.png 978899946.217.png 978899946.218.png 978899946.219.png 978899946.220.png 978899946.221.png 978899946.223.png 978899946.224.png 978899946.225.png 978899946.226.png 978899946.227.png 978899946.228.png 978899946.229.png 978899946.230.png 978899946.231.png 978899946.232.png 978899946.234.png 978899946.235.png 978899946.236.png 978899946.237.png 978899946.238.png 978899946.239.png 978899946.240.png 978899946.241.png 978899946.242.png 978899946.243.png 978899946.245.png 978899946.246.png 978899946.247.png 978899946.248.png 978899946.249.png 978899946.250.png 978899946.251.png 978899946.252.png 978899946.253.png 978899946.254.png 978899946.256.png 978899946.257.png 978899946.258.png 978899946.259.png 978899946.260.png 978899946.261.png 978899946.262.png 978899946.263.png 978899946.264.png 978899946.265.png 978899946.267.png 978899946.268.png 978899946.269.png 978899946.270.png 978899946.271.png 978899946.272.png 978899946.273.png 978899946.274.png 978899946.275.png 978899946.276.png 978899946.278.png 978899946.279.png 978899946.280.png 978899946.281.png 978899946.282.png 978899946.283.png 978899946.284.png 978899946.285.png 978899946.286.png 978899946.287.png 978899946.289.png 978899946.290.png 978899946.291.png 978899946.292.png 978899946.293.png 978899946.294.png 978899946.295.png 978899946.296.png 978899946.297.png 978899946.298.png 978899946.300.png 978899946.301.png 978899946.302.png 978899946.303.png 978899946.304.png 978899946.305.png 978899946.306.png 978899946.307.png 978899946.308.png 978899946.309.png 978899946.311.png 978899946.312.png 978899946.313.png 978899946.314.png 978899946.315.png 978899946.316.png 978899946.317.png 978899946.318.png 978899946.319.png 978899946.320.png 978899946.322.png 978899946.323.png 978899946.324.png 978899946.325.png 978899946.326.png 978899946.327.png 978899946.328.png 978899946.329.png 978899946.330.png 978899946.331.png 978899946.333.png 978899946.334.png 978899946.335.png 978899946.336.png 978899946.337.png 978899946.338.png 978899946.339.png 978899946.340.png 978899946.341.png 978899946.342.png 978899946.344.png 978899946.345.png 978899946.346.png 978899946.347.png 978899946.348.png 978899946.349.png 978899946.350.png 978899946.351.png 978899946.352.png 978899946.353.png 978899946.355.png 978899946.356.png 978899946.357.png 978899946.358.png 978899946.359.png 978899946.360.png 978899946.361.png 978899946.362.png 978899946.363.png 978899946.364.png 978899946.366.png 978899946.367.png 978899946.368.png 978899946.369.png 978899946.370.png
978899946.371.png
Spotkanie z UkrzyŇowanym h.: M. Skiba
¹
º
º
.
º
º
º
º
º
º
º
º
Sopran
Alt
"
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
¹
º
º
º
º
º
1.Mo -
2.JuŇ
je
skrzy-
pier-
wio -
wsze
ny
spo-
ze
tka-nie
sta -
z To - bĢ
Ļci,
by -
co -
þo
raz
ta -
bar -
kie
dziej
pro-
siħ
ste i
po -
szcze -
chy -
re,
lasz,
ro -
;
.
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
Baryton
¹
¹
8
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
S
A
"
º
º
º
º
º
º
º
º
º
¹
º
º
º
º
¹
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
za-
wo-
my -
þasz
slo -
prze-
ny
szþo-
ja
ĻciĢ
w so-
do
bie, nad
przy-
so -
szþo -
bĢ,
Ļci
Ty
u
zwi -
niħ ty
czĢc
bo -
le -
lu-
Ļnie
dzkoĻę
na
mi -
drze -
þo - Ļci.
wie.
-
;
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
Bt
º
º
º
¹
º
¹
º
16
*
º
º
º
º
*
º
º
º
º
º
º
º
*
º
S
A
"
º
º
º
º
º
º º
i - le
º
º
º
º
¹
¹
w so-bie
ta -
jem
nic
Przy -
dro - Ňny
sta
-
ry
Krzy - Ňu
i
-
le
ta -
jem - nic
º
º
º
*
;
º
*
º
º
¹
º
¹
Bt
º
º
º
º
º
Î
Î
º
23
º
º
º
º
º
º
º
º
*
S
A
"
º
º
º
º
º
º
º
º º º
i - leŇ ty
º
º
º
º
º
º
º
º º º
i - leŇ ty
*
º
º
º
Î
Î
kry - jesz,
skru - chy
þez
wi -
dzia - þeĻ,
lu - dzkich
kry - jesz,
i - leŇ
skru - chy wi -
dzia - þeĻ,
i - leŇ
º
º
;
º
º
Ø
Ø
º
º
Bt
º
º
º
º
º
Î º
30
º
*
º
º
º
º
ä
º
S
A
"
º
*
º
º
º
ä
º
º
*
Î º
º
º
º
º
serc
zmie -
ni
-
þeĻ.
Przy-dro- Ňny
sta -
-
-
ry
Krzy
-
Ňu.
serc
zmie -
ni - þeĻ.
º
º
;
º
*
º
º
Î
º
º
ä
Bt
º
*
ä
º
W.B. Rzeszw 2010 r.
978899946.372.png 978899946.373.png 978899946.374.png 978899946.375.png 978899946.377.png 978899946.378.png 978899946.379.png 978899946.380.png 978899946.381.png 978899946.382.png 978899946.383.png 978899946.384.png 978899946.385.png 978899946.386.png 978899946.388.png 978899946.389.png 978899946.390.png 978899946.391.png 978899946.392.png 978899946.393.png 978899946.394.png 978899946.395.png 978899946.396.png 978899946.397.png 978899946.399.png 978899946.400.png 978899946.401.png 978899946.402.png 978899946.403.png 978899946.404.png 978899946.405.png 978899946.406.png 978899946.407.png 978899946.408.png 978899946.410.png 978899946.411.png 978899946.412.png 978899946.413.png 978899946.414.png 978899946.415.png 978899946.416.png 978899946.417.png 978899946.418.png 978899946.419.png 978899946.421.png 978899946.422.png 978899946.423.png 978899946.424.png 978899946.425.png 978899946.426.png 978899946.427.png 978899946.428.png 978899946.429.png 978899946.430.png 978899946.432.png 978899946.433.png 978899946.434.png 978899946.435.png 978899946.436.png 978899946.437.png 978899946.438.png 978899946.439.png 978899946.440.png 978899946.441.png 978899946.443.png 978899946.444.png 978899946.445.png 978899946.446.png 978899946.447.png 978899946.448.png 978899946.449.png 978899946.450.png 978899946.451.png 978899946.452.png 978899946.454.png 978899946.455.png 978899946.456.png 978899946.457.png 978899946.458.png 978899946.459.png 978899946.460.png 978899946.461.png 978899946.462.png 978899946.463.png 978899946.465.png 978899946.466.png 978899946.467.png 978899946.468.png 978899946.469.png 978899946.470.png 978899946.471.png 978899946.472.png 978899946.473.png 978899946.474.png 978899946.476.png 978899946.477.png 978899946.478.png 978899946.479.png 978899946.480.png 978899946.481.png 978899946.482.png 978899946.483.png 978899946.484.png 978899946.485.png 978899946.487.png 978899946.488.png 978899946.489.png 978899946.490.png 978899946.491.png 978899946.492.png 978899946.493.png 978899946.494.png 978899946.495.png 978899946.496.png 978899946.498.png 978899946.499.png 978899946.500.png 978899946.501.png 978899946.502.png 978899946.503.png 978899946.504.png 978899946.505.png 978899946.506.png 978899946.507.png 978899946.509.png 978899946.510.png 978899946.511.png 978899946.512.png 978899946.513.png 978899946.514.png 978899946.515.png 978899946.516.png 978899946.517.png 978899946.518.png 978899946.520.png 978899946.521.png 978899946.522.png 978899946.523.png 978899946.524.png 978899946.525.png 978899946.526.png 978899946.527.png 978899946.528.png 978899946.529.png 978899946.531.png 978899946.532.png 978899946.533.png 978899946.534.png 978899946.535.png 978899946.536.png 978899946.537.png 978899946.538.png 978899946.539.png 978899946.540.png 978899946.542.png 978899946.543.png 978899946.544.png 978899946.545.png 978899946.546.png 978899946.547.png 978899946.548.png 978899946.549.png 978899946.550.png 978899946.551.png 978899946.553.png 978899946.554.png 978899946.555.png 978899946.556.png 978899946.557.png 978899946.558.png 978899946.559.png 978899946.560.png 978899946.561.png 978899946.562.png 978899946.564.png 978899946.565.png 978899946.566.png 978899946.567.png 978899946.568.png 978899946.569.png 978899946.570.png 978899946.571.png 978899946.572.png 978899946.573.png 978899946.575.png 978899946.576.png 978899946.577.png 978899946.578.png 978899946.579.png 978899946.580.png 978899946.581.png 978899946.582.png 978899946.583.png 978899946.584.png 978899946.586.png 978899946.587.png 978899946.588.png 978899946.589.png 978899946.590.png 978899946.591.png 978899946.592.png 978899946.593.png 978899946.594.png 978899946.595.png 978899946.598.png 978899946.599.png 978899946.600.png 978899946.601.png 978899946.602.png 978899946.603.png 978899946.604.png 978899946.605.png 978899946.606.png 978899946.607.png 978899946.609.png 978899946.610.png 978899946.611.png 978899946.612.png 978899946.613.png 978899946.614.png 978899946.615.png 978899946.616.png 978899946.617.png 978899946.618.png 978899946.620.png 978899946.621.png 978899946.622.png 978899946.623.png 978899946.624.png 978899946.625.png 978899946.626.png 978899946.627.png 978899946.628.png 978899946.629.png 978899946.631.png 978899946.632.png 978899946.633.png 978899946.634.png 978899946.635.png 978899946.636.png 978899946.637.png 978899946.638.png 978899946.639.png 978899946.640.png 978899946.642.png 978899946.643.png 978899946.644.png 978899946.645.png 978899946.646.png 978899946.647.png 978899946.648.png 978899946.649.png 978899946.650.png 978899946.651.png 978899946.653.png 978899946.654.png 978899946.655.png 978899946.656.png 978899946.657.png 978899946.658.png 978899946.659.png 978899946.660.png 978899946.661.png 978899946.662.png 978899946.664.png 978899946.665.png 978899946.666.png 978899946.667.png 978899946.668.png 978899946.669.png 978899946.670.png 978899946.671.png 978899946.672.png 978899946.673.png 978899946.675.png 978899946.676.png 978899946.677.png 978899946.678.png 978899946.679.png 978899946.680.png 978899946.681.png 978899946.682.png 978899946.683.png 978899946.684.png 978899946.686.png 978899946.687.png 978899946.688.png 978899946.689.png 978899946.690.png 978899946.691.png 978899946.692.png 978899946.693.png 978899946.694.png 978899946.695.png 978899946.697.png 978899946.698.png 978899946.699.png 978899946.700.png 978899946.701.png 978899946.702.png 978899946.703.png 978899946.704.png 978899946.705.png 978899946.706.png 978899946.709.png 978899946.710.png 978899946.711.png 978899946.712.png 978899946.713.png 978899946.714.png 978899946.715.png 978899946.716.png 978899946.717.png 978899946.718.png 978899946.720.png 978899946.721.png 978899946.722.png 978899946.723.png 978899946.724.png 978899946.725.png 978899946.726.png 978899946.727.png 978899946.728.png 978899946.729.png 978899946.731.png 978899946.732.png
Spjrz na Golgotħ
Wolno
j
A
¹
ä
] ] ]
ä
º
º
ä
*
^
h
ä
h
º
Sopran
Alt
"
º
ä
º
º
º
º
ä
ä
º
º
*
º
º
º
*
º
º
º
¹
Spjrz
na Gol - go
-
tħ,
spjrz
na Gol - go
-
tħ,
tam
ä
*
º
ä
º
ä
ä
Ø
h
º
h
º
ä
º
ä
º
º
º
*
;
] ] ]
º
^
º
º
ä
Tenor
Bas
h
ä
Ø
`
krzy -
-
-
-
-
-
-
Ňu
º
º
5
] ] ]
º
º
º
º
h
º
*
º
*
º
º
º
S
A
"
q
º
ä
º
º
º
*
º
º
º
º
ä
*
º
h
º
krzy
-
Ňu,
na
krzy
-
Ňu
wi
-
si
na
Pan
Zba-wi - ciel
º
º
º
*
º
Ø
¹
º
º
º
º
º
h
º
h
ä
*
º
;
º
º
º
º
º
] ] ]
º
*
º
º
º
T
B
ä
*
Ø
¹
P
º
9
] ] ]
º
*
º
ä
h
º
º
º
*
S
A
"
ä
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
ä
º
ä
º
º
º
ä
h
º
Ļwia - ta
za
cie
-
bie
grzesz -
ni
-
ku,
za
cie
-
bie
o -
ä
º
º
h
º
º
º
ä
º
ä
º
ä
ä
º
º
º
ä
;
º
] ] ]
º
º
º
ä
T
B
h
ä
º
º
gþo -
-
- wħ
P
º
º
13
] ] ]
º
º
*
ä
º
ä
º
ä
º
S
A
"
ä
ä
ä
ä
ä
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
h
º
º
krut
-
ny,
juŇ u -
mie - ra,
juŇ
schy - liþ
swo -
-
- jĢ
º
º
º
º
º
º
ä
º
º
ä
º
ä
ä
*
h
ä
º
;
º
] ] ]
ä
ä
ä
º
º
ä
º
º
*
T
B
gþo -
-
- wħ
`
¹
17
] ] ]
º
º
h
ä
º
*
S
A
"
º
º
º
ä
ä
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
*
q
ä
¹
swo - jĢ
ko - na -
jĢ -
-
- cĢ
gþo -
-
-
-
wħ.
Ach,
º
ä
º
¹
º
º
º
º
h
ä
h
ä
h
º
h
ä
º
º
º
ä
º
º
;
] ] ]
q
ä
*
º
T
B
¹
W.B. Rzeszw 2010 r.
978899946.733.png 978899946.734.png 978899946.735.png 978899946.736.png 978899946.737.png 978899946.738.png 978899946.739.png 978899946.740.png 978899946.742.png 978899946.743.png 978899946.744.png 978899946.745.png 978899946.746.png 978899946.747.png 978899946.748.png 978899946.749.png 978899946.750.png 978899946.751.png 978899946.753.png 978899946.754.png 978899946.755.png 978899946.756.png 978899946.757.png 978899946.758.png 978899946.759.png 978899946.760.png 978899946.761.png 978899946.762.png 978899946.764.png 978899946.765.png 978899946.766.png 978899946.767.png 978899946.768.png 978899946.769.png 978899946.770.png 978899946.771.png 978899946.772.png 978899946.773.png 978899946.775.png 978899946.776.png 978899946.777.png 978899946.778.png 978899946.779.png 978899946.780.png 978899946.781.png 978899946.782.png 978899946.783.png 978899946.784.png 978899946.786.png 978899946.787.png 978899946.788.png 978899946.789.png 978899946.790.png 978899946.791.png 978899946.792.png 978899946.793.png 978899946.794.png 978899946.795.png 978899946.797.png 978899946.798.png 978899946.799.png 978899946.800.png 978899946.801.png 978899946.802.png 978899946.803.png 978899946.804.png 978899946.805.png 978899946.806.png 978899946.808.png 978899946.809.png 978899946.810.png 978899946.811.png 978899946.812.png 978899946.813.png 978899946.814.png 978899946.815.png 978899946.816.png 978899946.817.png 978899946.820.png 978899946.821.png 978899946.822.png 978899946.823.png 978899946.824.png 978899946.825.png 978899946.826.png 978899946.827.png 978899946.828.png 978899946.829.png 978899946.831.png 978899946.832.png 978899946.833.png 978899946.834.png 978899946.835.png 978899946.836.png 978899946.837.png 978899946.838.png 978899946.839.png 978899946.840.png 978899946.842.png 978899946.843.png 978899946.844.png 978899946.845.png 978899946.846.png 978899946.847.png 978899946.848.png 978899946.849.png 978899946.850.png 978899946.851.png 978899946.853.png 978899946.854.png 978899946.855.png 978899946.856.png 978899946.857.png 978899946.858.png 978899946.859.png 978899946.860.png 978899946.861.png 978899946.862.png 978899946.864.png 978899946.865.png 978899946.866.png 978899946.867.png 978899946.868.png 978899946.869.png 978899946.870.png 978899946.871.png 978899946.872.png 978899946.873.png 978899946.875.png 978899946.876.png 978899946.877.png 978899946.878.png 978899946.879.png 978899946.880.png 978899946.881.png 978899946.882.png 978899946.883.png 978899946.884.png 978899946.886.png 978899946.887.png 978899946.888.png 978899946.889.png 978899946.890.png 978899946.891.png 978899946.892.png 978899946.893.png 978899946.894.png 978899946.895.png 978899946.897.png 978899946.898.png 978899946.899.png 978899946.900.png 978899946.901.png 978899946.902.png 978899946.903.png 978899946.904.png 978899946.905.png 978899946.906.png 978899946.908.png 978899946.909.png 978899946.910.png 978899946.911.png 978899946.912.png 978899946.913.png 978899946.914.png 978899946.915.png 978899946.916.png 978899946.917.png 978899946.919.png 978899946.920.png 978899946.921.png 978899946.922.png 978899946.923.png 978899946.924.png 978899946.925.png 978899946.926.png 978899946.927.png 978899946.928.png 978899946.931.png 978899946.932.png 978899946.933.png 978899946.934.png 978899946.935.png 978899946.936.png 978899946.937.png 978899946.938.png 978899946.939.png 978899946.940.png 978899946.942.png 978899946.943.png 978899946.944.png 978899946.945.png 978899946.946.png 978899946.947.png 978899946.948.png 978899946.949.png 978899946.950.png 978899946.951.png 978899946.953.png 978899946.954.png 978899946.955.png 978899946.956.png 978899946.957.png 978899946.958.png 978899946.959.png 978899946.960.png 978899946.961.png 978899946.962.png 978899946.964.png 978899946.965.png 978899946.966.png 978899946.967.png 978899946.968.png 978899946.969.png 978899946.970.png 978899946.971.png 978899946.972.png 978899946.973.png 978899946.975.png 978899946.976.png 978899946.977.png 978899946.978.png 978899946.979.png 978899946.980.png 978899946.981.png 978899946.982.png 978899946.983.png 978899946.984.png 978899946.986.png 978899946.987.png 978899946.988.png 978899946.989.png 978899946.990.png 978899946.991.png 978899946.992.png 978899946.993.png 978899946.994.png 978899946.995.png 978899946.997.png 978899946.998.png 978899946.999.png 978899946.1000.png 978899946.1001.png 978899946.1002.png 978899946.1003.png 978899946.1004.png 978899946.1005.png 978899946.1006.png 978899946.1008.png 978899946.1009.png 978899946.1010.png 978899946.1011.png 978899946.1012.png 978899946.1013.png 978899946.1014.png 978899946.1015.png 978899946.1016.png 978899946.1017.png 978899946.1019.png 978899946.1020.png 978899946.1021.png 978899946.1022.png 978899946.1023.png 978899946.1024.png 978899946.1025.png 978899946.1026.png 978899946.1027.png 978899946.1028.png 978899946.1030.png 978899946.1031.png 978899946.1032.png 978899946.1033.png 978899946.1034.png 978899946.1035.png 978899946.1036.png 978899946.1037.png 978899946.1038.png 978899946.1039.png 978899946.003.png 978899946.004.png 978899946.005.png 978899946.006.png 978899946.007.png 978899946.008.png 978899946.009.png 978899946.010.png 978899946.011.png 978899946.012.png 978899946.014.png 978899946.015.png 978899946.016.png 978899946.017.png 978899946.018.png 978899946.019.png 978899946.020.png 978899946.021.png 978899946.022.png 978899946.023.png 978899946.025.png 978899946.026.png 978899946.027.png 978899946.028.png 978899946.029.png 978899946.030.png 978899946.031.png 978899946.032.png 978899946.033.png 978899946.034.png 978899946.036.png 978899946.037.png 978899946.038.png 978899946.039.png 978899946.040.png 978899946.041.png 978899946.042.png 978899946.043.png 978899946.044.png 978899946.045.png 978899946.047.png 978899946.048.png 978899946.049.png 978899946.050.png 978899946.051.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin