Buduj swoje zycie odpowiedzialnie i zuchwale.pdf

(2565 KB) Pobierz
1000285164.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Buduj swoje życie
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Kamila Rowińska, rok 2013
Autor: Kamila Rowińska
Tytuł: Buduj swoje życie odpowiedzialnie i zuchwale
Data: 10.03.2013
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
Spis treści
Przedmowa ........................................................................... 9
Wstęp .................................................................................. 17
Rozdział I. Jakie są twoje wartości? .................................... 27
Rozdział II. Jak wygląda twoje życie
z innej perspektywy? ...................................................... 37
Rozdział III. Twoje wymarzone życie ................................ 49
Rozdział IV. Ponieważ w życiu liczy się
tylko twoja odpowiedź ................................................... 79
Rozdział V. Jakie role pełnisz w życiu? ............................. 101
Rozdział VI. Pozostawaj w życiu poza trójkątem ............. 113
Rozdział VII. Jesteś tym, z kim najczęściej przebywasz ... 129
Rozdział VIII. Twoje życie jest odzwierciedleniem
twoich myśli i ich kierunku .......................................... 143
Rozdział IX. Twój umysł jest jak ogród,
ty jesteś jego ogrodnikiem ............................................ 151
Rozdział X. Koncentruj swoje myśli
wokół swoich celów ...................................................... 169
Rozdział XI. Wytycz cele skutecznie ................................ 177
Rozdział XII. Buduj swoje życie zuchwale!...................... 193
Rozdział XIII. Przekrocz bariery osiągnięcia
swoich celów................................................................. 203
Rozdział XIV. Twoja wymarzona pasja ............................ 221
Zakończenie ...................................................................... 233
Rozdział III.
Twoje wymarzone życie
Kiedy stworzyłam kurs 7 kroków do osiągnięcia ambit-
nych celów , dostałam wiele listów od uczestników kur-
su podekscytowanych tym, co mogli zobaczyć dzięki
stworzeniu swojego koła życia. Mam nadzieję, że ty
również dzięki temu ćwiczeniu możesz teraz popa-
trzeć na swoje życie z lotu ptaka i dostrzec to, czego
nie widzisz na co dzień.
Większość z nas nosi gdzieś głęboko w sercu wy-
obrażenie swojego idealnego życia. Takiego, jakim
chciałaby żyć, gdyby nie istniały żadne ograniczenia.
Nosimy obrazy naszych wymarzonych zawodów,
związków, rodzin, znajomości. Gdzieś w głowie mamy
idealne wyobrażenia swojej sylwetki, stylu życia, jaki
moglibyśmy prowadzić, pasji, jakiej chcielibyśmy od-
dać się bez reszty. Często na wyobrażeniach się kończy
i po chwili fantazjowania wracamy do rzeczywistości,
49
1000285164.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin