Jóskowiak_Przemysław_-_8_Sekretow_Sukcesu_Napoleona_Hilla(1).pdf

(390 KB) Pobierz
2840350 UNPDF
Przemysław Jóskowiak
8 Sekretów Sukcesu
Napoleona Hilla
czyli
o ośmiu podstawowych
kluczach do sukcesu
Darmowa publikacja , dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli .
© Copyright for Polish edition by PBC Pro Business Communication & ZloteMysli.pl
Data: 09.06.2006
Tytuł: 8 Sekretów Sukcesu Napoleona Hilla
Autor: Przemysław Jóskowiak
Skład: Anna Popis-Witkowska
Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli .
PBC Pro Business Communication
Dystrybucja w Internecie, za zgodą Autora
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Złote Myśli s.c.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
SPIS TREŚCI
KILKA SŁÓW WSTĘPU ..........................................................................................4
8 PODSTAWOWYCH KLUCZY DO SUKCESU .........................................................6
Sekret pierwszy: Trzeba mieć cel ..............................................................7
Sekret drugi: Atrakcyjność przyciąga sukces . ..........................................9
Sekret trzeci: Sukces jest wiarą ...............................................................11
Sekret czwarty: Trzeba robić więcej . .......................................................12
Sekret piąty: Trzeba żyć optymizmem ....................................................14
Sekret szósty: Podstawą jest kontrola .....................................................15
Sekret siódmy: Potęgą jest nauka ...........................................................17
Sekret ósmy: Trzeba korzystać z nawyku . ..............................................18
PODSUMOWANIE . ..............................................................................................20
LITERATURA . ......................................................................................................22
8 SEKRETÓW SUKCESU NAPOLEONA HILLA
Przemysław Jóskowiak
● str. 4
Kilka słów wstępu
Każdy lub większość z nas dąży, przynajmniej podświadomie, do
sukcesu i to w różnych dziedzinach życia. Wszyscy, którzy stawiają
sobie cele i zmierzają do ich realizacji, poszukują odpowiedzi na
pytanie, co tak naprawdę decyduje o osiąganiu sukcesu. Psychologia
sukcesu, literatura motywacyjna lub literatura sukcesu to obecnie
pojęcia, które także w Polsce cieszą się rosnącą popularnością
i stanowią źródło praktycznej wiedzy dla tych, którzy chcą osiągnąć
sukces.
Każdy, kto poważnie podchodzi do kwestii osiągania sukcesu, nie
może obejść się bez publikacji takich autorów jak Anthony Robbins,
Dale Carnegie, Robert Schuller, Robert Kiyosaki czy Napoleon Hill.
Spośród wymienionych pisarzy-mentorów czołowe miejsce zajmuje
z pewnością Napoleon Hill, którego dzieło „Myśl i bogać się” (z ang.
„Think and grow rich”) to nie tyle światowy bestseller w tej
dziedzinie literatury, co prawdziwa legenda.
„Myśl i bogać się” oraz książki „Sukces. Trzeba tylko chcieć”
(Napoleon Hill, W. Clement Stone), „Napoleona Hilla Klucze do
Sukcesu” to kopalnia wiedzy o pozytywnym myśleniu i inspiracji do
osiągania sukcesu.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & PBC Pro Business Communication
2840350.001.png
8 SEKRETÓW SUKCESU NAPOLEONA HILLA
Przemysław Jóskowiak
● str. 5
E-book „8 Sekretów Sukcesu Napoleona Hilla” jest próbą prezentacji
najważniejszych idei i przesłań 8 z 17 zasad osiągania sukcesu
sformułowanych przez Napoleona Hilla. Głównym zamiarem autora
tej publikacji było stworzenie krótkiego i zwięzłego przewodnika po
świecie filozofii sukcesu Hilla oraz zainspirowanie czytelników do
dalszego studiowania tej wiedzy.
E-book bazuje całkowicie na treści wyżej wymienionych publikacji
Napoleona Hilla, a wybór, prezentacja i interpretacja zasad
osiągania sukcesu są koncepcją autorską.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & PBC Pro Business Communication
2840350.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin