Odblokowanie i instrukcja instalacji Clarion MAP780.txt

(4 KB) Pobierz
Clarion MAP780 - format, odblokowanie i instalacja map od poczštku krok po kroku

1. Instalacja WinCE (r12)
a. kartę SD 2 GB formatujemy jako FAT16, nazywamy WINCE i wgrywamy 2 pliki (.bin i .cks) do głównego katalogu
b. urzšdzenie włšczamy (ON) trzymajšc w trakcie przycisk RESET - uruchomi się MENU SERWISOWE
c. przyciskami głonoci (dwa dolne) poruszamy się góra/dół, ale nie jest to konieczne, wybieramy górnym przyciskiem WINCE Upgrade i dalej WINCE by SD/MMC (FormaT)
d. urzšdzenie bez dodatkowych pytań sformatuje się, a następnie zainstaluje obraz WinCE z karty SD w pamięci
e. po uruchomieniu urzšdzenia pojawi się znany z oryginalnego oprogramowania ekran z trzema ikonami po angielsku Nawigation/Mutimedia/Settings

2. Wgrywanie sterowników Bluetooth
a. folder Bluetooth należy skopiować na kartę SD
b. uruchomić urzšdzenie trzymajšc w trakcie dwa rodkowe przyciski (flaga i vol+), lub reset + "flaga i vol+"
c. urzšdzenie nie uruchomi menu startowego, ale pozostanie widoczny niebieski pulpit clarion, a na dole widać będzie szary pasek - jest to nierozwinięta belka paska startowego
d. rysikiem gmeramy w lewym dolnym rogu, pojawi się przycisk START, i wybieramy Programs/Windows Explorer (będziemy tu często wracać)
e. widoczne na ekraniku foldery sš zapisane w wewnętrznej pamięci urzšdzenia (ma 22MB pojemnoci i oczyszcza się ona przy wyłšczeniu), karta wewnętrzna (2GB) nazywa się My Flash Disk, a nasza własna karta, to Storage Card
f. Kopiujemy (Edit/Copy) folder Bluetooth z karty (storage Card), następnie tworzymy na karcie wewnętrznej (My Flash Disk) folder o nazwie Program Files i do niego wklejamy (Edit/Paste) folder Bluetooth - struktura będzie miała postać "My Flash Disk/Program Files/Bluetooth/"
g. wyłšczamy i włšczamy urzšdzenie, sprawdzamy po uruchomieniu, Settings/Bluetooth - powinna zaczšć migać niebieska lampka na obudowie i wywietlić się menu Bluetooth

3. Wgrywanie własnego menu - te i pozostałe operacje na plikach i folderach wykonujemy w trybie reset + "flaga i vol+" i korzystamy z eksploratora clariona lub podłšczamy przez USB do komputera i w trybie dostępu do kart pamięci pracujemy na komputerze.
Logika Clariona jest taka: 
a. system uruchamia się uruchamiajšc plik "Pamięć flash wewnętrzna/Windows/ST.exe" - to włanie ten ekran startowy z trzema ikonami Navigation/Multimedia/Settings. Widać to w rejestrze po wejciu regedit HKEY_LOCAL_MACHINE/init, jest tu klucz Launch80 - "ST.exe". Zmiana tego klucza ma niestety skutek tylko na tak długo, jak urzšdzenie usypiamy i resetujemy. Wyłaczenie i włšczenie (OFF/ONN) przywraca poprzednie ustawienie, czyli wskazywanie na st.exe
b. główny przycisk Navigation uruchamia "My Flash Disk/Clarion/Clarion.exe" - cokolwiek chcemy, aby się uruchomiło po nacinięciu tego przycisku musi nazywać sie clarion.exe
c. Przygotowane "wlasne menu" zawiera ikonę Automapy, iGo, TomTom oraz MioPocket; należy wgrać folder Clarion na kartę wewnętrznš urzšdzenia czyli "My Flash disk/Clarion"
d. chętni do edycji ikon tego menu mogš skorzystać z narzędzia dostępnego w pakiecie MioPocket/Extras/Win32/Resource Hackers/XNResourceEditor.exe (o instalacji pakietu MioPocket w kroku 5). Na komputerze, w programie XNResourceEditor należy otworzyć plik mainshell.dll i w nim dodać zasób (add resource) typu bitmapa, nadać mu nazwę - na podstawie tej nazwy będzie można z niego korzystać podczas edycji pliku Mainshell.ini

4. Wgrywanie nawigacji.
a. Programy do nawigacji należy skopiować na kartę pamięci (Storage Card), najlepiej w jej głównym katalogu, czyli "Storage Card/AutoMapaEU", "Storage Card/iGO", itp., 
b. aby poszczególne nawigacje uruchamiały się po kliknięciu we własnš ikonę w  menu, należy przejrzeć i ewentualnie wyedytować cieżki w pliku Mainshell.ini (w folderze My Flash Disk/Clarion) na właciwe dla odpowiednich programów.
W pliku mainshell.ini we "wlasne menu" sš następujšce cieżki do kolejnych ikon:
AUTOMAPA,   \Storage Card\Automapa EU\wceam.exe
IGO,   \Storage Card\Primo2\Primo.exe
TOMTOM,  \Storage Card\TomTom Navigator\TomTom Navigator.exe
MIOPOCKET, \My Flash Disk\MioAutoRun.exe


5. Instalacja MioPocket, czyli odblokowany WinCE
a. pakiet miopocket należy skopiować do folderu My Flash Disk (koniecznie do tego), czyli struktura powinna wyglšdać:
"My Flash Disk/MioAutoRun", oraz trzy pliki, czyli MioAutoRun.exe, MioAutoRun.mscr oraz MortScript.exe do głównego folderu My Flash Disk
b. pakiet po resecie uruchomimy z menu - czwarta ikona

Przedstawiony wariant odblokowania Clariona map780 nie powoduje kłopotów z brakiem zasobów WinCE dla potrzeb nawigacji, 
innymi słowy nawigacje działajš w trybie zablokowanym (odchudzony WinCE), a odblokowanie następuje po uruchomieniu MioPocket z menu. Po wyłaczeniu zasilania urzšdzenie znowu startuje zablokowane.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin