alli-fishtank-xvid-cd2.txt

(11 KB) Pobierz
{485}{516}Nie jest gro�ny.
{558}{603}Jest tu dla picu.
{707}{737}Czego szukasz?
{765}{822}Szukam Volvo 940.
{836}{871}Jak ono wygl�da?
{880}{917}Jak Volvo 940.
{928}{970}Jasne, cwaniaku.
{1316}{1361}Patrz, Volvo 940.
{1400}{1456}Wygl�da jak ka�dy inny samoch�d.
{1464}{1507}Rzadko si� je widuje.
{1582}{1629}Nie�atwo je rozbi�.
{1839}{1871}Chcesz �yka?
{1956}{1995}St�j na czatach.
{2411}{2456}Nie podoba mi si� to miejsce.
{2468}{2501}To zajmie chwil�.
{2538}{2612}Wiem, sk�d zdoby� kas�|na picie.
{2623}{2647}Co?
{2668}{2745}Wiem, sk�d zdoby� kas�|na picie.
{2756}{2778}W porz�dku.
{2822}{2847}Mam to.
{3049}{3080}Mam.
{3132}{3180}Przynios�a� mi szcz�cie.
{3190}{3266}Chod�.|P�jdziemy si� nachla�.
{3411}{3439}Trzymaj si�.
{3455}{3490}Dobrze, wsta�.
{3572}{3599}Kurwa!
{4794}{4816}Mam ci�!
{4832}{4872}Zejd�.
{4944}{4990}Zejd� ze mnie.
{5047}{5121}- Nie jeste� zabawny.|- Mam pracowa�.
{5163}{5195}Po co przysz�a�?
{5220}{5255}Potrzebujemy kasy.
{5271}{5294}Tak?
{5360}{5389}Jeste� pijana?
{5473}{5511}Dasz mi pi�taka?
{5512}{5567}Moja praca polega|na wyrzucaniu pijanych.
{5569}{5600}Daj spok�j.
{5611}{5654}Nie mam kasy przy sobie.
{5724}{5793}Sp�jrz, jaki on jest chudy.
{5799}{5867}Umieramy z g�odu.|Oddam ci.
{6261}{6318}- Nie jestem dzieckiem.|- Wiem.
{7586}{7624}Jest co� do �arcia?
{7628}{7714}Wiesz, kt�ra jest godzina?|S�dzisz, �e to jest jadalnia?
{8193}{8248}{y:i}W Tajlandii?|{y:i}Zero agresji.
{8258}{8320}{y:i}W Japonii? To samo.|{y:i}Ale w Rosji...
{8388}{8483}{y:i}Pierwsz� rzecz, jak� czujesz|{y:i}w Rosji, to gniew.
{8521}{8579}{y:i}Czuj� z�o�� na sam� my�l.
{8747}{8781}Nadal masz moj� kamer�?
{8803}{8830}Chcesz j�?
{8852}{8899}Nie, je�li jest bezpieczna.
{8928}{8956}Jest.
{9003}{9073}{y:i}Niekt�re ulice �mierdz� bogactwem.
{9077}{9110}{y:i}Pada �nieg.
{9113}{9173}{y:i}Laski s� zakryte a� po oczy.
{9189}{9228}Chodzisz z tym ch�opakiem?
{9303}{9330}Dlaczego pytasz?
{9400}{9443}Chyba jest za stary|dla ciebie.
{9451}{9484}Ma 19 lat.
{9517}{9569}Nigdy nie mia�a ch�opaka.
{9629}{9687}Przed chwil� pieprzy�am si� z nim|na g�rze.
{9688}{9717}Pi�knie.
{9782}{9812}Mo�esz m�wi�.
{9855}{9892}P�jdziemy si� po�o�y�?
{9909}{9942}Tak, jasne.
{10037}{10075}Do ��ka, �pi�ca Kr�lewno.
{10285}{10357}Twoja nowa szko�a.|B�dziesz tam mieszka�.
{10358}{10418}Zaliczysz tam tylu ch�opak�w,|ilu zechcesz.
{10880}{10909}To by�o m�dre.
{10934}{10961}Nie pojad� tam.
{10962}{11019}Mo�e naucz� ci�|tam dobrych manier.
{11022}{11068}To nie tw�j interes.
{11130}{11170}Potrzebujesz dyscypliny.
{11172}{11204}Ju� to m�wi�e�.
{11205}{11292}Ale jeste� nikim,|wi�c czemu mam ci� s�ucha�?
{12001}{12053}To by�o tylko 2 tygodnie temu.
{12072}{12113}Nie mog� w to uwierzy�.
{12196}{12251}Tak �atwo si� z nim �yje.
{12452}{12531}Gdy tylko go zobaczy�am,|od razu wiedzia�am.
{12576}{12631}Odpierdol si�!|�e co?
{12645}{12698}Co?|Bzdury.
{12723}{12772}Oni tylko nadaj� si� do jednego.
{12773}{12852}A on w te klocki|jest naprawd� dobry.
{12897}{12923}Wiem.
{13048}{13120}Nie martw si�.|Poznasz kogo�.
{13177}{13216}Idziesz do Ann Marie?
{13272}{13301}O 21:00?
{13344}{13416}W porz�dku.|Na razie.
{13417}{13459}Do zobaczenia.
{13574}{13628}{y:i}Masz jedn� now� wiadomo��.
{13666}{13751}{y:i}Mia Williams?|{y:i}Twoje demo spodoba�o si� nam.
{13752}{13820}{y:i}Przyjdziesz na casting|{y:i}w przysz�ym tygodniu?
{13821}{13965}{y:i}Oddzwo� do mnie na 01708 665 001.|{y:i}Nazywam si� Val.
{17275}{17305}Chwy� mnie tutaj.
{17340}{17384}Dobra.|Druga r�ka.
{17491}{17552}- Wchod� na g�r�.|- Przepraszam.
{17572}{17625}- Wypi�am tylko jedno.|- Wiem.
{17665}{17739}Musz� si� wyspa�.|S�dzisz, �e jutro b�dzie dobrze?
{17755}{17833}Nie martw si�.|Jutro b�dzie super.
{17867}{17933}- Obiecujesz?|- Obiecuj�.
{19177}{19211}Jeszcze nie �pisz?
{19221}{19254}By�am zaj�ta.
{19454}{19512}- Jeste�my kumplami?|- Co?
{19579}{19643}Ostatnio zachowywa�a� si� dziwnie|wobec mnie.
{19644}{19689}A ty wobec mnie.
{19712}{19739}Tak?
{19823}{19849}Mo�e.
{20151}{20236}- Twoja matka si� zapru�a.|- To jej si� zdarza.
{20342}{20399}W tej rodzinie lubicie chla�.
{20599}{20653}�adnie wygl�dasz|z opuszczonymi w�osami.
{20656}{20743}Lepiej ni� z kucykiem.
{20850}{20901}Zaproszono mnie na casting.
{20918}{20945}Brawo.
{21011}{21043}Nie jestem zaskoczony.
{21146}{21189}Po�yczy�am jedn� z twoich p�yt.
{21215}{21251}Kt�r� piosenk� wybra�a�?
{21263}{21304}California Dreamin'.
{21318}{21389}Piosenka, kt�r� pu�ci�e�|w samochodzie.
{21396}{21451}To moja ulubiona piosenka.
{21556}{21584}Poka�esz mi?
{21606}{21633}Nie ma mowy.
{21645}{21675}Daj spok�j.
{21676}{21739}Je�li nie zrobisz tego|przede mn�,
{21740}{21798}jak zrobisz to przed nimi?
{21819}{21879}S�dz�, �e ju� jeste� wspania�a.
{21887}{21917}Wiesz o tym.
{21941}{21998}Pracowa�am nad tym tylko|dzi� wieczorem.
{22009}{22046}To nie jest gotowe.
{22047}{22124}W porz�dku.|Chcia�em tylko pom�c.
{22226}{22257}Twoja decyzja.
{25707}{25752}Na razie tylko tyle mam.
{25820}{25845}Chod� tu.
{26026}{26053}Chod� tu.
{26339}{26373}To by�o naprawd� dobre.
{26459}{26544}- Nie m�wisz powa�nie.|- M�wi� powa�nie.
{26561}{26628}Gdyby to ode mnie zale�a�o,|da�bym ci robot�.
{29353}{29440}Za�o�� si�, �e to nie wygl�da tak|z twoim ch�opakiem.
{29450}{29473}Nie.
{29803}{29849}Ma r�wnie du�ego kutasa?
{30866}{30901}Jestem kompletnie zalany.
{31027}{31058}Odbi�o nam.
{31100}{31126}Nie.
{31413}{31465}To musi pozosta� mi�dzy nami.
{31509}{31556}Wiem.
{32306}{32344}P�jd� ju� do ��ka.
{32385}{32419}Jestem zapruty.
{32559}{32587}Jutro pogadamy.
{33874}{33908}Connor odszed�.
{34795}{34827}Connor!
{35379}{35453}M�wi�am ci, �e ma�o brakowa�o,|a bym ci� wyskroba�a?
{35506}{35551}By�am ju� um�wiona.
{35871}{35906}Dzwonisz do niego?
{36048}{36109}- Nie wr�ci.|- Nic nie wiesz.
{36119}{36173}Owszem, i wszystko powiem mamie.
{36174}{36222}Nie obchodzi mnie to.
{36498}{36578}{y:i}Tutaj Connor.|{y:i}Zostaw wiadomo�� i oddzwoni�.
{36677}{36731}{y:i}Tutaj Connor.|{y:i}Zostaw wiadomo��...
{36874}{36929}{y:i}118 118.|{y:i}W czym mog� pom�c?
{36930}{36979}Prosz� po��czy� mnie|z Wickes w Barking.
{36980}{37004}{y:i}Prosz� zaczeka�.
{37006}{37053}{y:i} - Po��czy� pani�?|- Tak.
{37142}{37165}Mia!
{37191}{37227}Szuka�em ciebie.
{37228}{37273}{y:i}Wickes w Barking.|{y:i}S�ucham.
{37274}{37350}Mog� rozmawia� z Connorem?|Pracuje jako ochroniarz.
{37351}{37430}- Dok�d idziesz?|{y:i}- Z Connorem O'Reillym? Ma wolne.
{37431}{37461}Kiedy wr�ci?
{37476}{37505}{y:i}W przysz�y pi�tek.
{37506}{37560}- Kiedy?|{y:i}- W przysz�y pi�tek.
{37676}{37730}Wiesz, jak dosta� si� do Tilbury?
{37740}{37787}Drog� A13 w tamt� stron�.
{37820}{37848}P�j�� z tob�?
{37850}{37930}Mam osobiste sprawy do za�atwienia.|Do zobaczenia.
{38899}{38951}Przepraszam.|Ulica Danton?
{38956}{39023}Prosto do tych nowych domk�w,|a potem w prawo.
{39024}{39046}Dzi�ki.
{41083}{41116}Jezu Chryste.
{41138}{41157}Chod�.
{41181}{41207}Chod�.
{41295}{41367}Nie wiem, jak mnie znalaz�a�,|ale to z�y pomys�.
{41390}{41430}Nie odbierasz telefonu.
{41438}{41476}Bateria mi pad�a.
{41530}{41569}Mia�em do ciebie zadzwoni�.
{41571}{41619}Nawet nie masz mojego numeru.
{41729}{41772}Wiesz, �e ci� lubi�, Mia.
{41783}{41833}Wi�c dlaczego odszed�e�?
{41974}{42003}Wiesz dlaczego.
{42059}{42096}Masz 15 lat.
{42128}{42192}Co to ma do rzeczy,|je�li kogo� lubisz?
{42280}{42371}Odwioz� ci� na dworzec|i pogadamy w samochodzie.
{42372}{42421}Zaczekaj tu.
{43007}{43040}Kiedy jest casting?
{43069}{43090}Jutro.
{43125}{43158}Doskonale wypadniesz.
{43741}{43769}Nie mam kasy.
{44108}{44154}To powinno ci wystarczy�|na powr�t.
{44706}{44735}Zbli� si�.
{44891}{44927}Szerokiej drogi.
{44954}{44990}Jutro pogadamy.
{46868}{46946}Nie strzelaj!
{51213}{51241}{y:i}Dobra, kochanie.
{51250}{51284}{y:i}�mia�o.
{51329}{51386}{y:i}Keira, za�piewaj dla taty.
{51472}{51565}{y:i}Wyrzek�am si� mi�o�ci|{y:i}i pozby�am udr�ki.
{51575}{51650}{y:i}Ka�da pr�ba by�a na marne.
{51659}{51757}{y:i}Dni mija�y,|{y:i}a moje serce przestawa�o bi�.
{51824}{51906}{y:i}Ale z tob� to by�o co� nowego.
{51917}{51991}{y:i}Moje serce o�y�o,|{y:i}czego jestem dowodem.
{52000}{52089}{y:i}Ludzie wok� m�wi�,|{y:i}�e oszala�am.
{52152}{52226}{y:i}Niewa�ne, co m�wi�,|{y:i}to ciebie kocham.
{52237}{52318}{y:i}Nic nie mog� przeciw dowodom.
{53126}{53155}{y:i}Cudownie.
{53223}{53266}{y:i}U�miechnij si� dla tatusia.
{53317}{53361}{y:i}U�miechnij si� dla tatusia.
{54123}{54163}{y:i}Wejd� z tatusiem.
{57110}{57150}Keira, nie wchod� na ulic�.
{57151}{57180}Tak.
{57328}{57353}Keira.
{57543}{57618}Twoja mama powiedzia�a,|bym zabra�a ci� na lody.
{57619}{57674}Chod�.|Idziemy?
{57710}{57759}Zobaczmy, kto jest szybszy.
{57927}{57968}P�jdziemy t�dy.
{58008}{58032}Daj to.
{58095}{58129}Moja hulajnoga.
{58130}{58212}T�dy nie da si� jecha�.|P�niej j� odbierzesz.
{58301}{58325}Mamo!
{58344}{58418}To jest gra.|Szybko, musimy biec.
{58430}{58473}- Keira?|- Mamo!
{58572}{58629}- Id�.|- Nie chc�.
{58634}{58704}Id� albo ci� zmusz�.
{59102}{59153}Chc� wr�ci� do domu.
{59170}{59196}Chod�.
{59242}{59281}Keira, id�.
{59384}{59431}Przesta�.|Id�.
{59678}{59736}Boj� si�.
{59845}{59880}Ruszaj si�!
{59985}{60036}Przesta�.|W�a�.
{60156}{60222}- Podnie� nogi, kurwa.|- Zamknij si�.
{60224}{60258}Przejd�.
{60616}{60652}Kurwa.
{61795}{61826}Zaczekaj!
{61861}{61888}Zatrzymaj si�!
{62056}{62111}Przesta� ucieka�.
{62174}{62209}To jest �mieszne.
{62239}{62281}Ty ma�a idiotko.
{62294}{62338}Ka�dy tak potrafi.
{63328}{63380}Przesta� ucieka�!
{63427}{63474}- Pu�� mnie.|- Przesta�.
{63483}{63509}Pu�� mnie.
{63555}{63645}- Pu�� mnie.|- Przesta�!
{63650}{63720}Jeste� tak samo niedobra|jak sw�j jebany ojciec.
{63774}{63825}Przesta� mnie kopa�.
{63835}{63874}Przesta�.
{65251}{65276}W porz�dku?
{65337}{65399}- Zimno mi.|- Zimno?
{65400}{65431}Chod�.
{65845}{65885}Id�.
{70053}{70125}{y:i}T�dy na casting
{72020}{72072}Cudownie, kochan...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin