Czas na zmiany.pdf

(537 KB) Pobierz
29373940 UNPDF
29373940.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana
tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy.
Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 22.10.2008
Tytuł: Czas na zmiany
Autor: Łukasz Milewski
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
29373940.002.png
SPIS TREŚCI
........................................................................................
6
......................................................................................
9
.....................................................................................
12
.................................................................................
19
.................................................................
25
...................................................................
25
...........................................................................
29
Przykłady BEZGRANICZNEJ WIARY W SIEBIE
................................................
34
Jak nauczyłem się wierzyć w siebie?
........................................................
60
Kiedy człowiek wierzy w siebie?
.........................................................
61
Jak więc uwierzyć w siebie?
..................................................................
62
CELE — CZY RZECZYWIŚCIE JE MASZ?
.........................................................
68
Jaki jest sekret osiągania własnych celów?
................................................
70
Jak wyznaczyć cele?
...........................................................................
71
Etap I: Poznanie zasad formułowania celów
............................................
71
Etap II: Określenie potrzeb i sfer życia, do
jakich
się
odnoszą
......................
72
Dlaczego warto zapisywać swoje cele?
..............................................
77
Etap III: Twórcza wizualizacja zapisanych marzeń
....................................
77
Jak odkryć kierunek?
..........................................................................
80
TWOIM PRAWDZIWYM CELEM JEST WOLNOŚĆ
...............................................
82
Opowieść
........................................................................................
84
Dwadzieścia lat później
...................................................................
86
Co to właściwie znaczy „być
zdecydowanym”?
............................................
92
DZISIAJ DECYDUJĘ O SWOIM JUTRZE
........................................................
109
Etap I — Fascynacja
..........................................................................
109
Etap II — Czyszczenie
........................................................................
112
Etap III — Zbieranie plonów
.................................................................
114
Kluczowe pytania w sytuacji kryzysowej
..................................................
115
TWÓJ CZAS JEST NAJCENNIEJSZYM Z AKTYWÓW
.........................................
117
Tabela zarządzania czasem
.................................................................
121
DROGA JEST CELEM
............................................................................
124
Krok 1
..........................................................................................
125
Krok 2
..........................................................................................
125
Krok 3
..........................................................................................
126
Krok 4
..........................................................................................
126
Krok 5
..........................................................................................
127
JESTEM
............................................................................................
129
Etap I Zmiany Tożsamości — Twoja samoocena
..........................................
135
Zmiana poglądu
...........................................................................
138
Etap II Zmiany Tożsamości — Twoje wewnętrzne uwarunkowania
....................
139
Etap III Zmiany Tożsamości — Twoje reakcje
............................................
141
PRAKTYCZNE METODY OSIĄGANIA SUKCESU
...............................................
144
IDEA POZYTYWNEGO DZIAŁANIA
.............................................................
147
Nic Ci się w życiu za darmo nie należy
....................................................
150
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
.....................................................................
160
Historia Ani
....................................................................................
161
Opowieść o Pawle
............................................................................
165
Moja „giełdostrada”, czyli kilka faktów z
życia
autora tejże książki
.................
169
Czym jest giełda?
.........................................................................
172
ZAKOŃCZENIE
....................................................................................
176
............................................................................................
178
EPILOG
CZAS NA ZMIANY — d armowy fragment – kliknij po więcej
Łukasz Milewski
str. 5
Przedmowa
Witaj, kimkolwiek jesteś. Przed sobą masz książkę, która należy do nurtu
literatury motywacyjnej. Co za tym idzie — z pewnością spodziewasz się
tekstów motywacyjnych i złotych recept na sukces. Wiem, że chwytając
właśnie tę książkę, masz nadzieję na to, że pomoże Ci ona zmienić Twoje
własne życie. Czy tak będzie? Oto moja odpowiedź:
Jak często mówiłeś, że odważysz się na wielkie rzeczy? Jak sądzisz — czy
przyjdzie ten wielki dzień, gdy skończy się cały trud, ponieważ sam pój-
dziesz ku wielkim czynom i sam pokierujesz swoim losem?
I znów minął rok, lecz nigdy nie angażowałeś się, przyjacielu, gdy należa-
ło wreszcie sprawić, by dojrzało Twe dzieło! Na czym to polega? Spróbuj
mi to wyjaśnić! Miałeś pecha? Ależ skąd!
Jak zawsze zależało to jedynie od Ciebie. Spójrz tylko na swoje ręce i no-
gi — być może spoczywają bezczynnie, zamiast wreszcie działać i zmienić
w Tobie wszystko.
Ta książka jest inna. Inna — dlatego że wystarczy ją tylko raz przeczytać i
zastosować się do rad w niej zawartych, a potem mieć przy sobie, by łat-
wiej Ci poszła realizacja Twego największego marzenia. To działa, bo
owa książka została napisana w sposób szczególny. Każde słowo czy też
zdanie, jakie przeczytasz, ma swój ukryty sens. Dlaczego? Bo słowa są jak
nuty, które układają się w odpowiednią melodię. Energia, jaką poczujesz
podczas czytania, ma za zadanie uwolnić Twój umysł od wielu ogra-
niczeń, jakie być może jeszcze posiadasz. Aby osiągnąć jeszcze większy
efekt, możesz od czasu do czasu wracać do pewnych rozdziałów — dadzą
Ci możliwość dodatkowego nastawienia się na energię realizacji Twojego
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Łukasz Milewski
29373940.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin