werewolfpl.pdf

(1005 KB) Pobierz
137790490 UNPDF
:
G RAC :
K RONIKA :
MIE
K ONCEPT :
C NOTA :
G RECH :
P ATRONAT :
P LEMIE :
L OA :
Moc
I NTELIGENCA : OOOOO
S PRYT : OOOOO
D ETERMINACA : OOOOO
A TR BUT
S ILA : OOOOO
RECNOSC : OOOOO
W YTRYMALOSC : OOOOO
Y Y
P REENCA : OOOOO
M ANIPULACA : OOOOO
O PANOWANIE :
Fineza
Odpornosc
OOOOO
U
MIEJETNOSCI
I NNE EH
Y
U MYSLOWE
(N IEWSZKOLONE -3)
A TUTY
DROWIE
+2 dla formy Dalu • +4 dla formy Gauru • +3 dla formy Urshul
Dedukca
OOOOO
OOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOO
Informatyka
OOOOO
OOOOO
S ILA WOLI
Medycyna
OOOOO
OOOOO
O O O O O O O O O O
N
auka
OOOOO
OOOOO
Okultyzm
OOOOO
OOOOO
E SENCA
Polityka
OOOOO
OOOOO
Rzemioslo
OOOOO
OOOOO
Wyksztalcenie
OOOOO
OOOOO
P IERWOTNE I NSTYNKTY
F IYCNE
W ADY
O O O O O O O O O O
(N IEWSZKOLONE -1)
H ARMONIA
Biatyka
OOOOO
10
O
Bron Biala
OOOOO
9
O
Bron Palna
OOOOO
8
O
Prowadzenie
OOOOO
7
O
Przetrwanie
OOOOO
A TAKI
M OD
P ULI
6
O
Skradanie sie
OOOOO
Ugryzienie
(Gauru+2)
5
O
Wysportowanie
OOOOO
Pazury
(Gauru+1)
4
O
3
O
lodziestwo
OOOOO
2
O
S POLECNE
(N IEWSZKOLONE -1)
1
O
Ekspresa
OOOOO
S LAWA
Empatia
OOOOO
C HWALA
OOOOO
Obycie
OOOOO
S PRET
C YSTOSC
OOOOO
Oszustwo
OOOOO
Perswaz a
j
OOOOO
H ONOR
OOOOO
Polswiatek
OOOOO
astraszanie
OOOOO
D OSWIADCENIE
M ADROSC
OOOOO
wierzeta
OOOOO
P REBIEGLOSC
OOOOO
Atrybuty 5/4/3•Umieetnosci 11/7/4 (+3 Specaizace)•Patronat: wybierz 1 darmowa specalizace•Plemie•Slawa i Dary:1 z patronatu,1 z Plemienia i 1 dowoln e• Atuty 7•
Harmonia=7•Pierwotne Instynkty=1•Esenca=Harmonia
brona=Nizsza wartosc z e
I
Z
(upowanie piate kropki kosztue dwa punkty)•drowie=Wytrzymalosc+Rozmiar•Sila Woli=Determinaca+panowanie Rozmiar=5•
Modyfikator Inicatywy=recznosc+panowanie•Szybkosc=Sila+recznosc+5•
ze recznosci i Sprytu•
137790490.127.png 137790490.138.png 137790490.149.png 137790490.160.png 137790490.001.png 137790490.012.png 137790490.023.png 137790490.034.png 137790490.045.png 137790490.056.png 137790490.067.png 137790490.078.png 137790490.087.png 137790490.088.png 137790490.089.png 137790490.090.png 137790490.091.png 137790490.092.png 137790490.093.png 137790490.094.png 137790490.095.png 137790490.096.png 137790490.097.png 137790490.098.png 137790490.099.png 137790490.100.png 137790490.101.png 137790490.102.png 137790490.103.png 137790490.104.png 137790490.105.png 137790490.106.png 137790490.107.png 137790490.108.png 137790490.109.png
 
137790490.110.png 137790490.111.png 137790490.112.png 137790490.113.png 137790490.114.png
 
137790490.115.png 137790490.116.png 137790490.117.png 137790490.118.png 137790490.119.png 137790490.120.png 137790490.121.png 137790490.122.png 137790490.123.png 137790490.124.png 137790490.125.png 137790490.126.png 137790490.128.png 137790490.129.png
H ISHU
(C ZLOWIEK )
D ALU
(P RAWIE C ZLOWIEK )
G AURU
(P OL-CZLOWIEK -P OL-WILK )
U RSHUL
(P RAWIE W ILK )
U RHAN
(W ILK )
S ILA (+1):
S ILA (+3):
S ILA (+2):
RECNOSC (+2):
W YTRYMALOSC (+1):
RECNOSC (+1):
RECNOSC (+2):
W YTRYMALOSC (+1):
O DDIALYWANIE (–1):
W YTRYMALOSC (+2):
W YTRYMALOSC (+2):
O DDIALYWANIE (–3):
R OZMIAR :
O RONA
I NICATWA :
O RONA :
I NICATWA (+1):
O RONA :
I NICATWA (+2):
O RONA :
I NICATWA (+2):
O RONA :
I NICATWA :
:
S ZKOSC (+1):
P ANCERZ :
P ERCEPCA :
P ANCERZ :
P ERCEPCA (+2):
P ANCERZ : 1/1
P ERCEPCA (+3):
P ANCERZ :
P ERCEPCA (+3):
P ANCERZ :
P ERCEPCA (+4):
Wywolue obled;
swiadek ma premie
+4 do rzutu na Sile Woli.
,
Wyzwalany szalem.
Wywolue pelny obled.
ary do rzutow z
odniesionych ran i rzuty
Wywolue obled;
swiadek ma premie
+4 do rzutu na Sile Woli.
adae powazne rany
ugryzieniem.
adae powazne rany.
na utrate przytomnosci
sa ignorowane.
–2 do rzutu na
opanowanie Szalu Smierci.
adae powazne rany.
Nie udaa sie rzuty
Umyslowe i Spoleczne.
T OTEM
D AR I R TUAL
Y Y Y
/
A TRYBUT Y :
Moc:
Fineza:
dpornosc:
S ILA WOLI :
E SENCA :
Inicatywa:
Listy Darow:
Max Ranga: OOOOO
Dar
Rzut
Strona
brona:
Szybkosc:
Corpus:
Wplywy:
OOOOO
OOOOO
OOOOO
Numina:
Bonusy:
Rytualy: OOOOO
Rytual
Rzut
Strona
Slabo sc :
R OZMIAR (+1):
R OZMIAR (+2):
R OZMIAR (+1):
R OZMIAR (–1):
S ZKOSC :
S ZKOSC (+4):
S ZKOSC (+7):
S ZKOSC (+5):
Rozmiar:
137790490.130.png 137790490.131.png 137790490.132.png 137790490.133.png 137790490.134.png 137790490.135.png 137790490.136.png 137790490.137.png 137790490.139.png 137790490.140.png 137790490.141.png 137790490.142.png 137790490.143.png 137790490.144.png 137790490.145.png 137790490.146.png 137790490.147.png 137790490.148.png 137790490.150.png 137790490.151.png 137790490.152.png 137790490.153.png 137790490.154.png 137790490.155.png 137790490.156.png 137790490.157.png 137790490.158.png 137790490.159.png 137790490.161.png 137790490.162.png 137790490.163.png 137790490.164.png 137790490.165.png 137790490.166.png 137790490.167.png 137790490.168.png 137790490.169.png 137790490.170.png 137790490.002.png 137790490.003.png 137790490.004.png 137790490.005.png 137790490.006.png 137790490.007.png 137790490.008.png 137790490.009.png 137790490.010.png 137790490.011.png 137790490.013.png 137790490.014.png 137790490.015.png 137790490.016.png 137790490.017.png 137790490.018.png 137790490.019.png 137790490.020.png 137790490.021.png 137790490.022.png 137790490.024.png 137790490.025.png 137790490.026.png 137790490.027.png 137790490.028.png 137790490.029.png 137790490.030.png 137790490.031.png 137790490.032.png 137790490.033.png 137790490.035.png 137790490.036.png 137790490.037.png 137790490.038.png 137790490.039.png 137790490.040.png 137790490.041.png 137790490.042.png 137790490.043.png 137790490.044.png 137790490.046.png 137790490.047.png 137790490.048.png 137790490.049.png 137790490.050.png 137790490.051.png 137790490.052.png 137790490.053.png 137790490.054.png 137790490.055.png 137790490.057.png 137790490.058.png 137790490.059.png 137790490.060.png 137790490.061.png 137790490.062.png 137790490.063.png 137790490.064.png 137790490.065.png 137790490.066.png 137790490.068.png 137790490.069.png 137790490.070.png 137790490.071.png 137790490.072.png 137790490.073.png 137790490.074.png 137790490.075.png 137790490.076.png 137790490.077.png 137790490.079.png 137790490.080.png 137790490.081.png 137790490.082.png 137790490.083.png 137790490.084.png 137790490.085.png 137790490.086.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin