Virgin Snow (Hatsu yuki-no koi).txt

(24 KB) Pobierz
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
[56][112]Tlumaczenie  by KIKUKO
[924][943]Jaki widok!
[959][982]Jestem tu!
[1022][1076]Jest wiosna 2004. Urodzi�em si� w|Seulu i mieszka�em tam ca�y czas,
[1078][1130]ale nagle wyjecha�em do Japonii|by p�j�� w �lady mojego ojca, kt�ry jest tutejszym garncarzem,
[1144][1192]wi�c potrafi�|m�wi� odrobin� po japo�sku,
[1198][1225]Ale to w�a�ciwie dobrze.
[1227][1265]Teraz nie mam |usprawiedliwienia przed nauk�,
[1573][1599]Bo�e...
[1630][1657]A w�a�nie, nazywam si� Kim Min,
[2328][2340]Krwawisz.
[2382][2397]Spad�em z roweru.
[2414][2435]Jeste� Korea�czykiem?
[3339][3354]Co to jest?
[3361][3376]To.
[3406][3420]Omikuji.
[3421][3435]Omikoji?
[3457][3476]Wr�ebnik.
[3480][3495]Wr�ebnik...
[3509][3534]Rozumiem! Wr�ba!
[3557][3575]Mo�esz jedn� tam kupi�.
[3606][3639]To po japo�sku.|Co to znaczy?
[3659][3674]To Daikichi.
[3685][3696]Daikichi?
[3702][3730]Szcz�cie. Du�e szcz�cie.
[3737][3751]Du�e szcz�cie.
[3796][3812]Te� tak my�l�.
[3897][3940]Mo�esz przywi�za� tutaj|tylko nieszcz�liwe omikuji.
[3976][4004]Tylko te nieszcz�liwe... z�e.
[4008][4049]Twoje omikuji jest dobre.|Prosz� zatrzymaj je.
[4069][4083]Och, zatrzyma�?
[4099][4125]Nanae, chod�!
[4129][4141]Dobrze.
[4158][4188]Prosze zatrzymaj.|Na szcz�cie.
[4344][4397]Lee Jun-ki|Miyazaki Aoi
[4942][5004]DZIEWICZY �NIEG
[5068][5093]Min, chod� na �niadanie.
[5106][5121]Pom� sobie.
[5136][5150]No kimchi?
[5154][5182]W Rzymie robisz to co Rzymianie.
[5220][5263]W ka�dym razie, dlaczego ta zupa jest|w takiej ma�ej miseczce?
[5271][5298]A czy przypadkiem nie potrzebujemy|jakiej� �y�ki do tego?
[5304][5322]Tu w Japonii|nie u�ywa si� �y�ek.
[5331][5385]Podczas twojego rocznego pobytu tutaj,|spr�buj si� czym� zainteresowa�.
[5515][5530]Nawet niez�e.
[5578][5589]Co to jest?
[5613][5634]Podbij Japoni�: 365 niezb�dnych s��w.
[5704][5714]Aby podrywa� dziewczyny?
[5749][5764]Dzi�ki.
[5800][5816]'Otosu'.
[5817][5833]Kusi� i odnosi� sukces.
[5844][5857]Kocham ten �wiat.
[5881][5896]Tak!
[5971][5995]Jaki wspania�y dzie�.
[6507][6525]Czy ty...?
[6530][6540]Co?
[6579][6599]Mnisi te� robi� zakupy| w sklepie spo�ywczym?
[7073][7090]Z drogi!
[7094][7107]Z drogi! Z drogi!
[7113][7138]Z drogi! Z drogi! Z drogi!
[7455][7486]Uwaga klaso. Mamy nowego ucznia. | To jest Kim Min.
[7487][7541]Przyjecha� tutaj ze swoim ojcem,|profesorem z wymiany z Japonii.
[7548][7567]On nie zna zbyt dobrze| naszego j�zyka wi�c,
[7569][7586]prosz� pom�cie mu.
[7588][7601]Dobrze!
[7609][7633]Wi�c, Min usi�dzie...
[7635][7652] Prosz� Pani tutaj.
[7736][7747]Cze��.
[7749][7775]O, umiesz Korea�ski.
[7843][7855]Jako�� Gwarantowana
[7867][7877]Jako�� Gwarantowana.
[7891][7907]Nazywam si� Assa Kaori.
[7909][7919]Mi�o mi.
[7944][7960]Assa Kaori.
[7962][7983]Tak, Assa Kaori.
[7993][8035]Jej imie nie by�o jedyn�|zabawn� rzecz�.
[8081][8096]Chod�my co� zje��.
[8097][8105]- Dobra chod�my.|- Chod�my.
[8106][8116]Dobrze.
[8159][8183]A ten co robi?
[8193][8209]Hej, co ty robisz?
[8216][8226]Hej!
[8228][8246]G�uchy jeste�?
[8250][8273]- Ja?|- Tak ty.
[8275][8290]To znaczy,
[8298][8308]Sk�d jeste�?
[8310][8326]Ukrad�e� ten rower? Co?
[8328][8343]Oddawaj.
[8438][8468]Czasem stopy s� szybsze|ni� s�owa,
[8543][8564]Czarny Pas w Taekwondo,|Kim Min
[9028][9038]Kim jest ta dziewczyna?
[9039][9088]Draniu w dalszym ci�gu wiesz| jak mnie rozgry��.
[9104][9146]Ju� podrywasz dziewczyn�?|Dopiero perzyjecha�e� do Japonii.
[9185][9217]Mo�e by� tak w ko�cu si� przywita�?
[9238][9265]Jak Japonia? Za�o�e si�, �e| przeszkadza bariera j�zykowa
[9267][9293]To dlatego ci m�wi�em|�eby� si� uczy� muzyki, tak jak ja,
[9309][9344]A w�a�nies|jak tram gra na b�bnach?
[9348][9380]Po prostu gram i tyle, | I nie zapominaj o jedzeniu,
[9384][9419]Dobra. Trzymaj si�.
[10140][10152]Gdzie on s�?
[10153][10184]Min! Min,|Co tak p�no?
[10186][10201]Pierwsze zaj�cia to wychowanie fizyczne.
[10203][10215]Co?
[10223][10241]Nie masz jeszcze stroju do �wicze�?
[10258][10270]Str�j do �wicze�.
[10310][10320]Str�j do �wicze�?
[10322][10336]Jeste�my.
[10346][10358]Min, ch�opcy s� tam.
[10381][10406]Po�piesz si�.
[10605][10619]Ippon!
[10747][10757]Trenerze,
[10764][10799]On kiedy� by�|mistrzem szermierki w Korei.
[10800][10813]Naprawd�?
[10820][10837]Chc� si� z nim zmierzy�.
[10843][10853]Hej!
[10893][10920]S�ysza�em, �e kiedy� by�e�|najlepszym szermierzem w Korei.
[10929][10972]Dlaczego nie zaprezentujesz nam|swoich umiej�tno�ci?
[10974][10988]Co on m�wi?
[11058][11079]O! Przyj�cie powitalne!
[11090][11123]Teraz ju� wiecie kim jestem!|Mi�o was pozna�!
[11437][11450]Wygl�dam �wietnie, co nie?
[11467][11482]Co?
[11483][11499]- Walcz!|- St�j!
[11508][11520]Powiedzia�em poczekaj!
[11616][11628]Dawaj.
[11712][11724]Cholera.
[11727][11742]Chod�!
[11779][11809]Przesrane.
[11841][11878]Dobrze, wi�c przegrasz.
[11890][11901]Jestem!
[11954][11969]Min! Min!
[11971][11995]Min! Min!
[12069][12084]Przynie�ce mu wod�.
[12086][12104]Okay.
[12309][12323]Przepraszam.
[12333][12349]To by�a moja wina.
[12351][12373]My�la�em, �e|ukrad�e� rower.
[12428][12459]Co on m�wi?|Przeprasza mnie?
[12605][12616]Dok�d idziesz?
[12618][12628]Min!
[12726][12737]Min!
[12773][12799]Co si� sta�o?
[12806][12819]Dajcie spok�j!
[12867][12877]Zaczekaj!
[12879][12889]Min!
[12891][12919]- Co mu odbi�o?|- St�j, Min!
[13138][13153]Nanae!
[13249][13289]O nie!|Nanae kocha�a to.
[13291][13306]I co teraz zrobisz?
[13366][13378]O nie!
[13384][13400]Strumie� jest zbyt p�ytki!
[14546][14588]Mamo znowu pijesz?
[14590][14609]Wszystko jedno...
[14611][14634]Zabijesz si� w ten spos�b.
[14638][14649]Zamknij si�!
[14719][14734]Masz mi co� do powodzenia?
[14735][14764]Je�li tak to zr�b to teraz.
[14815][14832]Cze�� Yuri.
[14918][14932]Co z tob�?
[14948][14968]Ty te� nie masz mi nic do powiedzenia Yuri?
[15149][15163]Dzi�kuj�.
[15183][15194]- Dzi�kuj�.|- Dzi�kuj�.
[15196][15218]Do zobaczenia!
[15224][15235]Kojima!
[15248][15260]Co to jest?
[15277][15290]Prosz�...
[15294][15313]Pom� mi...
[15315][15328]S�ucham?
[15341][15369]Potrzebuj� pieni�dzy,
[15380][15392]wi�c...
[15394][15409]musz� znale�� prac�...
[15427][15439]Uratuj mnie!
[15526][15539]Prosz�!
[15546][15559]Prosz�!
[15641][15654]Prosz�!
[15660][15675]Prosz�!
[15691][15711]Prosz�!
[15716][15741]Prosz�!
[16345][16359]Nanae?
[16361][16371]Nanae.
[16400][16413]Dzi�kuj�.
[16904][16914]Dzie� dobry.
[16932][16944]Dzie� dobry.
[16982][16993]To dla ciebie.
[17009][17023]Dla mnie?
[17025][17064]Ja upu�ci� to o tak, wi�c...
[17106][17121]Nie mog� tego przyj��.
[17122][17140]To znaczy...
[17143][17174]Ja upu�ci� to o tak,
[17176][17207]wi�c kupi�em to dla ciebie...
[17255][17291]Mog� u�ywa� swoich.
[17316][17331]Wci�� s� dobre.
[17513][17527]Deszcz.
[17990][18003]Hej.
[18043][18078]Pracowa�e�, aby m�c to dla mnie odkupi�.
[18097][18107]Co?
[18125][18148]Ching Ching Dong Dong
[18149][18169]Co?
[18200][18230]Ching Ching Dong Dong
[18232][18252]Widzia�a� mnie?
[18268][18279]�enuj�ce.
[18770][18784]Deszcz.
[18874][18887]Deszcz.
[19027][19039]Deszcz.
[19058][19068]Deszcz?
[19127][19140]Deszcz!
[19354][19366]Dzi�kuj�.
[19706][19735]Przesz�o��, przepraszam, to,|wzi��, prosz�,
[19915][19925]Min.
[20095][20108]Dla mnie?
[20117][20136]Wyraz wdzi�cznio�ci za narz�dzia do malowania.
[20144][20156]Dzi�kuj�.
[20324][20346]Dla Min, z podzi�kowaniem,|od Nanae
[20574][20598]Dlaczego? Dlaczego chcesz si� uczy� garncarstwa?
[20605][20633]Nie, nie chc� maca�|tej breji.
[20635][20667]Breji?| Co nazywasz brej�, co?
[20710][20745]Co jest tutaj napisane?
[20801][20823]Lubi mnie?
[20828][20853]Jaka dziewczyna by ci� chcia�a?
[20855][20889]Tutaj jest napisane zetnij w�osy.
[20908][20924]Zapomnij.
[20937][20957]Lepiej b�dzie|jak nic nie b�dziesz m�wi�.
[21023][21045]Tutaj ejst napisane 'W podzi�ce'
[21066][21109]Kimkolwiek ona jest,|dzi�kuje ci z ca�ego serca.
[21114][21125]Tak?
[21137][21179]Wi�c co znaczy 'Ookini'?
[21191][21222]To dialekt z Kyoto|oznacza 'diz�kuj�'
[21246][21257]Dzi�kuj�.
[21297][21306]Tato!
[21346][21358]Ookini
[21472][21482]Po�piesz si�.
[21669][21684]- Cze��.|- Cze��.
[21900][21917]Co jest...?
[21933][21950]Puszczaj mnie!
[21981][21998]Odwal si� cz�owieku.
[22000][22040]Czy wszyscy Korea�czycy s� tacy jak ty?
[22042][22057]Naciska�. Naciska�.
[22091][22100]Naciska�?
[22101][22119]Tak, to nie jest dobry spos�b.
[22120][22149]Japo�skie dziewczyny,|szczeg�lnie z Kyoto...
[22160][22176]One s� 'okuyukashii.'
[22189][22218]- 'Okuyukashii?'|- Rozumiesz?
[22242][22268]'Hazukashi gariya.'|'Hazukashi.'
[22291][22311]Och, nie�mia�e?
[22313][22330]Dok�adnie.
[22332][22348]Nie �piesz si�.
[22350][22382]Zwolnij.
[22384][22395]Zwolnij...
[22403][22408]Powoli...
[22410][22450]- Powoli...|- Powoli...
[22475][22492]Ty draniu.
[22511][22527]Wi�c to powinna by�
[22531][22558]dobra bro� dla ciebie.
[22625][22635]Nowy orginalny telefon? 0 jen�w
[22670][22685]Super!
[22740][22751]Wyj�yj przez okno,
[22776][22804]Czo�ow� cz�sci� pi�ciu po�udniowych |kraj�w Azji...
[22975][23036]jest obecnie|Sri Lanka
[23042][23115]Po rozkwicie ministersowie |Chin i Indii ustalaj�...
[23116][23140]pi�� zasad pokoju...
[23185][23198]Przepraszam.
[23628][23639]Wczoraj...
[23649][23660]Prezent...
[23664][23674]Dzi�kuj�...
[23682][23694]Wi�c
[23696][23704]ja...
[23706][23724]oprowadz� ci� po Kyoto.
[23743][23758]My�l�, �e...
[23759][23784]pownnamm ci� oprowadzi�.
[23785][23796]Nie.
[23797][23811]B�d�
[23812][23827]twoim przewodnikiem.
[23835][23845]Dobrze?
[23860][23871]Ok.
[24561][24574]Sklep z porcelan�.
[24915][24946]M�j ojciec jest garncarzem.
[24948][24957]Przepraszam?
[24961][25005]M�j tata robi te rzeczy.|Jest garncarzem.
[25013][25033]Tw�j tata jest garncarzem?
[25035][25045]Tak.
[25259][25273]'Kiyomiz Jagi'.
[25318][25345]'Kiyomiz' ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin