Mark Finley - Mocny fundament.pdf

(5055 KB) Pobierz
Mocny fundament
Ellen G. White
Mark Finley
Mocny
Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”
Warszawa
1
fundament
175653248.002.png 175653248.003.png
Tytuł oryginału: Solid Ground
Przekład: Jarosław Kauc
Redakcja: Ryszard Jarocki
Korekta: Alicja Troszok
Projekt okładki: Daria Gil-Ziędalska
Copyright © 2003 by the Review and Herald Publishing Association
ISBN 83-7295-105-5
Wydanie pierwsze. Rok 2005.
Wydawca: Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”,
ul. Foksal 8/5, 00-366 Warszawa, tel.: (0...22) 331-98-00,
faks: (0...22) 331-98-01, e-mail: zamawiaj@znakiczasu.pl,
sklep internetowy: www.znakiczasu.pl/sklep
Skład: ChIW „Znaki Czasu”.
2
175653248.004.png
Teenie,
kochającej żonie
i towarzyszce w służbie kaznodziejskiej,
codziennie zachęcającej mnie do spełniania
marzeń, które Bóg umieścił w moim sercu.
Debbie, Rebecce i Markowi juniorowi,
których szczera przyjaźń i troska o tatę
znaczy więcej niż można wyrazić słowami.
Mamie i Tacie,
których niezachwiana miłość od lat
uczy mnie, czym jest miłość Boża.
3
175653248.005.png
4
175653248.001.png
Przedmowa
Jezus. O Nim jest ta książka. O Nim mówi i pisze Mark Finley, tak-
że tym razem.
Autor poświęcił całe swe dorosłe życie prowadzeniu ludzi do Jezusa
poprzez publiczną ewangelizację i programy telewizyjne It Is Written .
Pisząc tę książkę, miał na myśli ten sam cel. Tak więc czytanki, z któ-
rych się ona składa, mają nam pomóc rozpocząć każdy dzień z Jezusem
i opowiadają o przeżywaniu życia z Nim. Pastor Finley chciał, byśmy
spotkali się z Jezusem każdego dnia, poświęcając czas na osobiste nabo-
żeństwo, a potem chodząc z Nim przez cały dzień.
Nie ma nic, co byłoby ważniejsze dla Kościoła jako całości i dla każ-
dego z nas z osobna, niż spotykanie się z Jezusem każdego dnia i zapra-
szanie Go, by spędzał dzień z nami w pracy, w domu, samochodzie i gdzie-
kolwiek jesteśmy.
Diabeł nie dba o to, jak spędzamy nasz czas, póki nie mamy czasu
dla Jezusa. Pragnę zachęcić cię, byś każdego dnia poświęcił czas Jezuso-
wi. Studiując Biblię i czytając czytanki, słuchaj, co Jezus ma ci do powie-
dzenia. Zaproś Go do swojego serca i w ten sposób rozpocznij każdy dzień
z Nim.
Jestem wdzięczny pastorowi Finleyowi za to, że dostarczył nam tak
cenną pomoc. Mam nadzieję, że książka ta stanie się dla ciebie cennym
narzędziem służącym poznawaniu Jezusa w nadchodzącym roku.
Don C. Schneider
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin