Ksiega EST.pdf

(959 KB) Pobierz
332402551 UNPDF
332402551.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj :
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Obmiński
rok 2010
Data: 28.07.2010
Tytuł: Księga est – fragment utworu
Autor: Luke Rhinehart
Projekt okładki: Janusz Skierkowski
Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
Spis treści
332402551.002.png
Przedmowa . .....................................................................5
Wprowadzenie . ................................................................6
.......13
2. Dzień Drugi . ...............................................................81
Prawda was wyzwoli . ........................................................81
3. Dzień Trzeci . ............................................................128
„Kto mi zrobił świństwo?” . ................................................128
4. Dzień Czwarty . ........................................................183
„Zrozumienie” albo Na Koniec… Nic . ..............................183
5. Kolejka górska po ukończeniu, czyli co z tym
zrobić, kiedy już się to ma? . ......................................255
7. Krytyka est, czyli wszyscy jesteśmy doskonali
tacy, jacy jesteśmy, ale… . ..........................................287
1. Dzień pierwszy . .........................................................13
Wielkie oszustwo, czyli:„I
za to zapłaciłem 250 dolarów?!”
KSIĘGA EST — darmowy fragment — kliknij po więcej
Luke Rhinehart
Wprowadzenie
Est, czyli Erhard Seminars Training (Seminaria Treningowe
Erharda) to obecnie najszybciej rozwijający się i najważniejszy,
najoryginalniejszy i najbardziej kontrowersyjny mający
wywołać „oświecenie” program w USA. Standardowy trening
est składa się z dwóch długich weekendowych sesji, trwających
ponad sześćdziesiąt godzin, podczas których dwieście
pięćdziesiąt osób przeżywa to, że się na nie krzyczy,
komenderuje nimi, obraża, wygłasza się do nich kazania
i poddaje przeróżnym „procesom” (ćwiczeniom obserwacji
podczas odmiennych stanów świadomości).
W wyniku tego zaczynają one dzielić się intymnymi przeżyciami,
odkrywać ukryte aspekty siebie, a w końcu, w cudowny sposób,
zostają doprowadzone do przeżycia „odnalezienia tego czegoś”:
wreszcie dostrzegają, czym życie naprawdę jest i potrafią
pozwolić mu działać.
Od swego powstania w roku 1971 est rozwijało się z siłą
eksplozji, niemal podwajając co roku liczbę swoich
absolwentów. Gdzieś jesienią roku 1976 zapotrzebowanie na te
sesje treningowe tak bardzo przerosło możliwości ich
zapewnienia, że tysiące ludzi, którzy się zapisali, musiało
czekać czasem nawet całe miesiące, aby się na nie dostać. Już
ponad sto tysięcy osób ukończyło dwie tygodniowe sesje.
Wśród nich były setki psychologów i psychoterapeutów oraz
4
332402551.003.png
KSIĘGA EST — darmowy fragment — kliknij po więcej
Luke Rhinehart
sporo „sław”: John Denver, Peter Max, Valerie Harper, Cloris
Leachman, Yoko Ono, Roy Scheider, Jerry Rubin — z których
wiele stało się entuzjastycznymi zwolennikami tego programu.
est wykorzystuje najlepsze techniki z wielu różnych
tradycyjnych religijnych i psychoterapeutycznych programów
ćwiczeń. Jego celem jest doprowadzenie ludzi do tego, by
podczas dwóch weekendów doświadczyli czegoś całkiem
unikalnego, co przemieni ich życie. Wielu absolwentów
stwierdza potem, że ich „problemy”, gdy już podjęli całkowitą
odpowiedzialność za wszystko, czego doświadczają, zaczynają
wyparowywać, że ich życiowe cele stają się wyraźniejsze, ich
koncentracja się wyostrza… I że, jak się często wydaje, po raz
pierwszy, ich życie zaczyna funkcjonować jak należy.
Po tym, jak ja sam po raz pierwszy wziąłem udział
w treningach est, zdałem sobie sprawę, że jest to naprawdę
nadzwyczajna sprawa, która w krótkim czasie wywiera
zadziwiająco potężny wpływ na życie ludzi. Z pewnością
trening ten zasługuje na publikację o sobie, ale na pewno nie
powinna to być zwyczajna prezentacja, jaką tego rodzaju
tematy zazwyczaj otrzymują. Choć zajmowałem się naukowo
psychologią, pracowałem przez kilka lat w szpitalach
psychiatrycznych, przez ponad dekadę sporo czytałem
o zachodniej psychologii i wschodnich religiach, oraz mam
doktorat filozofii z uniwersytetu Columbia, uznałem, że książka
naukowa czy akademicka na temat est, choć interesująca,
osiągnęłaby skutek przeciwny do zamierzonego. „Zrozumienie”
i „przekonania”, jak się skutecznie nauczyłem zarówno z Zen,
jak i z est, są barierami dla wyzwolenia. „Wiedza” na temat est
5
332402551.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin