DaVinci-4.pdf

(4955 KB) Pobierz
333982417 UNPDF
333982417.017.png
DAVINCI NEWS 4
Licencja
Masz prawo do bezpłatnego udostępniania
oraz druku tego magazynu
w niezmienionej treści oraz formie.
Copyright by Synergia .org.pl
2005-2010
Redakcja:
Wydawnictwo i szkolenia
Grupa Synergia
ul. Wilkszyńska 13
54-079 Wrocław
Redaktor naczelny: Katarzyna Szafranowska
Redaktor merytoryczny: Katarzyna Szafranowska,
Rafał Dudek
Korekta: Artur Zygmunt
Szata graiczna: Artur Zygmunt
Wszelkie prawa zastrzeżone.
1
333982417.018.png 333982417.019.png 333982417.020.png
AUTORZY NUMERU
Ekspert szybkiej nauki,
pasjonatka rozwoju oso-
bistego, niepoprawna
optymistka. Od 8 lat pra-
cuje jako trener szybkiego czyta-
nia i szybkiej nauki oraz rozwi-
ja portal wiedzy Synergia.org.pl.
Autorka 18 e-booków, e-raportów i
kursów multimedialnych z zakresu
szybkiej nauki i samorozwoju.
Master NLP, hipnotyzer
i Coach Zmiany Osobistej.
Współautor portalu Sy-
nergia.org.pl i autor por-
talu emotechniki.pl. Au-
tor kursów multimedialnych, trener i
life coach. Rafała wyróżnia praktyczne
podejście do uczenia innych: liczy się
skuteczny efekt i prostota jego osią-
gnięcia.
333982417.001.png 333982417.002.png 333982417.003.png 333982417.004.png 333982417.005.png 333982417.006.png 333982417.007.png 333982417.008.png 333982417.009.png 333982417.010.png
DAVINCI NEWS 4
Spis treści
Autorzy numeru .................................................................................... 2
Tony Schwartz - genialny odkrywca ludzkich osiągnięć ....................... 5
Poznaj klucz do największych osiągnięć! ............................................. 8
Mapa myśli #1 - to energia, nie czas jest największym zasobem ....... 11
Mapa myśli #2 - równowaga między stresem a odpoczynkiem ......... 12
Naucz się czerpać z 4 źródeł Twojej energii ........................................ 13
Jak pobudzać energię izyczną? ........................................................ 14
Mapa myśli #3 ................................................................................... 15
Jak pobudzać energię emocjonalną? ................................................ 16
Mapa myśli #4 ................................................................................... 19
Jak pobudzać energię mentalną? ...................................................... 20
Mapa myśli #5 ................................................................................... 22
Jak pobudzać energię duchową? ...................................................... 23
Mapa myśli #6 ................................................................................... 24
Pozytywne rytuały - małe kroki do dużej zmiany ................................. 26
Nawyk to coś, co nie wiesz, że robisz ................................................ 28
Jak stworzyć rytuał w 3 krokach? ....................................................... 29
Poznaj 4 NeuroDopalacze umysłu ...................................................... 33
3
333982417.011.png 333982417.012.png 333982417.013.png
DAVINCI NEWS 4
#1 energetyczny dopalacz ruchowy ................................................... 35
#2 energetyczny dopalacz dietetyczny .............................................. 37
#3 odnawiający dopalacz muzyczny .................................................. 39
#4 odnawiający dopalacz medytacyjny .............................................. 41
3-sekundowa „terapia” uśmiechem .................................................... 44
5 sprawdzonych sposobów na mistrzowską kontrolę emocji ............. 48
NeuroNEWSY:
Każda myśli kształtuje Twój mózg ..................................................... 50
Prosty sposób na poprawę wyobraźni ............................................... 51
„AHA!”, czyli jak częściej wpadać na genialne pomysły .................... 52
Dodatkowe zasoby ............................................................................. 53
4
333982417.014.png 333982417.015.png 333982417.016.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin