Zmartwychwstał Pan i żyje dziś.pdf

(89 KB) Pobierz
#
œ j œœ œ œ
8 6
. œ .
œ
œ œ œ .
œ œ œ .
&
œ
œ
œ J œœ œ œ
. œ .
œ
S
A
œ œ œ .
œ
œ j œœ œ œ
.œ .
œ
. œ .
œ œ œ .
œ
œ œ œ .
œ
œ J œ œœœ
?
#
8 6
œ
œœœ .
œ
T
B
œ j œœ œ œ
#
5 œ œ œ .
œ œ œ .
œ
œ
.œ .
œ
&
œ œ œ .
œ
œ œ œ .
S
A
. œ .
œ
œ
œ J œœœ œ
œ j œœ œ œ
œ œœ .
œ œ œ .
œ
. œ .
œ
œ
œ J œ œœœ
?
#
œœœ.
œ
. œ .
œ
œœœ.
œ
T
B
9 œ j œœ œ œ
œ j œœ œ œ
#
œ j œ .
. .
. .
œ
.œ .
œ
&
œ J œ.
œ
œ J œœ œ œ
S
A
œ J œœ œ œ
.œ .
œ
œ j œ .
œ j œœ œ œ
œ
œ œ œœ œ œ
. œ .
œ
?
#
. .
.œ œ J œ
œ J œ œ œ œ
. .
. œ .
œ
œ J œœœ œ
T
B
794002323.339.png 794002323.350.png 794002323.361.png 794002323.372.png 794002323.001.png 794002323.012.png 794002323.023.png 794002323.034.png 794002323.045.png 794002323.056.png 794002323.067.png 794002323.078.png 794002323.089.png 794002323.100.png 794002323.111.png 794002323.122.png 794002323.133.png 794002323.144.png 794002323.155.png 794002323.166.png 794002323.177.png 794002323.188.png 794002323.199.png 794002323.210.png 794002323.221.png 794002323.232.png 794002323.243.png 794002323.254.png 794002323.265.png 794002323.276.png 794002323.287.png 794002323.298.png 794002323.309.png 794002323.318.png 794002323.319.png 794002323.320.png 794002323.321.png 794002323.322.png 794002323.323.png 794002323.324.png 794002323.325.png 794002323.326.png 794002323.327.png 794002323.328.png 794002323.329.png 794002323.330.png 794002323.331.png 794002323.332.png 794002323.333.png 794002323.334.png 794002323.335.png 794002323.336.png 794002323.337.png 794002323.338.png 794002323.340.png 794002323.341.png 794002323.342.png 794002323.343.png 794002323.344.png 794002323.345.png 794002323.346.png 794002323.347.png 794002323.348.png 794002323.349.png 794002323.351.png 794002323.352.png 794002323.353.png 794002323.354.png 794002323.355.png 794002323.356.png 794002323.357.png 794002323.358.png 794002323.359.png 794002323.360.png 794002323.362.png 794002323.363.png 794002323.364.png 794002323.365.png 794002323.366.png 794002323.367.png 794002323.368.png 794002323.369.png 794002323.370.png 794002323.371.png 794002323.373.png 794002323.374.png 794002323.375.png 794002323.376.png 794002323.377.png 794002323.378.png 794002323.379.png 794002323.380.png 794002323.381.png 794002323.382.png 794002323.002.png 794002323.003.png 794002323.004.png 794002323.005.png 794002323.006.png 794002323.007.png 794002323.008.png 794002323.009.png 794002323.010.png 794002323.011.png 794002323.013.png 794002323.014.png 794002323.015.png 794002323.016.png 794002323.017.png 794002323.018.png 794002323.019.png 794002323.020.png 794002323.021.png 794002323.022.png 794002323.024.png 794002323.025.png 794002323.026.png 794002323.027.png 794002323.028.png 794002323.029.png 794002323.030.png 794002323.031.png 794002323.032.png 794002323.033.png 794002323.035.png 794002323.036.png 794002323.037.png 794002323.038.png 794002323.039.png 794002323.040.png 794002323.041.png 794002323.042.png 794002323.043.png 794002323.044.png 794002323.046.png 794002323.047.png 794002323.048.png 794002323.049.png 794002323.050.png 794002323.051.png 794002323.052.png 794002323.053.png 794002323.054.png 794002323.055.png 794002323.057.png 794002323.058.png 794002323.059.png 794002323.060.png 794002323.061.png 794002323.062.png 794002323.063.png 794002323.064.png 794002323.065.png 794002323.066.png 794002323.068.png 794002323.069.png 794002323.070.png 794002323.071.png 794002323.072.png 794002323.073.png 794002323.074.png 794002323.075.png 794002323.076.png 794002323.077.png 794002323.079.png 794002323.080.png 794002323.081.png 794002323.082.png 794002323.083.png 794002323.084.png 794002323.085.png 794002323.086.png 794002323.087.png 794002323.088.png 794002323.090.png 794002323.091.png 794002323.092.png 794002323.093.png 794002323.094.png 794002323.095.png 794002323.096.png 794002323.097.png 794002323.098.png 794002323.099.png 794002323.101.png 794002323.102.png 794002323.103.png 794002323.104.png 794002323.105.png 794002323.106.png 794002323.107.png 794002323.108.png 794002323.109.png 794002323.110.png 794002323.112.png 794002323.113.png 794002323.114.png 794002323.115.png 794002323.116.png 794002323.117.png 794002323.118.png 794002323.119.png 794002323.120.png 794002323.121.png 794002323.123.png 794002323.124.png 794002323.125.png 794002323.126.png 794002323.127.png 794002323.128.png 794002323.129.png 794002323.130.png 794002323.131.png 794002323.132.png 794002323.134.png 794002323.135.png 794002323.136.png 794002323.137.png 794002323.138.png 794002323.139.png 794002323.140.png 794002323.141.png 794002323.142.png 794002323.143.png 794002323.145.png 794002323.146.png 794002323.147.png 794002323.148.png 794002323.149.png 794002323.150.png 794002323.151.png 794002323.152.png 794002323.153.png 794002323.154.png 794002323.156.png 794002323.157.png 794002323.158.png 794002323.159.png 794002323.160.png 794002323.161.png 794002323.162.png 794002323.163.png 794002323.164.png 794002323.165.png 794002323.167.png 794002323.168.png 794002323.169.png 794002323.170.png 794002323.171.png 794002323.172.png 794002323.173.png 794002323.174.png 794002323.175.png 794002323.176.png 794002323.178.png 794002323.179.png 794002323.180.png
2
#
13
Œ . ‰‰ j œ
. .
œ j œœ œ
. .
&
S
A
.œ .
œ
# œ
œ J œ œ œ œ
. œ Œ .
?
#
. .
. .
T
B
#
17
. œ œ j œ
. .
œ j œ œ œ œ
œ j œœ œ
. .
&
S
A
.œ .
œ
œ J œ œœœ
.œ œ J œ
œ J œœ œ
# œ
# œ
œ# .
.
œ
. œ œ j œ
. œ œ J œ
œ j œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
. œ .
œ
?
#
. .
œ J œ œœœ
œ J œ œ œ œ
. .
. œ .
œ
T
B
794002323.181.png 794002323.182.png 794002323.183.png 794002323.184.png 794002323.185.png 794002323.186.png 794002323.187.png 794002323.189.png 794002323.190.png 794002323.191.png 794002323.192.png 794002323.193.png 794002323.194.png 794002323.195.png 794002323.196.png 794002323.197.png 794002323.198.png 794002323.200.png 794002323.201.png 794002323.202.png 794002323.203.png 794002323.204.png 794002323.205.png 794002323.206.png 794002323.207.png 794002323.208.png 794002323.209.png 794002323.211.png 794002323.212.png 794002323.213.png 794002323.214.png 794002323.215.png 794002323.216.png 794002323.217.png 794002323.218.png 794002323.219.png 794002323.220.png 794002323.222.png 794002323.223.png 794002323.224.png 794002323.225.png 794002323.226.png 794002323.227.png 794002323.228.png 794002323.229.png 794002323.230.png 794002323.231.png 794002323.233.png 794002323.234.png 794002323.235.png 794002323.236.png 794002323.237.png 794002323.238.png 794002323.239.png 794002323.240.png 794002323.241.png 794002323.242.png 794002323.244.png 794002323.245.png 794002323.246.png 794002323.247.png 794002323.248.png 794002323.249.png 794002323.250.png 794002323.251.png 794002323.252.png 794002323.253.png 794002323.255.png 794002323.256.png 794002323.257.png 794002323.258.png 794002323.259.png 794002323.260.png 794002323.261.png 794002323.262.png 794002323.263.png 794002323.264.png 794002323.266.png 794002323.267.png 794002323.268.png 794002323.269.png 794002323.270.png 794002323.271.png 794002323.272.png 794002323.273.png 794002323.274.png 794002323.275.png 794002323.277.png 794002323.278.png 794002323.279.png 794002323.280.png 794002323.281.png 794002323.282.png 794002323.283.png 794002323.284.png 794002323.285.png 794002323.286.png 794002323.288.png 794002323.289.png 794002323.290.png 794002323.291.png 794002323.292.png 794002323.293.png 794002323.294.png 794002323.295.png 794002323.296.png 794002323.297.png 794002323.299.png 794002323.300.png 794002323.301.png 794002323.302.png 794002323.303.png 794002323.304.png 794002323.305.png 794002323.306.png 794002323.307.png 794002323.308.png 794002323.310.png 794002323.311.png 794002323.312.png 794002323.313.png 794002323.314.png 794002323.315.png 794002323.316.png 794002323.317.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin