PATCHOWANIE.txt

(1 KB) Pobierz

		Automatyczne(Zalecane)

	   Po instalacji każdego dodatku wersja gry może się obniżyć gdyż gra z dodatkiem może wymagać innego rodzaju patchów.
	   Dlatego zaleca się ponownš aktualizację automatycznš.

	   Automatyczna instalacja odbywa się za pomocš łšcza internetowego, dzięki któremu wszystkie patchy sš pobierane, a
	   następnie instalowane automatycznie aż do najnowszej wersji.

	1. Pod koniec instalacji nie odznaczaj opcji aktualizacji automatycznej.

	2. Gdy pojawi się okienko programu aktualizujšcego który sam musi się zaktualizować, wcinij przycisk Zaktualizuj(jakkolwiek się by nie nazywaj zezwól na aktualizację).

	3. Po aktualizacji programu pojawi się napis że komputer musi być uruchomiony ponownie. Potwierd, komputer samemu się nie wyłšczy, bo to nie koniec.

	4. Teraz pojawi się okno programu aktualizujšcego, gotowego do patchowania gry. Wciskamy przycisk potwierdzajšcy aktualizację.

	5. Program wykryje obecnš wersję i język, następnie zacznie pobierać aktualizację, zainstaluje jš, póniej jeszcze nowszš, i tak to najnowszej(trochę to potrwa).

	6. Instalacja patchów potrwa do momentu pojawienia się zielonego napisu "Skończone" i w lewym górnym rogu będzie numer 1.23.1765 lub wyższy.													Created by M.S.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin