BRONISŁAWA KUCZEWSKA - WYKONANIE WOLI BOŻEJ (Apostołka dusz czyśćcowych i Bożego Miłosierdzia).pdf

(1517 KB) Pobierz
BRONISŁAWA KUCZEWSKA
WYKONANIE WOLI BOŻEJ
1
826933901.001.png
Z widzenia z Panem Jezusem z Obrazu Serca Jezusowego w Częstochowie 26 maja 1981r.
"Pragnę, aby była napisana książka o twoich widzeniach, twojej pracy w służbie dla Mnie i
Mojej Matki, o Obcowaniu Świętych i spotkaniu dusz pokutujących na ziemi, które
przekazywały ci różne polecenia dla swoich bliskich, o uzdrowieniach przez twoje modlitwy.
Książka winna nosić tytuł: "Wykonanie Woli Bożej".
Ks. Infułat Edward Majcher
Warszawa 24. 09. 2007r.
Notatka o Śp. Bronisławie Kuczewskiej
Śp. Bronisławę Kuczewską poznałem w roku 1974 gdy przybyłem do Parafii Św. Wojciecha
w Warszawie. Pani Bronisława zgłosiła się do mnie i oświadczyła, że wraz z grupą wiernych,
odprawiają w każdą niedzielę Wielkiego Postu Drogę Krzyżową. W Niedzielę Palmową
zaproszono mnie na wspólną agapę. Wtedy poznałem tę grupę. Byli to ludzie pobożni,
zaangażowani w życie Kościoła. Pochodzili z różnych miejscowości, spotykali się w mieszkaniu
P. Bronisławy na wspólne modlitwy. Jak oświadczyli, był u nich Ks. Bp. Zbigniew Kraszewski, a
także kilku księży.
Później P. Bronisława dała się poznać jako gorliwa katoliczka i dobra parafianka. Włączała
się w życie parafialne. Grupa przez nią stworzona istnieje do dziś i spotyka się w każdą niedzielę
Wielkiego Postu na tradycyjnej Drodze Krzyżowej w kościele Świętego Wojciecha.
2
PITRECI
ZMIAST WSTĘPU.........................................................................................
6
SKRÓCONY ŻYCIORYS BRONISŁAWY KUCZEWSKIEJ......................
8
9
ŻYCIORYS BRONISŁAWY KUCZEWSKIEJ..........................................
21
BUDZIESZYN................................................................................................
34
SIEKIERKI .....................................................................................................
42
MIŁOSIERDZIE BOŻE ................................................................................
58
NAWIEDZENIE KOŚCIOŁÓW ....................................................................
61
NAWIEDZENIE KOŚCIOŁÓW WARSZAWSKICH ......... ........................
64
DARY DLA KOŚCIOŁÓW ................. ................................... ........... .........
SPOTKANIA Z DUSZAMI ZMARŁYCH
BRONISŁAWY KUCZEWSKIEJ ...................................................... .........
70
DUSZE PRZYCHODZĄCE PRZEZ CIAŁO
BRONISŁAWY KUCZEWSKLEJ ................................................................ 79
CUDOWNE UZDROWIENIA..................................................... ................. 89
NAUKI ŚWIĘTYCH ...................................................................................... 100
SPIS WYKONANYCH POLECEŃ .............................................................. 112
RÓŻNE OŚWIADCZENIA ........................................................................... 116
5 LAT U BOKU SIOSTRY BRONISŁAWY KUCZEWSKIEJ - ŚWIADECTWA
KAZIMIERZA BALCERZAKA ...................................................................
131
WIDZENIA W CZASIE SNU I NA JAWIE OD NAJMŁODSZYCH LAT
BRONISŁAWY KUCZEWSKLEJ ....................................... ........ ............. 167
OBJAWIENIE PANA JEZUSA MIŁOSIERNEGO ...................................... 173
OŚWIADCZENIE Z OBJAWIEŃ DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI ............. 174
POLECENIE S. BRONI O PRZEKAZANIU I ZAPISANIU OSTATNIEGO LISTU W FORMIE
DZIĘKCZYNIENIA, PRZEPROSZENIA I PRZEBŁAGANIA BOGA W TRÓJCY ŚWIĘTEJ
JEDYNEGO ORAZ
MATUCHNY NAJŚWIĘTSZEJ ................................ ..................................
175
177
OSTATNIE DNI ŻYCIA SIOSTRY BRONI KUCZEWSKIEJ ............ ......
178
OSTATNIA DROGA SIOSTRY BRONISŁAWY KUCZEWSKIEJ ...........
MSZE ŚWIĘTE ODPRAWIANE W GRONIE PRZEZ KAPŁANÓW
ŻYJĄCYCH I ZMARŁYCH W LATACH 1984 - 1989 ............................. 179
MODLITWY PODANE PRZEZ NIEBO..................................... ................. 206
ZAŁĄCZNIKI: ZDJĘCIA
207
3
ZMITWTĘPU
W książce tej czytelnik spotka takie zwroty jak: nauki głoszone przez Świętych rozmowa z
duszami zmarłych, Msza Święta odprawiona przez nieżyjącego kapłana Jest to wielka i
niepojęta TAJEMNICA naszej wiary i wielka Łaska Boża, dzięki ki rej mogliśmy być
świadkami i słuchać nauk głoszonych przez Świętych, przez cis Bronisławy Kuczewskiej oraz
rozmawiać z duszami zmarłych pokutujących, a tak uczestniczyć duchowo we Mszach Świętych
odprawianych przez zmarłych kapłanów Z treści tej książki dowiemy się o przeżyciach osób,
które w sposób Bogu wiadomy włączone zostały do Grona, uczestniczyły w modlitwach i w
dowodach wielkiej miłości ku nam poprzez Świętych, którzy głosząc nauki utwierdzali nas w
wierze i prosili o wypełnienie Przykazań Bożych, abyśmy trwali w wierze i chętnie przyjmowali
to wszystko, czym zostajemy obdarowani przez Boga.
Tak było naprawdę. Jak to się stało - wie tylko Bóg. My, którzy słuchaliśmy nauk
głoszonych przez Świętych nie mieliśmy żadnego wpływu na to, czy będzie, a nie będzie nauki.
Po skończonej modlitwie, w wybrane przez Boga dni, Bronisław Kuczewska zapadała w
ekstazę, ciało jej przejmowała dusza Świętego i rozpoczyna: naukę od pozdrowienia Boga. Po
zakończeniu nauki Święty głoszący naukę, odchodząc przedstawiał się mówiąc: „Zostańcie z
Bogiem" np. Św. Anna, Ojciec Kordecl i inni. Głos i sposób wypowiedzi informował nas o tym,
kto mówi; mężczyzna, kobieta, dziecko.
Po uwielbieniu Boga i pożegnaniu się, ciało Bronisławy Kuczewskiej trwał w bezruchu,
następnie drgnęło i dusza wracała do swojego ciała. Czasami Bronisław Kuczewska stawała
przed obrazem Trójcy Świętej i długo rozmawiała poruszając ustami (głos jej był niesłyszalny),
a na jej twarzy był ból, łzy i uśmiech. Po zakończeni! rozmowy przekazywała nam „Polecenia",
które otrzymała dla Grona do wykonania Na pytanie zgromadzonych na modlitwie, gdzie
przebywała jej dusza, odpowiadała że: w kościele, w Sanktuarium Maryjnym, w Dobrem.
Gdy w ciało Bronisławy Kuczewskiej miała wejść dusza zmarłego/zmarłej/pokutująca,
Bronisława Kuczewska bardzo cierpiała, ból straszny był na jej twarzy. Ciał( jakby było w
skurczu, następnie drgnęło, oczy jej się zmieniły i wzrok jej kierowa się ku osobie, do której
przyszła dusza zmarłego. Gdy kończyło się spotkanie, następowały ponowne skurcze ciała i
drgawki. Nikt z obecnych nie wiedział, czy ktoś jego bliski przyjdzie. Było i tak, że już ubrany
do wyjścia uczestnik wspólnej modlitw} wracał, aby rozmawiać z duszą, która przybyła do
niego często. Ze względu na star zdrowia Bronisława Kuczewska nie była w stanie chodzić do
kościoła, by uczestniczyć we Mszy Świętej. W 1969 roku miała przekazane przez księdza
Maksymiliana Marię Kolbego, aby w domu jej przygotowany był ołtarz, przy którym zmarli
kapłani mogliby odprawiać Msze Święte. Zgodnie z poleceniem, przed obrazem Trójcy Świętej
przygotowany był ołtarz przez całą dobę. Gdy zbieraliśmy się na modlitwę, zapalaliśmy świece
w potrójnym świeczniku. Modlitwy trwały od około godz. 18 00 - 21 00 . Msza Święta była
odprawiana, przez zmarłego kapłana lub w koncelebrze. Zaraz po rozpoczęciu modlitwy zmarli
kapłani odprawiający Msze Święte byli ubrani i posługiwali się wyposażeniem liturgicznym
potrzebnym do odprawienia Mszy Świętej - z Nieba.
Nikt z obecnych, poza Bronisławą Kuczewską nie otrzymał łaski oglądania kapłana,
odprawiającego Mszę Świętą. Był to jeszcze jeden dowód wielkiej miłości Boga dla osoby
wybranej. Wszyscy zebrani zaś, korzystali z tej łaski - duchowo.
Znakiem wielkiej łaski, danej nam od Boga była wspólna modlitwa Grona w I Niedzielę po
Wielkiej Nocy, czyli w Święto Miłosierdzia Bożego, gdy przybyła przez ciało Bronisławy
Kuczewskiej Święta Faustyna, która poprowadziła odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego.
Trzymając w ręku zapaloną świecę prosiła, aby dołączyły się do niej po 3 osoby i wspólnie
trzymając świecę odmawiały dziesiątkę Koronki do Miłosierdzia Bożego. Po każdej odmówionej
dziesiątce Koronki, modlące się osoby otrzymywały pojedynczo błogosławieństwo Krzyżem
Świętym. Następnie podchodziły kolejno 3 osoby, aż do udziału wszystkich zgromadzonych. W
modlitwie tej uczestniczyło ponad 30 osób. Ta wspólna modlitwa ze Świętą Faustyną (kilka razy
przedstawiła się nam, odchodząc) była dla nas wielkim przeżyciem, nigdy niezapomnianym, jak
zresztą wiele innych osobistych przeżyć duchowych.
Nasze osobiste przeżycia ze spotkań ze Świętymi i z duszami zmarłych zawarte
są w oświadczeniach.
4
My jeszcze raz w Obliczu Boga stwierdzamy, że nikt z osób nie miał wpływu na
wygłoszenie nauki przez Świętych, oraz na rozmowy z duszami zmarłych.
Halina Szymanek
Teresa Milkowska
Zofia Pisaniec
Anna Botiryk
Cecylia Nowosielska
Kazimierz Balcerzak
Józef Szamanek
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin