Inner Worlds, Outer Worlds - Part 4 - Beyond Thinking.txt

(19 KB) Pobierz
[137][207]Życie, wolnoć i pocig za szczęciem.
[246][277]Żyjemy, poszukujšc szczęcia "tam"
[278][302]jakby było towarem.
[303][372]Stalimy się niewolnikami własnych żšdz i pragnień.
[394][409]Szczęcie nie jest czym, co można dogonić
[410][444]lub kupić jak tani garnitur.
[445][456]To jest Maya,
[457][465]iluzja,
[466][515]nieskończona gra form.
[516][530]W tradycji buddyjskiej,
[531][563]Samsara, lub też niekończšcy się cykl cierpienia
[564][587]jest utrzymywany przez pragnienie przyjemnoci
[588][630]i niechęć do bólu.
[631][673]Freud okrelił to jako "zasada przyjemnoci".
[674][701]Wszystko, co robimy jest próbš osišgnięcia przyjemnoci,
[702][721]zdobycia czego, czego chcemy,
[722][792]i odepchnšć co, co jest niepożšdane, czego nie chcemy.
[796][835]Nawet proste organizmy, jak Pantofelek tak robiš.
[836][857]Nazywa się to: odpowiedziš na bodziec.
[858][907]W przeciwieństwie do Pantofelka, ludzie majš większy wybór.
[908][943]Posiadamy wolnoć mylenia, i to jest włanie sedno problemu.
[944][1014]Mylenie o tym czego chcemy, wymknęło się spod kontroli.
[1296][1339]Kłopot współczesnego społeczeństwa polega na tym, że staramy się zrozumieć wiat,
[1340][1373]nie w kategoriach archaicznej, wewnętrznej wiadomoci,
[1374][1399]ale poprzez cišgłš kwalifikację i katalogowanie wiata zewnętrzengo,
[1400][1457]za pomocš naukowych rodków i myli.
[1458][1502]Mylenie prowadzi jedynie do większej iloci mylenia i pytań.
[1503][1535]Staramy się poznać najskrytsze siły, które tworzš wiat
[1536][1555]i wyznaczajš jego bieg.
[1556][1590]Ale wyobrażamy je sobie, jako co poza nami,
[1591][1644]nie jako żywš istotę, integralnš częć naszej natury.
[1645][1677]Sławny psychiatra Carl Jung powiedział:
[1678][1748]"Ten, kto patrzy na zewnštrz - ni, kto patrzy do wewnštrz - budzi się."
[1760][1803]Nie jest czym złym dšżyć do przebudzenia, do szczęcia.
[1804][1839]Złym jest szukać szczęcia na zewnštrz,
[1840][1910]podczas gdy można je znaleć tylko wewnštrz.
[2146][2196]4 sierpnia 2010, na konferencji Techonomy w Lake Tahoe w Kalifornii,
[2197][2257]Eric Schmidt - CEO [prezes] Google, podał zdumiewajšcš statystykę.
[2258][2283]Obecnie w cišgu dwóch dni generujemy tyle informacji,
[2284][2311]co od zarania cywilizacji do 2003 roku
[2312][2344]według Schmidta.
[2345][2415]To około 5 eksabajtów danych.
[2420][2454]Nigdy w historii ludzkoci, nie było aż tyle mylenia
[2455][2486]i nigdy nie było aż tyle zgiełku, na naszej planecie.
[2487][2551]Czy to możliwe, że za każdym razem gdy mylimy o rozwišzaniu jakiego problemu,
[2552][2583]tworzymy dwa kolejne problemy?
[2584][2603]Co dobrego jest w tym całym myleniu,
[2604][2630]jeli nie prowadzi ono do większego szczęcia?
[2631][2650]Czy jestemy szczęliwsi?
[2651][2668]Bardziej niezależni?
[2669][2701]Bardziej radoni, w wyniku całego tego mylenia?
[2702][2730]Czy też ono izoluje nas,
[2731][2748]odłšczajšc od głębszego i ważniejszego
[2749][2795]dowiadczania życia?
[2796][2852]Mylenie, działanie i robienie,
[2853][2874]muszš być w równowadze z byciem.
[2875][2945]W końcu jestemy ludzkimi istotami, nie ludzkimi czynami.
[3043][3094]Chcemy zmiany i stabilnoci w tym samym czasie.
[3095][3130]Nasze serca stały się oderwane od spirali życia,
[3131][3149]prawa zmian,
[3150][3179]w miarę jak nasze mylšce umysły, prowadziły nas ku stabilnoci,
[3180][3229]bezpieczeństwu i pacyfikacji zmysłów.
[3230][3280]Z chorobliwš fascynacjš oglšdamy zabójstwa, tsunami,
[3281][3339]trzęsienia ziemi i wojny.
[3340][3378]Nieustannie staramy się zajšć nasz umysł, wypełnić go informacjami.
[3379][3412]Telewizja sšczšca się na żywo ze wszystkich możliwych urzšdzeń.
[3413][3435]Gry i zabawy.
[3436][3442]Wiadomoci tekstowe.
[3443][3477]I wszystkie możliwe błache sprawy.
[3478][3494]Dalimy się zahipnotyzować
[3495][3531]niekończšcemu się strumieniowi nowych obrazów, informacji,
[3532][3602]nowym sposobom aby zwodzić i tłumić zmysły.
[3606][3640]W czasie cichej wewnętrznej refleksji, nasze serca mogš powiedzieć nam
[3641][3682]że istnieje co więcej do przeżycia, niż nasza obecna rzeczywistoć,
[3683][3717]że żyjemy w wiecie głodnych duchów.
[3718][3788]Wiecznie spragnionych i nigdy nie zaspokojonych.
[3840][3856]Stworzylimy gšszcz informacji,
[3857][3899]które latajš wokół planety, umożliwiajšc więcej mylenia,
[3900][3931]więcej pomysłów, jak naprawić wiat,
[3932][3983]jak rozwišzać problemy, które istniejš tylko dlatego, że umysł je stworzył.
[3984][4054]Mylenie spowodowało cały wielki bałagan, w którym jestemy teraz.
[4059][4104]Toczymy wojny przeciwko chorobom, wrogom i problemom.
[4105][4149]Paradoksem jest, że to czemu stawiamy opór, utrzymuje się.
[4150][4190]Im bardziej się czemu opierasz, tym silniejsze się to staje.
[4191][4220]To jest jak ćwiczenie mięnia, w rzeczywistoci wzmacniasz
[4221][4255]dokładnie to, czego chcesz się wyzbyć.
[4256][4296]A więc jaka jest alternatywa dla mylenia?
[4297][4367]Jakiego innego mechanizmu ludzie mogš używać, by istnieć na tej planecie?
[4526][4557]Podczas gdy kultura Zachodu w ostatnich stuleciach skupiła się na badaniu wiata
[4558][4595]za pomocš myli i analiz,
[4596][4623]inne starożytne kultury opracowały równie zaawansowane
[4624][4684]techniki zgłębiania przestrzeni wewnętrznej.
[4685][4711]Utrata naszego połšczenia z wewnętrznymi wiatami
[4712][4758]zaburzyła równowagę na naszej planecie.
[4759][4795]Starożytny aforyzm "Poznaj siebie" został zastšpiony
[4796][4844]przez pragnienie dowiadczania zewnętrznego wiata form.
[4845][4878]Odpowied na pytanie "Kim jestem?" to nie tylko
[4879][4949]kwestia opisania tego, co znajduje się na twojej wizytówce.
[4957][4993]W buddyzmie, nie jeste treciš swojej wiadomoci.
[4994][5025]Nie jeste tylko zbiorem myli i idei,
[5026][5096]bo za tymi mylami jest ten, kto jest wiadkiem myli.
[5157][5206]Imperatyw "Poznaj siebie" to koan w Zen, nierozwišzywalna zagadka.
[5207][5253]Ostatecznie umysł będzie wyczerpany, próbujšc znaleć odpowied.
[5254][5297]Jak pies gonišcy własny ogon, to tylko tożsamoć ego
[5298][5367]chce znaleć odpowied, cel.
[5368][5408]Prawda o tym, kim jeste, nie wymaga odpowiedzi
[5409][5479]ponieważ wszystkie pytania kreowane sš przez egoistyczny umysł.
[5482][5552]Nie jeste swoim umysłem.
[5564][5634]Prawda nie leży w większej iloci odpowiedzi, ale w mniejszej iloci pytań.
[5650][5666]Jak powiedział Joseph Campbell:
[5667][5701]"Nie sšdzę, że ludzie szukajš sensu życia,
[5702][5772]raczej chodzi nam o dowiadczenie życia jako takiego,(...) bymy naprawdę doznali upojenia faktem życia."
[5930][5970]Kiedy Budda został spytany: "Czym jeste?", powiedział po prostu
[5971][5992]"Jestem przebudzony."
[5993][6063]Co to znaczy, być przebudzonym?
[6075][6105]Budda nie mówi dokładnie, ponieważ rozkwit
[6106][6132]każdego indywidualnego życia jest inny.
[6133][6203]Ale mówi jedno: to jest koniec cierpienia.
[6219][6239]Każda z głównych religii, ma nazwę
[6240][6264]dla stanu przebudzenia.
[6265][6277]Niebo,
[6278][6289]Nirvana,
[6290][6314]czy Moksza.
[6315][6374]Spokojny umysł, to wszystko czego potrzebujesz, aby zrozumieć naturę strumienia.
[6375][6406]Wszystko inne stanie się, gdy twój umysł stanie się spokojny.
[6407][6439]W tej ciszy, budzš się wewnętrzne energie
[6440][6483]i działajš bez twojego wysiłku.
[6484][6554]Jak mówiš Taoici, "Chi podšża za wiadomociš."
[6562][6587]Będšc spokojnym, człowiek zaczyna słyszeć mšdroć
[6588][6607]rolin i zwierzšt.
[6608][6654]Zaczyna słyszeć ciche podszepty marzeń
[6655][6674]i zauważać subtelny mechanizm, poprzez który
[6675][6715]te marzenia się materializujš.
[6716][6766]W Tao Te Ching, ten rodzaj życia jest nazywany "Wei wu wei"
[6767][6825]"Działanie, niedziałanie"
[6826][6851]Budda mówił o "rodkowej drodze", jako cieżce
[6852][6880]która prowadzi do owiecenia.
[6881][6913]Arystoteles opisał "złoty rodek",
[6914][6954]srodek między dwiema skrajnociami, jako drogę piękna.
[6955][6986]Nie zbyt wiele wysiłku, ale też nie za mało.
[6987][7057]Yin i yang w idealnej harmonii.
[7173][7202]Wedantyjskie pojęcie Maya, lub iluzja,
[7203][7229]oznacza że nie dowiadczamy samej rzecywistoci,
[7230][7281]ale raczej jej projekcji, stworzonej przez umysł.
[7282][7309]Oczywicie twoje myli pozwalajš ci doznawać wibracyjnego wiata
[7310][7357]w pewnym stopniu, ale nasz wewnętrzny spokój, nie musi być uzależniony
[7358][7414]od zewnętrznych wydarzeń.
[7415][7465]Opisywanie wiata zewnętrznego, niezależnie od badanego przedmiotu
[7466][7502]jest fundamentem nauki.
[7503][7541]Ale nasze zmysły dostarczajš nam tylko porednich informacji.
[7542][7574]Nasze wyobrażenia o tym stworzonym-przez-umysł fizycznym wiecie
[7575][7640]sš zawsze filtrowane przez zmysły i przez to zawsze niepełne.
[7641][7691]Jest jedno pole wibracyjne, leżšce u podstaw wszystkich zmysłów.
[7692][7729]Osoby z chorobš zwanš "synestezja", czasem dowiadczajš
[7730][7771]tego wibracyjnego pola na inne sposoby.
[7772][7814]Synestyk widzi dwięki jako kolory lub kształty,
[7815][7853]albo łšczy cechy jednego zmysłu z innym.
[7854][7924]Synestezja odnosi się do syntezy lub wymieszania się zmysłów.
[7932][7958]Czakry i zmysły sš jak pryzmat
[7959][7998]filtrujšcy kontinuum wibracji.
[7999][8026]Wszystkie rzeczy we wszechwiecie wibrujš
[8027][8076]ale z różnymi prędkociami i częstotliwociami.
[8077][8112]Oko Horusa składa się z szeciu symboli,
[8113][8143]z których każdy reprezentuje jeden ze zmysłów.
[8144][8167]Podobnie jak w starożytnym systemie wedyjskim, myl jest uważana za zmysł.
[8168][8238][od góry: Węch, Wzrok, Myl, Słuch, Smak, Dotyk]
[8244][8258]Myli sš odbierane równoczenie
[8259][8288]z doznaniami odczuwanymi przez ciało.
[...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin