Część 22 Znaki ostrzegawcze.pdf

(183 KB) Pobierz
Część-22
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Cz 22:
Znaki ostrzegawcze
Cz ta obejmuje znaki, które ostrzegaj uytkowników dróg o zbliajcym
si niebezpieczestwie. Znaki te s zwykle w ksztacie romba lub
prostokta, maj czarne obramowanie i czarne symbole lub litery na ótym
tle.
Niebezpiecznyzakrt
Rondo
Minirondo
Pojazdywczajce
sidoruchu
Ruchdwukierunkowy
Niebezpiecznyskrt
Kilkaniebezpiecznych
skrtów
Kilkaniebezpiecznych
zakrtów
Ograniczenie
wysokocipojazdu
Skrzyowaniazdrogpodporzdkowan(drogapodporzdkowana
przedstawionajestjakocieszeramionanaznaku)
Skrzyowaniew
ksztacieliteryT
Skrzyowaniew
ksztacieliteryY
Drogaboczna
Skrzyowaniew
ksztacieliteryT
Skrzyowanie
181
325842200.025.png 325842200.026.png 325842200.027.png 325842200.028.png 325842200.001.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Skrzyowaniadrógrównorzdnych
Skrzyowanie
Drogaboczna
Skrzyowaniew
ksztacieliteryT
Skrzyowaniew
ksztacieliteryY
Skrzyowanie
przesunite
Ostrzeenieozblianiusidodrogigównej(lubdrogidwujezdniowej)
Skrzyowaniew
ksztacieliteryTz
drogdwujezdniow
Skrzyowaniezdrog
dwujezdniow
Skrzyowanie
Znakiostrzegawczeogólne
Jedpolewejstronie
Punktprzecinania
ruchuprzezinne
pojazdy
Niskolatajce
samoloty
Drogarozdzielasi
Pojazdywczajce
sido
ruchu/zjedajce
Koniecdrogi
dwujezdniowej
Tabliczkadotyczce
bezpiecznej
wysokocipojazdu
Napowietrznekable
elektryczne
Sygnalizacjawietlna Przejciedlapieszych
liskadroga
Drogazwasiz
obustron
Drogazwasiz
lewej
Drogazwasiz
prawej
Tunel
182
325842200.002.png 325842200.003.png 325842200.004.png 325842200.005.png 325842200.006.png 325842200.007.png 325842200.008.png 325842200.009.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Ostreobnienie
terenu
Szeregwybrzuszei
zagbie
Ostrewybrzuszenie,
np.mostukowy
Jelenielubdzikie
zwierzta
Owce
Bydoizwierzta
hodowlane
Konielubkucykiz
jedcami
Wiatrboczny
Stromyspadek Stromewzniesienie
Spadajcekamienie
Niezabezpieczone
nadbrzee,kanalub
rzeka
Niskimost
(ograniczenie
wysokoci)
Przejazdkolejowy
zabezpieczony
bramkamilub
szlabanem
Przejazdkolejowy
niezabezpieczony
bramkamiani
szlabanem
Przejazdkolejowyze
wiatamiiszlabanem
Zatrzymajsigdy
wiatojestczerwone
Automatyczny
przejazdkolejowy
183
325842200.010.png 325842200.011.png 325842200.012.png 325842200.013.png 325842200.014.png 325842200.015.png 325842200.016.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Tablicawtzw.“jodek”
(ostrazmianakierunkujazdywlewo)
Tablicawtzw.“jodek”
(ostrazmianakierunkujazdywprawo)
Znakiostrzegawcze–szkoaidzieci
Szkoa
Dzieciwwieku
szkolnym
przechodzceprzez
ulic
Dzieciprzechodzce
przezulic(osiedle
Znakitramwajowe
Przejcieprzeztory
tramwajowe
Znakostrzegajcypieszychopasiedlatramwajów
liskodla
rowerzystów
184
325842200.017.png 325842200.018.png 325842200.019.png 325842200.020.png 325842200.021.png 325842200.022.png 325842200.023.png 325842200.024.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin