Załącznik 2 Prawo na temat ruchu drogowego i bezpieczeństwa.pdf

(55 KB) Pobierz
Załącznik-2
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Zacznik 2:
Prawo na temat ruchu drogowego i
bezpieczestwa
Cz ta wymienia gówne ustawy i przepisy, na których opiera si ta
ksika. Prawo zostao podzielone na ustawy oraz przepisy zawarte w tych
ustawach.
Ustawy
Ustawa o Ruchu Drogowym 1961
Ustawa o Ruchu Drogowym 1968
Ustawa o Ruchu Drogowym 1994
Ustawa o Ruchu Drogowym 1995
Ustawa o Ruchu Drogowym 2002
Ustawa o Ruchu Drogowym 2003
Ustawa o Ruchu Drogowym 2004
Ustawa o Ruchu Drogowym 2006
Ustawa o Ruchu Drogowym i Transporcie 2006
Ustawa o Wadzach Lokalnych (opiekunowie drogowi) 1975
Ustawy Drogowe 1920 i 1993
Ustawy o Finansach 1960 i 1976
Ustawa o Finansach (akcyzy) (pojazdy) 1952
Ustawa o Transporcie (infrastruktura kolejowa) Act 2001
Ustawa o Bezpieczestwie Kolejowym 2005
Ustawa Wadz Transportu w Dublinie 1986
Ustawa Wadz Transportu w Dublinie (Rozwizanie) 1987
Ustawa o Urzdzie ds. Bezpieczestwa Drogowego 2006
Ustawa o Zdrowiu i Bezpieczestwie w Pracy 2005
Przepisy zawarte w ustawach
Przepisy Wspólnot Europejskich (obowizkowe korzystanie z pasów
bezpieczestwa i systemów mocowania dla dzieci w pojazdach
mechanicznych) 2006
Przepisy o ruchu drogowym (budowa, wyposaenie i korzystanie z
pojazdów) 1963 do 2006
193
325842213.002.png 325842213.003.png 325842213.004.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Przepisy o ruchu drogowym (owietlenie pojazdów) 1963 do 2006
Przepisy o ruchu drogowym (pastwowy przegld stanu technicznego
pojazdu) 2003
Przepisy Wspólnot Europejskich (badanie pojazdów) 2004
Przepisy Ustawy o Ruchu Drogowym 2006 (telefony komórkowe – numery
dedykowane) 2006
Przepisy Ustawy o Ruchu Drogowym 1961- 2006 (Wykroczenia i stae
opaty)(trzymanie telefonu komórkowego podczas jazdy) 2006
Przepisy o ruchu drogowym (znaki) 1997 do 2006
Przepisy o ruchu drogowym (ruch i parkowanie) 1997 do 2006
Przepisy Ustawy o Ruchu Drogowym, 1994 (kontrola ruchu – zawiadczenia
o zwolnieniu) 2006
Przepisy Ustawy o Wadzach Lokalnych (opiekunowie drogowi) 1975
(wykroczenia i stae opaty) 2006
Przepisy Ustawy o Ruchu Drogowym 1961 - 2005 (wykroczenia i stae
opaty) 2006
Przepisy o ruchu drogowym (zwyczajne ograniczenia prdkoci – okrelone
pojazdy) 2005
Przepisy o ruchu drogowym (ograniczenie prdkoci – znaki drogowe) 2005
Przepisy o ruchu drogowym (znaki drogowe – okresowe specjalne
ograniczenia prdkoci) 2005
Przepisy o ruchu drogowym (rejestracja i licencje) 1958 do 1977
Przepisy o ruchu drogowym (licencje kierowców) 1999 do 2004
Przepisy o ruchu drogowym (licencje kierowców)(poprawka) 2001
Przepisy Wspólnot Europejskich (egzaminy teoretyczne), 2003
Przepisy Wspólnot Europejskich (egzaminy teoretyczne)(poprawka) 2005
Przepisy Wspólnot Europejskich (badanie pojazdów) 2004
Przepisy Wspólnot Europejskich (instalacja i korzystanie z urzdze
ograniczajcych prdko w pojadach mechanicznych) 2005
Przepisy Wspólnot Europejskich (obowizkowe korzystanie z pasów
bezpieczestwa i systemów mocowania dla dzieci w pojazdach
mechanicznych) 2006
Przepisy o ruchu drogowym (wymóg posiadania syszalnych urzdze
ostrzegawczych w pojedzie) 2006
Przepisy o ruchu drogowym (obowizkowe ubezpieczenie) 1962 do 1992
Przepisy Wspólnot Europejskich (ruch drogowy) (obowizkowe
ubezpieczenie) 1975 do 1992
Przepisy o ruchu drogowym (dysk ubezpieczenia) 1984 i 1986
Przepisy Ustawy o Ruchu Drogowym, 1994 (cz III) 1994
Przepisy Ustawy o Ruchu Drogowym 1994 (paragraf 17) 1999
Przepisy Ustawy o Ruchu Drogowym 1994 (cz III) (poprawka) 2001
Przepisy dotyczce rejestracji i opodatkowania pojazdów 1992
Przepisy drogowe 1994
194
325842213.005.png 325842213.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin