Załącznik 6 Formularz oceny egzaminu praktycznego.pdf

(116 KB) Pobierz
Załącznik-6
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Zacznik 6
Formularzocenyegzaminupraktycznego - przód
No. 000000
FORMULARZ OCENY
EGZAMINU PRAKTYCZNEGO
1. Jeeli zdasz egzamin praktyczny
Po zdaniu egzaminu praktycznego, nadal powiniene
zwraca szczególn uwag na bdy zaznaczone na
drugiej stronie formularza jednoczenie nie zaniedbujc
pozostaych aspektów prowadzenia pojazdu.
Dla kategorii C1, C, D1, D, EC1, ED1, oraz ED kontrola
techniczna dotyczy nastpujcych elementów, w
zalenoci od danej kategorii:
Wspomagany ukad hamulcowy i kierowniczy, stan
kó, ruby na koach, botniki, przednia szyba, okna,
wycieraczki, cinienie powietrza, zbiorniki powietrza,
zawieszenie, olej, chodziwo, pyn do spryskiwacza,
mechanizm adunkowy, jeeli samochód jest w niego
wyposaony, karoseria, obudowa, drzwi adunku,
sposób adowania z zabezpieczania adunku,
sprawdzenie i korzystanie z tablicy przyrzdów i
tachografu.
Dla kategorii D1, D, ED1 oraz ED kontrola techniczna
dotyczy kontroli karoserii, drzwi, wyj awaryjnych,
przyrzdów pierwszej pomocy, ganic i innego
wyposaenia dotyczcego bezpieczestwa.
2. Jeeli nie zdasz egzaminu praktycznego
Nie zdanie egzaminu wynika z zebrania nastpujcych
punktów za bdy:
1 lub wicej bdów 3. stopnia
4 takich samych bdów 2. stopnia za jeden aspekt jazdy
6 lub wicej bdów 2. stopnia z jednego dziau; lub w
sumie
9 lub wicej bdów 2. stopnia.
Za kady jeden aspekt jazdy mona maksymalnie zebra
4 bdy 2. stopnia
5. czenie/rozczanie zawiera:
a) sprawdzenie mechanizmu sprzgajcego i hamulca
oraz pocze elektrycznych,
b) rozczenia oraz ponowne poczenie przyczepy od/z
pojazdem cigncym z zachowaniem odpowiedniej
kolejnoci. Pojazd cigncy musi by zaparkowany
obok przyczepy - stanowi to cz zadania.
Parkowanie w przypadku kategorii EB, C1, C, EC1, oraz
EC zawiera bezpieczne parkowanie na podjedzie lub
platformie adunkowej/wyadowczej. Parkowanie w
przypadku kategorii D1, D, ED1, oraz ED zawiera
parkowanie, które pozwala na bezpieczne wysiadanie i
wsiadanie pasaerów z/do autobusu.
3. Ocena bdów
Bdy s oceniane nastpujco:
Stopie 1 (zielony obszar) – drobny bd, stopie 2
(niebieski obszar) – bardziej powany bd, stopie 3
(róowy obszar) – niebezpieczny/potencjalnie
niebezpieczny bd lub cakowite zignorowanie przepisów
drogowych.
Bdy 1. stopnia nie wpywaj na wynik egzaminu.
Brak odpowiedzi lub bdne odpowiedzi na 3 lub wicej
pyta z przepisów kodeksu drogowego / przygotowania
pojazdu do jazdy skada si na bd 2. stopnia.
(Przygotowanie pojazdu do jazdy to m.in. bezpieczne
zamknite drzwi, dopasowanie zagówka, lusterek, fotela
i pasów bezpieczestwa, a w przypadku motocyklistów
kasku, rkawic, butów i odziey ochronnej).
3 lub wicej niepoprawnie wykonanych sygnaów
rcznych skada si na bd 2. stopnia.
3 lub wicej przypadków bdnego korzystania z
przycisków sterujcych skada si na bd 2. stopnia.
(Przyciski sterujce to m.in. przyciski sterujce
temperatur, nawiewnikiem, wentylacj, ogrzewaniem
tylnej szyby, wycieraczkami, spryskiwaczem, wiatami,
tylnymi wiatami przeciwmgielnymi i klimatyzacj, jeeli
pojazd jest w ni wyposaony.
Obsuga przycisków sterujcych niezgodnie z
poleceniami egzaminatora moe take zoy si na bd.
6. Motocyklici
Bezpieczny “rzut oka“ oznacza rozejrzenie si dokoa i
sprawdzenie martwych punktów w razie potrzeby.
7. Przygotowanie do nastpnego egzaminu
praktycznego na prawo jazdy
Przygotowujc si do nastpnego egzaminu powiniene
zwróci szczególn uwag na punkty, które zostay
zaznaczone na drugiej stronie. Dalsze informacje na ten
temat, a take na temat innych aspektów egzaminu
znajdziesz w ksieczce zatytuowanej “Przepisy
drogowe” (ang. Rules of the Road), któr mona kupi w
ksigarniach oraz w broszurce “Przygotowanie do
egzaminu praktycznego na prawo jazdy”, która jest
wydawana po potwierdzeniu przyjcia Twojego
zgoszenia.
4. Kontrola techniczna – wszystkie kategorie
Niezdolno sprawdzenia stanu 3 lub wicej z niej
wymienionych elementów skada si na bd 2 stopnia:
Opony, wiata, reflektory, kierunkowskazy, olej w
silniku, chodziwo, pyn do spryskiwacza, ukad
kierowniczy, hamulce, klakson. Gdzie to konieczne,
maska samochodu powinna zosta bezpiecznie
otwarta i zamknita. W przypadku motocyklistów do
tych elementów zalicza si take acuch, awaryjny
wycznik, jeeli motocykl jest w niego wyposaony.
8. Uwaga
Punkty, w których popenie bdy s oznaczone na
drugiej stronie. Egzaminator nie moe rozmawia z Tob
o szczegóach egzaminu.
Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre
Road Safety Authority
Budynki Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego rzdowe,
locall: 1890 40 60 40 fax: (096) 78 287 strona internetowa: www.drivingtest.ie
208
325842217.005.png 325842217.006.png 325842217.007.png 325842217.008.png
Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego
Formularzocenyegzaminupraktycznego - przód
209
325842217.001.png 325842217.002.png 325842217.003.png 325842217.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin