lecture 1.pdf

(180 KB) Pobierz
Badania operacyjne
Badania operacyjne
Michał Kulej
2011 semestr letni
Michał Kulej ()
Badania operacyjne
2011 semestr letni 1 / 13
455898572.032.png 455898572.033.png 455898572.034.png 455898572.035.png 455898572.001.png 455898572.002.png 455898572.003.png
Wprowadzenie
Literatura podstawowa
Wykłady na stronie http://
www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kulej
Trzaskalik T.: Wprowadzenie do badań operacyjnych z
komputerem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
Wagner H.: Badania operacyjne, PWE, Warszawa 1980.
Ignasiak E.: Badania operacyjne,PWE,Warszawa 1997.
Hiller F.S., Liberman G.J.: Introduction to Operations Research,
8th ed., McGrawHill, 2005.
Michał Kulej ()
Badania operacyjne
2011 semestr letni 2 / 13
455898572.004.png 455898572.005.png 455898572.006.png 455898572.007.png
Wprowadzenie
Literatura dodatkowa
Anderson D.R.,D.J.Sweeney, and T.A.Williams: An Introduction
to Management Science, 8th ed., West,St.Paul,Mn,2000.
Taha, H. A Operations Research: An Introduction, 8th ed.,
Pearson Prentice Hall, Upper Sadle River,NJ,2007.
Williams H.P.: Model Building in Mathematical Programming, 3d
ed.,Wiley, New York,1990.
Winston W.L. Operations Research: Applications and Algorithms,
PWSKENT Publishing Company, Boston, 1987.
Michał Kulej ()
Badania operacyjne
2011 semestr letni 3 / 13
455898572.008.png 455898572.009.png 455898572.010.png 455898572.011.png
Wprowadzenie
Powstanie i definicja badań operacyjnych (BO)
Badaniamioperacyjnymi(BO) nazwanozastosowaniematematykiime
tod naukowych do przeprowadzania operacji militarnych w II wojnie
światowej.
Termin BO (w języku angielskim Operations Research lub Management
Science ) to zastosowanie naukowych metod do rozwiązywania proble
mów decyzyjnych w zarządzaniu w celu wspomagania menedżerów w
podejmowaniu lepszych decyzji w warunkach ograniczonej dostępności
zasobów.
Michał Kulej ()
Badania operacyjne
2011 semestr letni 4 / 13
455898572.012.png 455898572.013.png 455898572.014.png 455898572.015.png 455898572.016.png 455898572.017.png 455898572.018.png 455898572.019.png 455898572.020.png 455898572.021.png 455898572.022.png 455898572.023.png
Wprowadzenie
Podstawowe cechy badań operacyjnych metodologia
BO
Użycie metody naukowej do badania problemu decyzyjnego.
Obserwacja problemu i zebranie wszystkich istotnych danych.
Konstrukcja matematycznego modelu, który ujmuje (streszcza)
istotę rzeczywistego problemu decyzyjnego.
Weryfikacja i ewentualna modyfikacja modelu.
Analiza i implementacja rozwiazania (powinna zawierać
opracowanie pozytywnych, zrozumiałych dla decydenta konkluzji).
Michał Kulej ()
Badania operacyjne
2011 semestr letni 5 / 13
455898572.024.png 455898572.025.png 455898572.026.png 455898572.027.png 455898572.028.png 455898572.029.png 455898572.030.png 455898572.031.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin