Podrecznik pierwszej pomocy.pdf

(1260 KB) Pobierz
QPrint
EE
E
53498564.004.png
EEE
Zasady udzielania pierwszej pomocy
2
WEZWANIE POMOCY
-
-
-
-
-
E E
TRZY NAJWAņNIEJSZE UKýADY
E
UKýAD ODDECHOWY
3
53498564.005.png 53498564.006.png
UKýAD NERWOWY
STAN NAGýEGO ZAGROņENIA ņYCIA
EEEEE
4
53498564.007.png
Szanse na przeŇycie
100%
75%
50%
25%
0 2 min 4 min 6 min 8 min /czas/
JEST PRZYTOMNY
ODDYCH A
M A Z ACHOWANE KR ġņENIE
5
OCENA STANU POSZKODOWANEGO
53498564.001.png 53498564.002.png 53498564.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin