Angielskie formuły konwersacyjne, Paweł Wimmer.pdf

(941 KB) Pobierz
137510763 UNPDF
137510763.002.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym mo¿na
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Nexto.pl .
Niniejszy ebook jest własnością prywatną .
Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana,
ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani
odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody
wydawcy. Zabrania się jej publicznego udostępniania w Internecie,
oraz odsprzedaży zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 23.07.2007
Tytuł: Angielskie formuły konwersacyjne i przyimki na przykładach
Autor: Paweł Wimmer
Wydanie I
ISBN: 978-83-7521-343-0
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Grabka
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
WWW: www.ZloteMysli.pl
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
137510763.003.png 137510763.004.png
SPIS TREŚCI
ANGIELSKIE FORMUŁY KONWERSACYJNE
Wstęp .......................................................................................7
Formy zwracania się ................................................................8
Przyciąganie uwagi ...................................................................9
Informacje ..............................................................................11
Wiedza, niewiedza ..................................................................11
Powitania ...............................................................................12
Pożegnania .............................................................................13
Przedstawianie .......................................................................15
Gratulacje i życzenia ...............................................................15
Zaproszenia, oferty .................................................................17
Podziękowania .......................................................................18
Prośby ....................................................................................19
Przeprosiny ............................................................................21
Zgoda, akceptacja, aprobata ...................................................23
Niezgoda, protest, dezaprobata ..............................................25
Wątpliwość, wahanie, niewiara ..............................................27
Zdziwienie, zaskoczenie .........................................................28
Zachęta, ponaglenie ...............................................................30
Współczucie, żal, solidarność .................................................30
Rady, sugestie ........................................................................32
Opinie ....................................................................................34
Ostrzeżenia ............................................................................37
Groźby, upomnienia, wyrzuty .................................................39
Złość, irytacja, oburzenie .......................................................40
Rozczarowanie .......................................................................41
Sympatie i antypatie ...............................................................42
Preferencje ............................................................................43
Obojętność .............................................................................44
Rozmowy telefoniczne ............................................................45
Dodatek: Wyrażenia czasu .....................................................48
ANGIELSKIE PRZYIMKI W PRZYKŁADACH
Wstęp .....................................................................................69
Przyimki jednowyrazowe .......................................................70
ABOARD ............................................................................................................70
ABOUT ...............................................................................................................70
137510763.005.png
ABOVE ................................................................................................................71
ACROSS ..............................................................................................................71
AFTER ................................................................................................................72
AGAINST ...........................................................................................................73
ALONG ...............................................................................................................73
ALONGSIDE ......................................................................................................74
AMID, AMIDST (poet.) .....................................................................................74
AMONG, AMONGST (Am.En.) .........................................................................75
ANTI ...................................................................................................................76
AROUND ...........................................................................................................76
AS ........................................................................................................................77
ASTRIDE ............................................................................................................77
AT .......................................................................................................................77
ATOP (poet.) ......................................................................................................78
BAR ....................................................................................................................79
BARRING ...........................................................................................................79
BEFORE .............................................................................................................79
BEHIND ............................................................................................................80
BELOW ...............................................................................................................81
BENEATH ..........................................................................................................81
BESIDE ..............................................................................................................82
BESIDES ............................................................................................................82
BETWEEN .........................................................................................................83
BEYOND ............................................................................................................83
BUT ....................................................................................................................84
BY .......................................................................................................................85
CIRCA ................................................................................................................85
CONCERNING ..................................................................................................86
CONSIDERING .................................................................................................86
COUNTING ........................................................................................................87
CUM (rzadko używane) .....................................................................................87
DESPITE ............................................................................................................87
DOWN ...............................................................................................................88
DURING ............................................................................................................88
EXCEPT .............................................................................................................89
EXCEPTING ......................................................................................................90
EXCLUDING .....................................................................................................90
FOLLOWING .....................................................................................................91
FOR .....................................................................................................................91
FROM .................................................................................................................92
GIVEN ................................................................................................................93
GONE .................................................................................................................93
IN .......................................................................................................................94
INCLUDING ......................................................................................................94
INSIDE ...............................................................................................................95
INTO ..................................................................................................................95
LESS ...................................................................................................................96
LIKE ...................................................................................................................96
MINUS ...............................................................................................................97
NEAR .................................................................................................................97
NOTWITHSTANDING .....................................................................................98
137510763.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin